Školní vzdělávací program:

Vážení rodiče,

v letošním školním roce výuka probíhá podle nového Školního vzdělávacího programu. Změny jsme uskutečnili na základě novely Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Největší změnou je zavedení výuky informatiky již od 4. ročníku. Nutnost zařadit hodinu informatiky do každého ročníku si vyžádala změny v učebním plánu (tj. hodinové dotace předmětů v jednotlivých ročnících). Jinak byly vyřešeny hodinové dotace např. v biologii, českém jazyce, angličtině, fyzice a v druhém cizím jazyce, který je nově zařazen již od 7. ročníku.

S novým ŠVP se můžete seznámit zde na webových stránkách školy.

Mgr. Ivana Štenclová, ředitelka školy

Další dokumenty ke stažení: