Další prodloužení uzavření škol

Vážení rodiče,

jak jste jistě zaznamenali, uzavření 3. až 9. ročníků ZŠ potrvá ještě minimálně do konce ledna.

Nadále tedy pokračujeme v distanční výuce těchto tříd s užitím Školy v pyžamu jako prostředníka pro předávání informací a úkolů. Rozvrh hodin naleznete na zde uvedeném odkazu „Rozvrh on-line hodin v týdnu od 18. 1. 2021“. Linky s odkazy na jednotlivé hodiny zde nebudou zveřejněny z důvodu ochrany on-line výuky před možnými rušivými zásahy zvenčí (linky na jednotlivé vyučující byly zveřejněny na Pyžamu opět 21. ledna).

Stále platí možnost odebírat v době distanční výuky dotované obědy. Odběr oběda pro žáka je možno realizovat pouze do jídlonosiče (podepsaný jídlonosič nechejte u dveří do ŠJ, kam bude po naplnění vrácen – cca kolem 12. hodiny) po předchozím přihlášení. Strávníka je nutno přihlásit ke stravování jednou z následujících možností: 

Upozorňujeme na to, že v pátek 29. ledna 2021 jsou pololetní prázdniny, školní jídelna nevaří!

Mgr. Ivana Štenclová ředitelka školy

Rozvrh online hodin od 18.1.2021

Mimořádné opatření

Z rozhodnutí vlády ČR je od 4. 1. 2021 povolena osobní přítomnost ve škole pouze žákům 1. a 2. ročníku. Ostatní přecházejí na distanční výuku. Toto opatření bylo prodlouženo a platí zatím do 22. 1. 2021.

Rozvrhy online hodin pro dané třídy zveřejní třídní učitelé ve svých třídách na webové stránce „Škola v pyžamu“.

V případě změny tohoto rozhodnutí budete včas informováni na webu školy.

K obědům jsou od 4. 1. 2021 přihlášeni pouze žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní si mohou obědy vyzvedávat do jídlonosičů po přihlášení. Strávníka je nutno přihlásit ke stravování jednou z následujících možností:

Mgr. Renata Kramplová
zástupce ředitelky


Bližší informace pro distanční vzdělávání:

distanční výuka je pro žáky povinná;

probíhá – tak jako v loňském roce – na Škole v pyžamu;

Škola v pyžamu

Mgr. Ivana Štenclová
ředitelka školy