Myslivecký den ve škole

V listopadu měli žáci 1. A a 1. B projektové vyučování s názvem Myslivecký den.

Celé dopoledne děti provázel nadějný mladý myslivec Filip Klvaňa, bývalý žák naší školy, vítěz národního kola Zlaté srnčí trofeje. Děti se seznámily s prací myslivců a s významem mysliveckých tradic. Byla jim představena myslivecká mluva a poslechly si i myslivecké troubení. Děti zjistily, že myslivecká činnost je pro naši přírodu velmi důležitá. Myslivec jim vysvětlil význam lovu, způsoby lovu a zakončení lovu poctou ulovené zvěři, které si zahrály jako scénku s předáváním úlomku. Poté přišla na řadu ukázka vábení zvěře a ukázka mysliveckých zařízení (posed, krmelec, …), o kterých se děti dozvěděly, k čemu slouží. Dále si s myslivcem povídaly o přikrmování zvěře. Děti říkaly, co do krmelce patří a co ne. Největší úspěch mezi dětmi zaznamenala ukázka loveckých trofejí. Žáci si mohli prohlédnout a osahat všemožné exponáty, od parohů přes lebky zvěře až po kůže.

Děti byly ještě seznámeny s naší českou zvěří a také s tou, kterou mohou potkat u nás v Holici. Na závěr byli dětem představeni lovečtí psi spolu s jejich využitím v myslivosti.

Toto projektové dopoledne se všem moc líbilo.

Vánoční dílna

Ve čtvrtek 15. 12. se po covidové pauze uskutečnila tradiční vánoční dílna. Připomeňte si příjemnou atmosféru prostřednictvím několika momentek.

Zahradní slavnost

Lanové centrum 7.A

S knihou v ruce po celý rok

V průběhu celého roku 2021/2022 se žáci 6. B soustředili na čtení a práci s knihou. V říjnu se v Knihovně města Olomouce zúčastnili Dílny čtení a dozvěděli se, jak s knihami pracovat a jak si poradit s výběrem vhodné knihy. V hodinách čtenářských dílen pak pracovali na rozvoji čtenářské gramotnosti. Při únorovém projektovém dni O přátelství nejen v literatuře pracovali s knihami na dané téma tak, aby si uvědomili důležitost mezilidských vztahů a přátelství a rozpoznali nebezpečí v podobě závisti, šikany a nepřátelství. Pomocí ukázek a netradičních forem práce s textem byli žáci vtaženi do děje zajímavých příběhů plných zvratů a překvapení, aniž jim byl konec prozrazen, a byli tak následně motivováni k dočtení příběhu. Informace vyhledávali, třídili, vyhodnocovali a posuzovali, zmiňovali svá stanoviska, hledali důvody pro a proti, navzájem argumentovali a učení hrou si užívali.

A pokud na konci roku slyšíte z dětských úst, že ta Prašina je fakt super, ta mě baví, máte pocit, že ta dřina vést mládež ke čtení a porozumění textu stojí zato.

Mgr. Zuzana Linhartová

PŘÍRODOVĚDNÝ JARMARK, 17. 6. 2022

Popularizační akce Přírodovědecké fakulty UPOL se letos nesla v duchu oslavování vědy. Přírodovědný jarmark (dříve Veletrh vědy a výzkumu) připomněl výročí 200. let od narození Gregora Johanna Mendela. Cílem akce je motivovat k zápalu o vědu a poznání. Návštěvníci poznali prostřednictvím zábavných interaktivních experimentů, soutěží či představení rozličné aspekty každodenního využití vědy a jejích poznatků.

Rafty 6. A

V pondělí 6. 6. 2022 jsme vyrazili na rafty – výhra v soutěži Chráníme přírodu vyhlášená TSMO. Nejdříve jsme dojeli autobusem na Lazce, kde na nás u finančního úřadu čekaly nafouknuté rafty od společnosti Peřej tours. Nalodili jsme se a vypluli po Mlýnském potoce do parku k MŠ Michalské stromořadí. Poté jsme se přesunuli do Rozária, kde jsme si zahráli naučnou hru Za tajemstvím rostlin. Nakonec nás čekalo opékání špekáčků.

Reakce žáků:

  • „Dobré byly rafty i buřty „zadáčo“.“
  • „Moc jsme si to užili.“
  • „Překrásné, fantastické, famózní, 115 bodů z 10.“
  • „ Na raftech jsme zpívali a málem se vybourali.“
  • „Na kopci v Rozáriu jsme váleli sudy a z toho nám fakt nebylo dobře.“
  • „Dobré bylo, když jsme podle mapy hledali rostliny v Rozáriu.“
  • „Plavba na raftech byla boží.“

žáci 6.A

46. ročník atletických závodů jednotlivců a školních družstev „O POHÁR STAROSTY OBCE VELKÝ TÝNEC“

Dnes 9. 6. 2022 jsme jeli na atletické závody do Velkého Týnce. Hoši závodili s velkým nasazením a vedli si v silné konkurenci provázené však přátelskou, příjemnou atmosférou velice dobře. Za podané výkony jim patří velký dík. Dokonce jsme dovezli dvě stříbra a bronz z vytrvalostního běhu nám unikl jen o kousek. Přestože se snažili všichni, co jim síly stačily, musím vyzdvihnout výkon Ondřeje Davida, který nám vyhrál obě stříbrné medaile, a to ve skoku vysokém i dalekém.

Mgr. J. Bargl 

 

Den dětí s koloběžkami v Holickém lese – 4. A, 1. 6. 2022

Ve středu 1. 6. 2022 jsme všichni vstali do krásného slunečného počasí. Byl Mezinárodní den dětí, tak přece nezůstaneme celé dopoledne ve třídě ve škole? Nasadili jsme helmy, naskočili na koloběžky, s sebou vzali míče na hraní a hurá do Holického lesa. Projeli jsme se na koloběžkách a prozkoumali i novou část cyklostezky, zasoutěžili si o sladkou odměnu, zahráli vybíjenou, odpočinuli si v chládku pod přístřeškem a užili si společné pohodové dopoledne, jak má být.

Zítra zase zpátky do lavic. Ještě štěstí, že prázdniny už jsou na dohled a volných chvil s kamarády si třeba i v nedalekém Holickém lese užijeme spoustu.

Za holky a kluky ze 4. A
tř. uč. Pavlína Doležalová

Dětský den 1. 6. 2022

Radost a zábava pro děti?     Samozřejmě!

A kdo ji přichystal?                   Žákyně 6. A a 6. B společně s paní učitelkou Linhartovou.

 

Dne 1. 6. 2022 se školní hřiště stalo místem her a zábavy.

Starší žákyně si pro své mladší spolužáky nachystaly 10 různých stanovišť s rozdílnými úkoly.

Žákyně a žáčci 2. A, 2. B a 3. A si procvičili nejen obratnost a kreativitu, ale také čich a hmat, paměť
či logické myšlení.

Všechna stanoviště byla plně v režii samotných žaček a nutno dodat, že si počínaly naprosto skvěle.

Jejich spolužáci ze 6. A a 6. B jim pomohli nachystat (a následně sklidit) veškeré technické zázemí. Rychle a precizně, bez zbytečného odmlouvání.

Mladší spolužáci plnili úkoly s nadšením a kapsy se jim zaslouženě plnily odměnami. Radost, smích
a spokojenost se nesla celým tímto prosluněným dopolednem.

Všem patří veliké poděkování.

Mgr. Zuzana Linhartová, Eva Pelíšková, Dis.

Floorcup pohár MZDM

Dnes jsme hráli florbalový turnaj na ZŠ Rožňavská o pohár primátora statutárního města Olomouce. Velice se nám dařilo a s převahou jsme zvítězili. Všem klukům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme k výhře.

Sportovní vyžití v Jump Academy

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. Žáci 6. B jej oslavili již v pátek 27. května 2022 tím, co je baví nejvíce, aktivním pohybem v trampolínovém parku Jump Academy.

A opravdu si užili dvě hodiny radosti, skákání a dovádění na atrakcích všeho druhu. Největšího úspěchu sklidily molitanová jáma a interaktivní otáčivé rameno. Všichni se salty a triky bavili a v rámci svých schopností se posunuli k lepším výkonům. Takže všem velká pochvala a poklona zároveň.

Zuzana Linhartová

VLAK BEZPEČNÉ ŽELEZNICE

V úterý 17. května se žáci sedmého, osmého a devátého ročníku zúčastnili akce VLAK BEZPEČNÉ ŽELEZNICE na Hlavním nádraží v Olomouci.

Na žáky čekala tři stanoviště. Na prvním stanovišti se seznámili se zásadami první pomoci. Pod odborným dohledem člena hasičského záchranného sboru si prakticky vyzkoušeli základy resuscitace.

Na druhém stanovišti je čekala beseda s vyšetřovatelem doplněná o videa a fotografie ze skutečných nehod na železnici, které jsou velmi často způsobených nepozorností a nerespektováním předpisů.

Na třetím, posledním stanovišti žáci zasedli do připraveného vagonu a byly jim promítnuty tři krátké filmy inspirované skutečnými tragickými událostmi ze železnice.

„ Z akce jsme si každý něco vzal. Já jsem se poučila, že vlaky jsou skvělou volbou dopravy, ale stačí jedna nepozornost a nemusí to být konec jen pro mě, ale i pro moje blízké. Myslím si, že jsme si akci užili a obohatila nás.“

                                                                                                       Julie K., VIII. A

BAROKNÍ OLOMOUC

Pátek 13. květen nebyl pro žáky osmého ročníku v žádném případě nešťastným dnem! V rámci učiva dějepisu se vydali do centra Olomouce, aby si na vlastní oči prohlédli některé historické budovy a pamětihodnosti. Hlavní pozornost byla věnována barokním památkám. Ke každému zastavení si žáci připravili krátký edukační program a snažili se zaujmout nejen fakty, ale i originálním podáním. Na programu tak byl klasický výklad, povídání s komiksovou přílohou, pantomimou nebo akční ukázka dobývání Korunní pevnůstky. Vycházka nás obohatila nejen na duchu, ale prospěla i našim tělesným schránkám. Žáci s učitelským doprovodem našlapali více než 7000 kroků.

Lenka Černá, Pavla Modrianská

Kryt civilní obrany

V pátek 20. 4. 2022 se třída 9. A s paní učitelkou Černou a paní asistentkou Klvaňovou v rámci dějepisu vyrazila podívat do krytu civilní obrany v Bezručových sadech v centru Olomouce. Tento kryt nebyl nikdy využit a dlouhé roky se o něj nikdo nestaral.

Nyní je otevřen pro veřejnost a jeho součástí jsou příběhy lidí – pamětníků 2. světové války a bývalého režimu. V 1. místnosti je zhruba 45 minutový dokument s rozhovory lidí, kteří za 2. světové války pomáhali v odboji. Dále nás pak čekalo 5 různých kójí oddělených za závěsem a v každé kóji příběh jiného člověka. Ten na nás promlouvá prostřednictvím záznamu a vypráví své vlastní zážitky. Nedílnou součástí je i stolek s jeho fotografiemi a různými dokumenty.

Mne osobně nejvíce zaujal příběh pana Fishera, který byl, ještě s jeho jednovaječným dvojčetem, vybrán v Osvětimi doktorem Mengelem na pokusy. Oba bratři naštěstí pokusy přežili. Dále jsme si poslechli příběh paní německé národnosti, která zažila odsun Němců po válce z našeho území. Seznámili jsme se i se třemi lidmi (z toho i jeden kněz), kteří vzpomínali na to, co se dělo za komunistického režimu.

Mohli jsme si prohlédnout ještě promítání fotek z dob minulých, a nebo kotelnu a únikový tunel krytu. Na konec nás čekala hra. Měli jsme za úkol projít si opět kryt a odpovídat na otázky v různých místnostech, abychom opravili stroj času a dostali se zpět do naší doby.

Celá akce byla zajímavá a opravdu nás bavila. Organizátoři, kteří se na expozici podíleli, se chystají v budoucnu otevřít i druhé patro krytu. Doufám, že tato zajímavá expozice tam pro veřejnost zůstane ještě dlouho přístupná!

Ariana B., IX.A

Dne otevřených dveří v hasičské stanici v Olomouci

V pátek 13. 5. 2022 se žáci prvních a druhých tříd zúčastnili Dne otevřených dveří v hasičské stanici v Olomouci. Seznámili se s požární technikou, prohlédli si prostředí hasičské stanice a mohli nahlédnout do kabiny požárního auta. V názorné ukázce viděli, jak hasiči vyprošťují zraněného člověka z havarovaného auta. Své znalosti z oblasti bezpečnosti mohli prověřit v soutěžích a kvízech. Za splnění úkolů získali malou odměnu. Dětem se akce moc líbila.

Na níže uvedeném odkazu si můžete prohlédnout ukázku z Dne otevřených dveří (v 17:12 hod)

Odpolední Televizní noviny

Nářadí se nebojíme

20. dubna se naše třída 5. A zúčastnila projektového dne III a IV Nářadí se nebojíme aneb Šikovné ruce pomáhají v Rozáriu v Olomouci. Dozvěděli jsme se hodně informací o netopýrech a zkusili jsme si vytvořit pro ně úkryt-budku ze dřeva. Seznámili jsme se s různými druhy materiálů a nástrojů a vyzkoušeli si ve skupině, jak takový výtvor vzniká. Natrénovali jsme si práci s aku vrtačkou, šroubovákem nebo s kladívkem. Budku ještě ve škole natřeme a domluvíme se s panem školníkem, na který strom ji zavěsíme. Zjistili jsme, že když chceme, dokážeme společně vytvořit něco užitečného, a něčemu novému se přiučíme.

Mgr. Kateřina Tandlerová

Ocenění v soutěži TSMO „Chráníme přírodu“

Třídy 6. A a 7. A pomohly uklidit Holici, skvěle zvládly vypracovat záludné otázky ve Sbírkových sklenících Výstaviště Flora Olomouc, jejich závěrečné projekty byly originální
a precizně provedené, jak se můžete přesvědčit v naší galerii. Ke slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže „Chráníme přírodu“ došlo dne 30. 4. 2022 na Dni otevřených dveří TSMO. A s velikou radostí můžeme vyhlásit do světa, že obě třídy uspěly. 6. A zvítězila a odnesla si cenu v podobě plavby raftem a pikniku v Rozáriu Výstaviště Flora Olomouc pro celou třídu. 7. A skončila jen o vlásek druhá a půjde si svou cenu užít do olomouckého Aquaparku po dobu 90 minut. Oběma třídám gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. A také pedagogům, kteří jim byli průvodci a pomocníky – paní učitelka Dubová, paní učitelka Hubáčková, paní učitelka Moupicová a paní asistentka Pelíšková.

Odznak všestrannosti – Sazka olympijský víceboj

Jelikož máme stále spoustu elánu a energie, rozhodli jsme se k účasti na soutěži, která prověřila naši fyzickou zdatnost a kondici. Konala se dne 2. 5. 2022 v areálu Atletického stadionu v Olomouci. Čekal nás přeskok přes švihadlo, hod medicinbalem, trojskok z místa, kliky na čas a výběrová disciplína – běh na 1000 metrů nebo dribling. A rovnou se pochlubíme výsledkem.

Jiří Hovorka vytěžil ze svého posledního možného účinkování v této soutěži maximum, když obsadil ve své kategorii úžasné 2. místo a postoupil do krajského kola.

Všichni gratulujeme.

Naše výpravu však tvořili i další žáci a byla velmi početná, protože obsahovala mimo samotných soutěžících také fanklub. Čtyři dívky a čtyři chlapci utvořili tým, aby se zúčastnili soutěže družstev a zbylých 12 žáků potom soutěže jednotlivců. A dál? Opravdu není třeba dlouhého rozepisování. Naprosto všichni ze sebe vydali maximum. Překonávali své osobní rekordy, své limity a mnohdy i sami sebe. Pomohla tomu skvělá atmosféra, kterou vytvořilo naprosto neskutečné publikum. A nejen to nesportující. Všichni žáci se vzájemně povzbuzovali během soutěží a následně neváhali běžet přes celý stadion, když jejich disciplína skončila, aby podpořili své spolužáky. Všem zúčastněným proto patří velká poklona a poděkování za skvělou reprezentaci naší školy.

Eva Pelíšková, Dis.

Cvičení z českého jazyka netradičně – 2. 5. 2022

V rámci cvičení z českého jazyka jsme navštívili Knihovnu města Olomouce na náměstí Republiky.

Byli jsme tam již dříve, ale jen v oddělení pro děti. Tentokrát nás ochotná paní knihovnice provedla částí knihovny pro dospělé. Nejdříve nám ovšem ukázala čítárnu, studovnu a povykládala nám něco málo o historii knihovny. Také nám vysvětlila vše o chodu knihovny a o tom, jak se můžeme zaregistrovat. Poté jsme se konečně vydali do toho dospěláckého oddělení. Nejdříve nám paní ukázala ty různé místnosti a vysvětlila nám, jak a dle čeho jsou tam knihy rozděleny. Následně jsme byli rozřazeni do tří týmů po třech a měli hledat různé knihy, určitého autora, dílo nebo žánr (např. kuchařku s bezlepkovými recepty, drama od Shakespeara nebo třeba knihu o buddhismu…)

Ariana, Damián

My, děvčata, jsme měly najít libovolné dílo od Williama Shakespeara a povím vám, našly jsme knihu, kterou jsme málem neunesly, protože měla nejmíň 1200 stránek. Moc se mi líbilo, jak byla knihovna moderně zařízena a vybavena dotykovými monitory pro hledání knih dostupných v jakékoli pobočce knihovny. Nejzajímavější ale pro mě bylo navštívit v suterénu 3D tiskárnu, 3D pero a hlavně výrobky z nich vytvořené.

Adéla

Exkurze po olomouckých památkách

(6. A – 13. dubna, 6. B – 22. dubna)

Zajímá vás, jak exkurze probíhala, kudy žáci procházeli, co viděli a jaké byly jejich dojmy? Čtěte dál úryvky samotných žáků a koukněte na fotky.

Na Den Země jsme šli se třídou na exkurzi po olomouckých památkách. Každý z nás měl zadanou určitou památku…probíhalo to tak, že jsme přišli k té památce a povídali jsme si o ní…prezentovali jsme předem připravené referáty…někteří to zvládli zpaměti…

Exkurzi jsme zahájili u Dómu…tam jsem vytáhl dalekohled a díval jsem se na chrám sv. Václava…pak jsme pokračovali až k Vlastivědnému muzeu a prohlédli jsme si i kašnu Tritonů…poté jsme si procházeli ostatní památky…např. chrám Panny Marie Sněžné…navštívili jsme i kapli Jana Sarkandra, kde jsme viděli mučící nástroj zvaný skřipec…pokračovali jsme do kostela sv. Michala, dokonce až na malou věžičku se zvony nahoře…pak jsme to vzali na Dolní a Horní náměstí…kolem morového sloupu až k radnici…kašen byla spousta, např. Jupiterova, Neptunova, Caesarova…také různé domy a paláce…na náměstí jsme měli rozchod na 27 min a 35 sec…tak jsme si koupili něco na chuť a rovnou jsme se sešli pod orlojem ve 12 hodin…samozřejmě jsme byli i u sloupu Nejsvětější Trojice…Nakonec jsme došli k chrámu sv. Mořice a odtud autobusem zpátky do školy… a domů s tím, že jsme si každý odnesli nové vědomosti.

Z celé exkurze se mi líbil kostel sv. Michala…a mě nejvíce zaujala radnice…mně se líbila mučírna Jana Sarkandra a chutnala mi pizza… Ten den se mi strašně líbil.

Text žáci 6. B, foto Zuzana Linhartová

Vynášení Moreny

Vynášení Moreny, probouzení broučků

Vyhnat zimu a přivolat jaro se vydali žáci 1. stupně ve středu 13. 4. 2022. S Morenou vyrobenou jen z přírodních materiálů se vydal průvod přes celou náves. Děti Morenu vyprovázely lidovými pokřiky, dřevěnými vrkačkami, chrastidly a píšťalkami. Nakonec Babici Zimici vhodily do Hamerského náhonu v ulici Na Zábraní. Ve školní zahradě probudily broučky a odnesly si sladkou odměnu. Snad už se zimou bude letos konec.

Fotografická soutěž chráníme přírodu: 

Můj domov – čisté a zelené město 6. A 

Deprese …   

My chceme město čisté,   

které se nám pěkně leskne.  

Květy nám hezky voní,   

špinavé bylo město okolní.   

My to město uklidili,  

abychom přírodě neškodili.   

Na odpadky jsme se vystrojili,  

a tu špínu odstranili.   

Můj domov – čisté a zelené město 7. A 

Černá Země říká:  

Neodhazuj odpadky do přírody,   

zvířata pak umírají.  

Nerecykluješ-li odpad,   

dlouho trvá jeho rozklad.    

Modrá Země říká:  

Čistá voda, čistý vzduch  

šťastných zvířat slyšíš ruch.   

Čím se chováš k planetě lépe,   

více květin pokvete.  

 My říkáme:  

Uvědom si už konečně,  

jestli je lepší mít znečištěnou 

nebo čistou planetu!  

Malá kopaná

22. 4. 2022 jsme strávili  sportovní dopoledne na hřišti Gymnázium Hejčín, kde se konalo okresní kolo v malé kopané. Odsud si odvážíme bronzovou medaili a příjemné zážitky z dobře povedeného turnaje. (Příště žádný trojúhelníky, na to nemáme, ale dlouhý pasy dopředu na Ondru…)  smile

Dnes jsme hráli okrskové kolo malé kopané na ZŠ Rožňavská. Po těžkých a vyrovnaných soubojích jsme vyhráli a postupujeme do okresního kola z prvního místa. Všem hráčům děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k vítězství, kterému všichni poskytli maximální úsilí, někteří obětovali i vlastní zdraví. (Dík Moly, brzy se uzdrav…)

 

Botanická zahrada

V úterý 12. 4. 2022 se třídy 6. A a 7. A setkají na zastávce v 10:07, vyrážíme autobusem do exotických krajin. Zní to krásně, že?

Ale proč ne…stačí zajít do Sbírkových skleníků, které provozuje Výstaviště Flora Olomouc.

Tyto dvě třídy se tam vypravily v rámci dalšího kola soutěže s TSMO. Čekal je vstup zdarma a pracovní list, kvůli kterému museli všechny skleníky pečlivě prozkoumat, aby nalezli veškeré odpovědi.

Nejstarším skleníkem je palmový, kde kromě rostlin byly k vidění také různé druhy živočichů. Třeba naprosto nehybný kajman brýlový, želvy nebo tři hašteřiví papoušci.

Kaktusový skleník nás potom vyděsil svými obřími exponáty, až se někteří báli vůbec vejít dovnitř. V tropickém skleníku stačilo první nadechnutí a očarováni vůní rostlin jsme se přenesli do dalekých krajin. A nádherný tropický leknín Viktorie cruzova toto kouzlo ještě umocnil. Subtropický skleník nás vrátil zase zpátky do reality, protože v něm rostly různé druhy citrusů – pomeranče, mandarinky, citrony, ale také fíkovníky či olivovník.

Následné vyhodnocení pracovních listů ukázalo pečlivou práci všech zúčastněných.

Příjemný den potom zakončila procházka prosluněnou Olomoucí na vlakové nádraží, kde jsme nastoupili do autobusu, který nás dovezl zpátky domů. Do našich krajin.

 

Eva Pelíšková, DiS.

Ukliďme Holici

Dětská jednorázová plena se v přírodě rozkládá přes 250 let. Cože? To jako fakt? Nikdo z žáků tomu nechtěl věřit.

Takto překvapivě začal pro třídy 6. A a 7. A pátek 6. 4. 2022. Potřebovali si totiž zopakovat, jak se nakládá s odpadem.

Zúčastnili se akce „Ukliďme Česko“, která byla jednou z podmínek soutěže „Chráníme přírodu“, kterou vyhlásily TSMO.

K čemu slouží žlutá popelnice? Co se dává do modré? Jak si poradíte s plechovkou? Je rozdíl mezi čistým a mastným papírem?

Nejen na tyto otázky dokázali žáci bleskově odpovědět.

Nechat hlavy odpočinout se povedlo při rychlé hře na školním hřišti, která prověřila postřeh žáků sběrem uměle vytvořeného odpadu.

Pak následovala svačina a hurá do terénu.

Žáci nafasovali rukavice, do skupinek pytle a dřevěné sběrače. A z obyčejného sběru odpadků se během chvilky stala hra. Co hra? Doslova soutěž. Do práce se všichni vrhli opravdu s nadšením a velkým úsilím. Jednotlivé skupinky se předháněly, kdo dříve naplní pytel, která najde větší „poklad“. A věřte, že některé objevy byly skoro neuvěřitelné.

Na konci úklidu se ke škole vrátily nejen plné pytle, ale také příjemné pocity zúčastněných, že okolí bydliště a školy je krásně uklizené.

Proto zkusme být v budoucnu ohleduplní, nepořádku předcházet a neplést si chodník či trávník s odpadkovým košem.

Eva Pelíšková, DiS.

Výtvarná soutěž Evropa ve škole

Úspěch v krajském kole výtvarné soutěže Evropa ve škole

Na začátku tohoto roku se žáci druhého stupně opět zapojili do výtvarné části soutěže Evropa ve škole. Mottem letošního 31. ročníku byla „Udržitelnost života v Evropě“.  Při své výtvarné tvorbě se děti zamýšlely nad krásou rozmanitých forem hmyzu, jeho křehkostí a nad nepostradatelností hmyzu pro život na naší planetě.  Techniku linorytu použily k vytvoření otisků včel samotářek, čmeláků, škvorů a mravenců. Dokreslováním kolem hmyzích tělíček pak vyrostly hmyzí hotely a mraveniště. 

Do krajského kola projektu bylo vybráno pět výtvarných děl žáků 6. A a 6. B. Tam odborná porota ocenila kolektivní práci „Mraveniště“ Matějě Konvičky, Daniela Pechy a Viktora Spáčila prvním místem ve své věkové kategorii. Oceněná práce postupuje do ústředního kola soutěže.

Všem zúčastněným šesťákům blahopřejeme!

Projektový den na téma Vesmír

Blíží se konec Země, je potřeba najít novou planetu…! 

Ne, nezačíná akční film. Ale pro 6. A, 6. B a 7.A projektový den na téma Vesmír, který v budově školy probíhal postupně 2., 10. a 16. 3. 2022. 

Žáci rozděleni do tří skupin se právě pouští do obrovského výzkumu na záchranu života. 

Pomocí šifer a tajných značek se snaží rozluštit informace, které jim poskytnou vodítko při výběru ideální planety. Není to jednoduché, napětí v místnosti stoupá, některé šifry jsou opravdu velmi obtížné. 

Ale nakonec se vše daří. 

Ideální náhradní planetou pro pokračování lidského pokolení je Mars. 

Nyní je nutné připravit podmínky pro první průzkumný let. Všichni se musí naučit vyrobit energii pouze pomocí vody, přesně sestavit jídelníček a vypočítat délku pobytu. 

Tempo je velmi vysoké, všichni pracují na 100 % a výsledky se brzy dostavují. 

Jídelníček sestaven, veškeré technické vybavení nachystáno. 

Zbývá poslední překážka – vyrobit raketu. 

Musí být správně vyvážená, odolná a stabilní. 

Ale i tento úkol zvládnou žáci naprosto skvěle. 

A teď? Teď již nezbývá nic jiného než se připravit k odletu. 

Školní hřiště se proto na chvílí stává odpalovací rampou, všichni žáci piloty, kteří doufají v raketový start. 

A již první raketa míří vzhůru do oblak. 

Přejme ji tedy hodně štěstí… 

A nám ostatním více takových skvělých projektových dní, jichž si nejen užijeme, ale díky kterým objevíme spoustu nového a zajímavého. 

Eva Pelíšková, DiS.

Projektový den – Kouření

Dne 22. 3. 2022 se naše třída 7. A zúčastnila v prostorách školy projektového dne na téma Kouření. Rozděleni do 5 skupinek jsme se nejen dozvídali nové informace, ale také soutěžili o batoh plný skvělých věcí. 

Proč kouříme a nemůžeme přestat? Kouření totiž produkuje hormony štěstí, a proto se z této činnosti následně stává závislost. Ale v plicích se průběžně usazuje dehet, což je stejná látka, která bývá i v asfaltu. 

A cévy se nám postupně zanáší tukem. 

V průměru zemře v České republice 18 000 tisíc lidí za rok na následky spojené s kouřením. 

Vše se nám velmi líbilo a celá třída se shodla, že cigaretu si hned tak nezapálíme. 

Eva Pelíšková, DiS.

Klokan

je mezinárodní matematická soutěž určená pro všechny ročníky s výjimkou prvních tříd, v níž řešitelé ve shodném termínu řeší zadání stejných úloh. Po zpracování statistik je vyhodnoceno pořadí v rámci okresu, kraje a republiky.

A jak dopadlo klání na naší škole? Nejlepšími řešiteli v jednotlivých kategoriích se stali tito žáci a žákyně:

Cvrček (2. a 3. třídy): řešilo celkem 52 žáků

Ondřej Jelínek, 2. A, 61 bodů z 90 možných

Robert Nešpor a Václav Švácha, oba 3. A – 59bodů

Filip Zapletal, 3. A – 52 bodů

Klokánek (4. a 5. třídy): řešilo celkem 53 žáků

Dominik Sviták, 5. B – 91 bodů ze 120 možných

Lukáš Večeřa, 5. B – 85 bodů

Jakub Štajgr, 5. B – 84 bodů

Benjamin (6. a 7. třídy): řešilo celkem 18 žáků

Eliáš Hofman, 7. A – 77 bodů ze 120 možných

Adam Skalický, 7. A – 70 bodů

Bruno Andrle, 7. A – 58 bodů

Kadet (8. a 9. třídy): řešilo celkem 18 žáků

Julie Kremplová, 8. A – 57 bodů ze 120 možných

Vojtěch Novák, 8. A – 53 bodů

Damián Stara, 9. A – 50 bodů

Žáci řešili v průběhu 60 minut celkem 24 úloh různé obtížnosti s odlišným bodovým ohodnocením. Do soutěže vstupovali s 24 body, přičemž za správně řešenou úlohu získávali 3, 4. nebo 5 bodů, za špatnou otázku přicházeli o 1 bod a za nezodpovězenou otázku nic nezískávali ani neztráceli. Zde se otvíral prostor pro taktiku – jít do rizika a riskovat možnou ztrátu nebo se raději držet zpátky a sázet jen na jistotu?

Vítězové prokázali cit pro zdravé riziko. Doufejme, že se jim tato schopnost bude hodit i v dalším životě.

Blahopřejeme!

Mgr. Ivana Štenclová, řed. školy

Soutěž YPEF

Ve středu 9. března 2022 se tříčlenné družstvo žáků naší školy zúčastnilo lesnické soutěže „Mladí lidé v evropských lesích YPEF“. Naše družstvo ve složení: Sam Huf a Vojtové Novák a Pospíšil si vůbec nevedlo špatně. Kluci uvážlivě řešili testové otázky a pak se s vervou pustili do poznávačky přírodnin.  Konkurence byla silná. Někteří účastníci jsou ostřílení a zadané úkoly plnili s přehledem. Naše mužstvo tentokrát sice nestálo na stupních vítězů, ale statečně bojovalo do posledních chvil! Patří jim naše obrovská pochvala!!!

Věříme, že příští rok se opět zúčastníme!!! 🙂 

Zapsala: Renata Kramplová 

 

Soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika 2022

Žáci devátého ročníku se každoročně účastní soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika, kterou organizuje Střední škola logistiky a chemie. Letos byli úspěšnými řešiteli Jakub Klvaňa a Adéla Eggová. Přesto, že převážná část soutěže probíhala distančně, zhostili se úkolu dobře a Adéla absolvovala se ctí i krajské kolo. Oběma gratulujeme.

Mgr. Alena Hefková

Předvánoční luštění sudoku

V předvánočním čase nám přišla vhod nabídka Hráčské asociace logických her a sudoku na uspořádání soutěže v luštění sudoku.

Žáci dostali v časovém limitu 40 min několik sudoku – jak klasických, tak i netradičních (součinové, součtové atd.). Soutěž vzbudila velký zájem, zadání si po soutěži často vyžádali další žáci i pracovníci školy na domácí luštění.

V kategorii 1. stupně zvítězil rozdílem třídy Martin Koňárek se 42 body z 56 možných, stříbro patří Evě Kargerové  (20 b.) a bronz Vanesse Šubové (19 b.)., všichni z 5. B.

V kategorii starších žáků bylo možné získat maximálně 37 bodů. Karolíně Fuksové (7. A) se podařilo získat 15 bodů, Janu Švajcovi (6. B) 9 bodů a Veronice Vlkové (8 bodů).

Blahopřejeme a těšíme se na případné další kolo.

Pokud si vyzkoušet soutěžní sudoku i Vy, nabízíme zadání:

Připomínáme, že časový limit byl 40 minut. Jak jste uspěli? Dejte nám vědět!

Mgr. Ivana Štenclová

Pevnost poznání – 6. A

Nemohli jsme si vybrat krásnější den než zasněžený pátek 10.12.2021, kdy nás příroda sama zvala ji prozkoumat.

Vydali jsme se s třídou 6.A do Pevnosti poznání. Třída se rozdělila na dvě skupiny. Jedna navštívila expozici Rozum v hrsti a druhá se učila mikroskopovat. Po 45 minutách se skupiny vyměnily.

Expozice Rozum v hrsti ověřila naše vědomosti v praxi. Například jsme si mohli porovnat stejně velké koule, avšak rozdílných hmotností – „A to je ta hustota, paní učitelko“. Objevili jsme tajemství Morseovy abecedy a vyzkoušeli nespočet hlavolamů a logických skládaček. Závěrem nás rozesmály naše siluety v zakřivených zrcadlech.

Po vydatné svačině následoval hlavní program – Svět v kapce vody, který nás naprosto uchvátil. Pracovali jsme ve dvojicích s pomocí mikroskopů, které si většina z nás bude přát od Ježíška, aby zkoumání mohlo pokračovat. O úžasný svět z laboratorního sklíčka jsme se všichni spravedlivě podělili, protože každému z nás se poštěstilo narazit na jiný druh mikroživočicha. Vytvoření vlastní buňky z papíru zapojilo naši představivost a uměleckého ducha, které se během dne ještě nestihly projevit.

Odcházeli jsme naprosto okouzleni. Další úžasné věci nás však teprve čekaly. Nikým neponičené zasněžené okolí Pevnosti se stalo místem našich sněhových bitev, stavění sněhuláka a sjíždění kopců. A protože jsme ještě neměli dost, celý nádherný den jsme završili procházkou centrem Olomouce, kde na nás dýchla vánoční atmosféra. Už teď se těšíme na příště.

třída 6. A, Lucie Hubáčková, Eva Pelíšková

Pevnost poznání – 6. B

V pátek 26. 11. jsme s žáky 6. B navštívili Pevnost poznání – program Svět v kapce vody. Žáci si zde mohli vyzkoušet práci s mikroskopem a zjistit, jestli v pouhé kapce vody z akvária, kde bydlí axolotl, najdeme nějaký život. Pracovali vždy ve dvojicích a každému páru se podařilo najít nějakého mikroživočicha, kterého museli bedlivě hlídat, aby jim ze zorného pole mikroskopu neutekl, když se ho pokoušeli nakreslit. V druhé části programu se zúčastnili burzy buněčných organel, kde nakupovali různé organely pro své smyšlené buňky. Na dračku šli harpuny, ostny a mitochondrie, bez kterých by buňka nemohla vytvářet energii.

Třída byla rozdělena na dvě skupiny, kdy jedna pracovala s mikroskopy a druhá zkoumala lidský mozek, funkce oka a své reflexy, hrála si s obří kuličkovou dráhou, skládala různé hlavolamy a mnoho dalšího v expozici Rozum v hrsti.

Florbal

Dne 3. 11. 2021  na ZŠ Demlova proběhlo okrskové kolo florbalu starších žáků. Naše škola skončila na druhém místě se stejným počtem bodů, jako vítěz. Od prvního místa nás dělilo horší skóre poměru branek. Zápas byl napínavý a všichni jme se dobře bavili v duchu fair play. 

9. 11. 2021 se stejný turnaj, ovšem ml. žáků, konal v DDM Olomouc. Zde jsme skončili čtvrtí.

Všem děkujeme.

J. Bargl

DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI

Naše škola se zapojila do projektu DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI.  

Realizátorem projektu je spolek PRESAFE za podpory MŠMT (Projekt č. 2280/2021-3)  

Projekt Desatero pro primární prevenci je určený pro žáky druhého stupně ZŠ, studenty SŠ včetně učňovských oborů a víceletých gymnázií.Jedná se o seriál 10 vzdělávacích videí. Jednotlivé díly reflektují důležitá témata prevence rizikového chování. Součástí projektu jsou také online kvízy, které účastníci programu vyplní po zhlédnutí jednotlivých dílů, aby si ověřili své znalosti o dané problematice.  

Projektový den ve škole – nimrod a jeho svět

Ve středu 20. října 2021 zažila 8. A netradiční projektový den. Do jejich třídy zavítali dva praví nimrodi, tedy myslivci. Bohatý program na téma myslivost nachystal jejich spolužák ve spolupráci se svým dědečkem. Na úvod zazněla uvítací fanfára, při které osmáci žasli, co dokáže „zahnutá trubka“, odborně borlice. Dále měli možnost seznámit se s myslivostí obecně, ale i s praktickými činnostmi myslivce. Velká část povídání byla věnována zvěři, loveckým psům, loveckým zbraním. Žáci si také prohlédli trofeje, vábničky a další předměty, které k myslivosti patří. Zkrátka nepřišly ani chuťové buňky – zájemci mohli ochutnat výborný kančí guláš. Po doplnění energie se třída pustila do vyplňování pracovních listů, ve kterých si mohli ověřit své čerstvě znalosti. Na závěr si žáci opět poslechli fanfáru – tentokrát oznamující konec honu. Pardon. Konec projektového dne.

 

Myslivecký den

12. 10. a 21. 10. proběhl na naší škole v 1. B a 1. A projekt: Myslivecký den. Prvňáčci přišli do školy natěšení, zelenou barvu na oblečení měli skoro všichni. Myslivci jim hravou a poutavou formou přiblížili myslivost.

Děti malovaly, určovaly zvěř, poznávaly její hlasy. Hádaly podle zvuku vábniček, kterou zvěř chtějí myslivci přilákat. Zahrály si scénky – vzdávaly čest ulovené zvěři. Hledaly také zvířecí rodiny a vybíraly vhodné věci do krmelce.  Celý den děti pracovaly se zápalem a nadšením. smile

 Veronika Ličková

Netradičně v dějepise…

Po téměř roční odmlce se žáci začínají realizovat i v naukových předmětech! Jelikož je nyní v hodinách dějepisu na pořadu dne úžasné historické období, a to moderní dějiny, žáci 9. ročníku se nezalekli a zapojili se do průběhu hodiny. Připravili si komentovanou ukázku módních kreací 20. let 20. století. Dívky tak spletly své dlouhé vlasy, oblékly zkrácené šaty, černé punčošky a nezapomenuly ani na módní doplňky (perly, čelenky). Nezahálela ani chlapecká část třídy. Jeden odvážný mladík se oblékl do gentlemanského úboru. Svůj oděv doplnil kloboukem a elegantní holí. Aspoň na chvíli se tak celá třída ocitla ve 20. letech minulého století. Děkujeme!

Návštěva knihovny

V úterý 21.9. 2021 navštívili naši prvňáčci knihovnu a tím zahájili celoroční projekt „Knížka pro prvňáčka “. Těšíme se na příští besedu! 
V.L.

Měsíc prvňáčkem

Jak ten čas letí! Naši prvňáčci mají za sebou první měsíc. Naučili se spoustu nových věcí. Znají písmena A, M, L, E a slabiky s nimi, počítají do 5 a připravují se na opravdové čtení a psaní.
Milují interaktivní tabuli, se kterou je učení zábavnější. 
Všichni se těší, co nového je čeká v dalších měsících smile
Mgr. Veronika Ličková

Pevnost poznání

Ve čtvrtek 7. 10. jsme si s žáky 8. A zpestřili odpolední vyučování návštěvou Pevnosti poznání programem Neznámá látka beze jména. Žáci si zde mohli vyzkoušet práci v chemické laboratoři, kde dostali 5 neznámých vzorků a pomocí jejich reakce s vodou, kyselinou a zásadou zjišťovali, o jaké látky se jedná. Některé nereagovaly vůbec, některé šuměly a některé měnily barvu. Z pěti vzorků se všem dvojicím podařilo identifikovat více jak polovinu. 

Početná třída byla rozdělena na dvě poloviny, kdy jedna pracovala v laboratoři a druhá zkoumala říční koryto, živočichy ve vodě, povodně v Olomouci, minerály a horniny, sopky a mnoho dalšího v expozici Živá voda – fascinující vodní svět. 

 

Lucie Hubáčková

Výtvarné MAPování

Soutěžní přehlídku Výtvarné MAPování pro žáky připravil odbor školství olomouckého magistrátu v rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání – MAP“ ve spolupráci se Základní uměleckou školou Miloslava Stibora v Olomouci.

Výtvarná díla žáků hodnotila odborná porota Základní umělecké školy a k ocenění navrhla za „Portréty v rouškách“ naše žáky Pavla Kubíka, Tomáše Chromce (oba 6. A) a Gabriela Spáčila (7. B) a za kresbu „Oko“ Jana Havla (7. A). Díla vznikla pod odborným vedením Mgr. Ludmily Moupicové. Ceny za oceněná díla našim žákům předala vedoucí odboru školství PhDr. Hana Fantová a koordinátorka MAP 2 Mgr. Kateřina Rychlá. Oceněným žákům blahopřejeme.

Mgr. Ivana Štenclová, ředitelka školy

Pěšky do školy 2021

Krátce po začátku letošního školního roku se celá naše škola zapojila k zajímavé výzvě „Pěšky do školy“. Podstatou tohoto projektu je, aby co nejvíce dětí chodilo minimálně týden do školy a ze školy pěšky, na koloběžce, na kole,…a tím se omezilo jednak množství automobilů v okolí školy před a po vyučování, rozvíjela se samostatnost dětí a děti byly vedeny ke zdravějšímu způsobu života.

Do projektu se zapojily všechny třídy. Žáci od 16. – 22. 9 2021 zaznamenávali do připravených plakátů, jak se do školy dopravili. Menší děti také vyplňovaly své osobní deníky „Pěšky do školy“. Do deníků psaly nejen, jak se do školy dostaly, ale také svoje zážitky během cesty do školy, počet kroků, vzdálenost od domu, čas apod.

 V některých třídách si také děti vyrobily odznaky na aktovky nebo laminované přívěsky na klíče s logem „BACHA DU!“

Ve čtvrté třídě vznikla výstavka návrhů kolekce tenisek na chození do školy a děti prožily „Koloběžkový den“. V pátek 17. 9. 2021 přijely do školy na koloběžkách a poté se celá třída i s paní učitelkou a panem asistentem vydala na koloběžkový výlet do Holického lesa. Kromě vyjížďky po bezpečné stezce napříč Holickým lesem si děti také zasoutěžily při závodech družstev ve slalomu na koloběžkách. Čtvrťáci hravě během vyjížďky najeli více než 6 km. Takový den si rádi zase někdy zopakují.

Návštěva KMOL aneb kdo si počká, ten se dočká

Naši deváťáci, kterým byl program v knihovně již dvakrát upřen z důvodu kovidové pandemie, se konečně dočkali. A jak si to užili, můžete posoudit z jejich hodnocení:

Kuba: “Ve čtvrtek 30. 9. 2021 naše třída 9. A navštívila knihovnu města Olomouce. Knihovna sídlí na náměstí Republiky. Paní knihovnice pro nás nachystala program FANTASTICKÁ FANTASTIKA. Na začátku jsme si řekli tři žánry: sci-fi, horor a fantasy…

Sára: ….v knihovně jsme dělali různé aktivity, jako třeba přiřazování knih, slov, vět ke třem druhům žánru. Tahle hra byla docela zajímavá a dozvěděla jsem se i něco nového. Po ní ale přišla druhá aktivita, která už byla obtížnější! Rozdělili jsme se do týmů a měli jsme pomocí obrázků (které jeden ze skupiny našel) vymyslet příběh. Naše téma bylo sci-fi, což si dovolím říct, že bylo nejtěžší. Nakonec jsme ale vymysleli příběh o dvojčatech ve vesmíru…

Natálka: V knihovně se mi nejvíce líbil přístup knihovnice, která dokázala znalým i neznalým vysvětlit různé druhy žánrů četby. Aktivita vymýšlení vlastních příběhu do určitého žánru mě příjemně překvapila – rozvíjení kreativity a hlubší ponoření do daného žánru. I když já osobně nečtu druhy žánrů jako je fantasy, horor či sci-fi, tak mě povídání zaujalo, ale celý čas jsem čekala na položení otázky: “ Jaké typy knih čtete?”. Chtěla jsem se podělit o svůj typ knížek, ale také mě zajímal názor spolužáků. Den jsem si užila a určitě dříve či později knihovnu navštívím.

Ondra: Na výletu do knihovny si myslím, že se dala vytknout jen tak možná cesta. Paní knihovnice byla milá a v pohodě. Občas teda trochu rušení při mluvení paní knihovnice. Pracovní prostředí taky dobré. Líbilo se mi stručné vysvětlení a přístup paní knihovnice. Týmová/ skupinová práce se mi líbila a opět dobře vysvětlena. Takže celý program bych shrnul možná na známku 1-. Děkujeme.

 

Foto: Zuzana Linhartová

Dny maďarské kultury

Dny maďarské kultury – Ďáblem zoraná hora

V pondělí 27. 9. 2021 se žáci 4. A vydali pěšky od školy do centra města. Děti ušly 6,7 km, více než 13 000 kroků a vyšlapaly 200 schodů na věž kostela sv. Mořice. Hlavním cílem ale bylo zhlédnout venkovní loutkové divadlo hrané obřími loutkami s herci na chůdách. Dvacetiminutové představení na motivy maďarské pověsti “Ďáblem zoraná hora” bylo úžasným zážitkem nejen pro děti.

Přespolní běh

Naše škola se zúčastnila okresního kola v přespolním běhu škol na rok 2021/22. Ze závodu, kde se všichni naši žáci snažili běžet ze všech svých sil, jsme pořídili pár fotografií.

Mgr. J. Bargl

 

Chytré tabule v prvních třídách

V letošním školním roce dostali žáci 1.A novou interaktivní tabuli. Tato skvělá pomůcka pomáhá při vyučování také žákům z 1.B. Obě třídy používají při výuce nově sadu interaktivních učebnic od nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, které lze skvěle s tabulí propojit. Děti jsou nadšené, práce je baví a tabuli s oblibou říkají chytrá tabule. Máme z ní velkou radost a velmi nám při výuce pomáhá.

Mgr. Zora Procházková

Legionáři opět v Olomouci

Máte v rodině legionáře? Že nevíte, o kom hovořím? Vůbec nevadí, obraťte se s důvěrou na naše žáky osmého a devátého ročníku. Ti díky skvělému projektu Československé obce legionářské měli ve středu v dopoledních hodinách ojedinělou šanci prohlédnout si legiovlak na hlavním nádraží v Olomouci a seznámit se tak s životem legionářů. Nejprve zhlédli krátký dokument o působení legionářů v 1. světové válce a pak se vydali na cestu po dvanácti vagonech, které jim přiblížily nelehký život těchto bojovníků.

Historie v praxi se všem zúčastněným velmi líbila a žáci si odnesli plno zážitků.

Nářadí se nebojíme aneb Šikovné ruce pomáhají přírodě

Dne 9. září se třída 5. B zúčastnila projektového dne v olomouckém Rozáriu nazvaného „Nářadí se nebojíme aneb Šikovné ruce pomáhají přírodě“.

Žáci se zde dozvěděli nejen spoustu zajímavostí o tajemných živočiších – netopýrech, ale především měli možnost si všichni vyzkoušet práci s nářadím a natrénovat si vrtání s aku vrtačkou, broušení, zatloukání a šroubování aku šroubovákem. To vše se jim hodilo v závěru programu, kde si vyrobili vlastní úkryt pro svého tajemného živočicha – budku pro netopýry.

Akce byla úžasná, všem se moc líbila a nikdo nepřišel o prsty!

 Mgr. Blanka Vágnerová

Výtvarná soutěž Nejkrásnější strom roku

Na konci minulého školního roku byla našim žákům prostřednictvím Eurocentra Europe Direct nabídnuta možnost výtvarně vyjádřit svou představu o nejkrásnějším stromu. Do soutěže se svými malbami zapojili loňští šesťáci a sedmáci. 9. září 2021 vyrazily děti ze 7.A do Smetanových sadů, aby se v prostorách nově zrekonstruované Oranžerie zúčastnily slavnostní vernisáže spojené s udílením cen v této soutěži. Na výstavě se potěšily nejen s vlastními díly a s díly svých kamarádů, ale i se stovkou dalších prací dětí z celé Moravy.

Za naši školu získala ocenění společná práce Markéty Pluháčkové a Marie Švajcové z 8.A. Děvčatům i všem vystavujícím blahopřejeme!

Adaptační výlet 6. b

Droždín – Sv. Kopeček

První zářijový pátek školního roku 2021/ 2022 se stal pro 6. B i dnem výletním.

S nadšením žáci s pí učitelkami Linhartovou a Hubáčkovou vyjeli autobusem do Droždína, kde vykročili na turistickou procházku s cílem na Sv. Kopečku – v lanovém centru Veverák. Tam trasu dle svého výběru doplněnou o záludné překážky všichni (někteří s obavou o sebe sama) zvládli. Užili si chvilek adrenalinu, legraci, plno smíchu i napětí zároveň…, někteří i sladké tečky na závěr.

Mgr. Zuzana Linhartová

Bezpečná cesta do školy

V neděli 19. září proběhne v parku na Floře oblíbená rodinná akce Bezpečná cesta do školy. Jejím cílem je nejen smysluplně strávený čas dětí a (pra)rodičů, ale hlavně představení práce záchranných složek. Děti se podívají, jak se dává první pomoc, jak to vypadá v hasičské cisterně nebo sanitce a dospělí si díky opileckým brýlím na vlastní kůži vyzkouší, co se děje s tělem, když je pod vlivem drog nebo alkoholu. Součástí nabitého programu bude i oblíbený veletrh volnočasových aktivit, hry, soutěže i nejrůznější vystoupení dětí ze zájmových kroužků.

Školní pohár na veslařských trenažérech o pohár Galerie Šantovka

V sobotu 4. 9. 2021 se žáci 5. A naší školy účastnili školního poháru na veslařských trenažérech o pohár Galerie Šantovka. Naši žáci byli ve složení: Gába, Eliška, Ondra a Jáša. Všichni uspěli v závodech jednotlivců a jako tým zvítězili!!!

Výhrou se stala svačina pro celou třídu! J

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a vítězům blahopřejeme!!!!