Informace k obnovení provozu od 30. 11. 2020:

Organizace výuky

Rozvrhy jednotlivých tříd najdete upřesněny třídními učitelkami na webovém portálu „Škola v pyžamu“.


Oznámení o možnosti odebírat obědy 

Od úterý 20. 10. 2020 je obnovena možnost odběru obědů v rámci školního stravování pro žáky i pracovníky školy za podmínek:

Pro žáky školy je možný odběr pouze do jídlonosiče. Podepsaný jídlonosič je možno odevzdat do přepravky před vchodem do ŠJ v době do 12 h. Jídlonosiče budou vydávány od 12 do 13 h. 

Strávníka je nutno přihlásit ke stravování do pondělí 19. října 8:00 jednou z následujících možností:


V souladu s usnesením Krizového štábu ORP Olomouc ze dne 13.10.2020 Vám oznamuji, že se s platností od 15.10.2020 uzavírají školní hřiště pro veřejnost.


Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020


Bližší informace pro distanční vzdělávání:

distanční výuka je pro žáky povinná;

probíhá – tak jako v loňském roce – na Škole v pyžamu;

Škola v pyžamu

Jak na Školu v pyžamu.

Mgr. Ivana Štenclová

ředitelka školy