Rodičům

Číslo účtu školy /Užitečné kontakty/Omlouvání nepřítomnosti

žáků ve vyučování/Školní úrazy/Termíny prázdnin/Začátky vyučovacích hodin

Číslo účtu školy:

Číslo účtu školy pro různé platby na účet školy (mimo stravné) –272 283 382/0300.

Při platbách uvádějte do zprávy pro příjemce příjmení dítěte a třídu.

Číslo účtu školní družiny:

 272283382/0300

Užitečné kontakty:

Pedagogicko-psychologická poradna, U Sportovní haly 1, Olomouc, tel.: 585 224 573

Linka důvěry mládeže: 585 414 600

Omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování:

Jestliže je žák nemocen, jsou rodiče povinni to škole oznámit do tří dnů (stačí telefonicky). Žák ihned po návratu do školy předloží třídnímu učiteli žákovskou knížku (nejmladší žáci deníček) s omluvou a podpisem rodičů. Škola může v odůvodněných případech žádat potvrzení nemoci lékařem. Pokud k tomu přistoupíme, budou o tomto opatření jednotliví rodiče informováni.
Při předem známé nepřítomnosti rodiče písemně žádají o uvolnění žáka z vyučování. Jednu vyučovací hodinu omlouvá vyučující, 1 až 2 dny nepřítomnosti třídní učitel, více dnů ředitel školy. Pokud žák nepředloží třídnímu (zastupujícímu) učiteli písemnou omluvenku v žákovské knížce do 72 hodin po návratu do školy, bude absence hodnocena jako neomluvená.

Tiskopis žádosti o uvolnění z vyučování:  ke stažení zde

Žádost o přijetí žáka

Tiskopis žádosti o přijetí žáka v případě přestupu na naší školu: ke stažení zde

Školní úrazy

Škola má pro všechny žáky sjednáno úrazové pojištění. Žáci jsou poučeni, že pokud ve škole utrpí úraz, musí to neprodleně ohlásit. Pokud tak neučiní, nemůžeme úraz klasifikovat jako školní a pojišťovně nebude nahlášen.

Školská rada

Předseda:
 • Ing. Martin Štajgr – za zákonné zástupce
 
Členové:
 • p. Michal Brychta – za zákonné zástupce
 • Mgr. Blanka Vágnerová – za pedagogické pracovníky
 • Mgr. Lenka Černá – za pedagogické pracovníky
 • PaeDr. Miroslav Skácel – za zřizovatele
 • Ing. Eva Šnevajsová – za zřizovatele

Zasedání mají proběhnout v říjnu 2021 a v květnu 2022. Funkční období je do srpna 2023.

Školní poradenské pracoviště

Činnost školního poradenského pracoviště vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.
 
Výchovný poradce – Mgr. Jaroslav Bargl
Školní metodik prevence – Mgr. Pavla Modrianská
 
Hlavní oblasti činnosti:
– kariérní poradenství a profesní orientace žáků
– prevence a řešení problémového chování a sociálně patologických jevů
– výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
– péče o žáky mimořádně nadané
– péče o žáky ohrožené školním neúspěchem
– práce se žáky s vysokou absencí
– spolupráce s organizacemi, které se zabývají dětmi – OSPOD, PPP, SPC, …
 

 Plán třídních schůzek a klasifikačních porad – 2021/22:

Porady a pedagogické rady:

termín:  den druh jednání:
25. 8. 2021 středa zahajovací porada
26. 8. 2021 čtvrtek porada PP – podpůrná opatření
15. 9. 2021 středa porada PP – změny v ŠvP
14. 10. 2021 čtvrtek porada PP – změny v ŠvP
18. 11. 2021 čtvrtek pedagogická rada 

1. klasifikační

22. 11. 2021 pondělí porada PP – změny v ŠvP
16. 12. 2021 čtvrtek porada PP – změny v ŠvP
13. 1. 2022 čtvrtek porada PP – změny v ŠvP
25. 1. 2022 úterý pedagogická rada 

2. klasifikační

16. 2. 2022 středa porada PP – změny v ŠvP
17. 3. 2022 čtvrtek porada PP – změny v ŠvP
12. 4. 2022 úterý pedagogická rada 

3. klasifikační

20. 4.2022 středa porada PP – změny v ŠvP
17. 5. 2022 úterý porada PP – změny v ŠvP
2. 6. 2022 čtvrtek porada PP – změny v ŠvP
23. 6. 2022 čtvrtek pedagogická rada 

4. klasifikační

29. 6. 2022 středa provozní porada 

(závěr roku)

 Třídní schůzky a konzultační odpoledne:

termín a hodina:  den druh jednání:
18. 11. 2021 v 16:00 

18. 11. 2021 v 16:30

středa třídní schůzky I. st. 

třídní schůzky II. st.

13. 1. 2022 od 16:30 čtvrtek konzultační odpoledne I. a II. st.
12. 4. 2022 v 16:00 

12. 4. 2022 v 16:30

pondělí třídní schůzky I. st. 

třídní schůzky II. st.

2. 6. 2022 od 16:30 čtvrtek konzultační odpoledne I. a II. st.

Termíny prázdnin ve školním roce 2021/22:

 • Období školního vyučování ve školním roce 2021/22 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.
 • Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021
 • Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na týden 21. 2. – 27. 2. 2022.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
 • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Začátky vyučovacích hodin:

Hodina Začátek Konec
1. 8:00 h 8:45 h
2. 8:55 h 9:40 h
3. 10:00 h 10:45 h
4. 10:55 h 11:40 h
5. 11:50 h 12:35 h
6. 12:45 h 13:30 h