Myslivecký den ve škole

V listopadu měli žáci 1. A a 1. B projektové vyučování s názvem Myslivecký den.

Celé dopoledne děti provázel nadějný mladý myslivec Filip Klvaňa, bývalý žák naší školy, vítěz národního kola Zlaté srnčí trofeje. Děti se seznámily s prací myslivců a s významem mysliveckých tradic. Byla jim představena myslivecká mluva a poslechly si i myslivecké troubení. Děti zjistily, že myslivecká činnost je pro naši přírodu velmi důležitá. Myslivec jim vysvětlil význam lovu, způsoby lovu a zakončení lovu poctou ulovené zvěři, které si zahrály jako scénku s předáváním úlomku. Poté přišla na řadu ukázka vábení zvěře a ukázka mysliveckých zařízení (posed, krmelec, …), o kterých se děti dozvěděly, k čemu slouží. Dále si s myslivcem povídaly o přikrmování zvěře. Děti říkaly, co do krmelce patří a co ne. Největší úspěch mezi dětmi zaznamenala ukázka loveckých trofejí. Žáci si mohli prohlédnout a osahat všemožné exponáty, od parohů přes lebky zvěře až po kůže.

Děti byly ještě seznámeny s naší českou zvěří a také s tou, kterou mohou potkat u nás v Holici. Na závěr byli dětem představeni lovečtí psi spolu s jejich využitím v myslivosti.

Toto projektové dopoledne se všem moc líbilo.

Vánoční dílna

Ve čtvrtek 15. 12. se po covidové pauze uskutečnila tradiční vánoční dílna. Připomeňte si příjemnou atmosféru prostřednictvím několika momentek.

 

V sobotu 14. 1. 2023 se v naší obci konala již tradiční Tříkrálová sbírka. V slunečném sobotním ránu vyšlo do všech ulic koledovat 25 skupin koledníků se svými vedoucími skupin. Celou Holicí se neslo veselé prozpěvování koledníků. Chtěli bychom ze srdce poděkovat všem štědrým dárcům, kteří nám přispěli na skvělou akci. Rovněž obětavým rodičům, bývalým žákům naší školy, bez kterých si průběh akce již neumíme představit. Podařilo se nám vykoledovat neuvěřitelných 92 176 Kč, což je dosavadní rekord v historii TKS v Holici. Máme velkou radost a moc si toho vážíme. Letošní výtěžek TKS bude věnován především k podpoře dobročinných projektů v celé ČR, přímo u nás na Olomoucku, ale i v zahraničí. V roce 2023 chce Charita z tříkrálových darů podpořit:

 • vybudování 4 malometrážních bytů, chráněných dílen a zázemí služeb pro lidi s duševním onemocněním
 • důstojné zaopatření zemřelých klientů střediska pro lidi bez domova
 • rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku

Vaši koledníci

Den Země

První a druhé třídy

Žáci prvních a druhých tříd naší školy se společně vydali oslavit Den Země do Domu dětí a mládeže. Všechny čekal krásný program Letem světem, ve kterém si žáci připomněli krásy a tajemství přírody celé planety. Den Země slavili s ptáky, motýly, vílami, plnili úkoly na různých stanovištích: Hledání, Krmení mláďat, Ptačí zpěvy, Jarní přílety, U netopýrů, Ptačí létání, Komáři a Motýlí louka. Výlet se velmi vydařil a všichni si krásný slunečný den užili. 

3. A

Třída 3. A oslavila Den Země hravou, naučnou, turistickou vycházkou, která vedla ze Samotišek Křížovou cestou na Svatý Kopeček a poté lesem do Droždína. Po cestě jsme poznávali rostliny, soutěžili jsme v házení šiškami na terč. Podívali jsme se, kam můžeme nosit nespotřebované ovoce a zeleninu do krmelců pro lesní zvěř v době, kdy to nejvíc potřebuje. Nakonec jsme postavili v lese domečky pro skřítky z přírodnin. Připomněli jsme si, jak můžeme přispět ochraně Země.  –

 

5. A

5. B

Ahoj Země,
dnes jsme oslavili Tvůj svátek. Plnili jsme úkoly, užívali jsme si hezké počasí, které jsi nám dopřála a taky jsme trošku uklidili na našem kousku zahrádky, kterou tak rádi využíváme. 
Děkujeme a měj se fanfárově!!
Kluci a holky z 5. B

6.A

Díky účasti v soutěži TSMO Olomouc „Chráníme přírodu“ a zkušenější o spoustu nových informací jsme se rozhodli oslavit Den Země s co nejmenším ekologickým dopadem.
Celý páteční den 21. 4. 2023 jsme proto strávili v prostorách naší školy a jejím okolí. Po úvodní hodině, kdy jsme si v přírodopisu zopakovali probranou látku, jsme se vydali na školní hřiště, kde pro nás spolužáci z 8. A připravili různá stanoviště zaměřená právě na ochranu životního prostředí.
A protože po práci vždy pořádně vyhládne, usadili jsme se ke svačině. A tento den pojaté opravdu velkolepě. Rozložili jsme v trávě piknikové deky, vyskládali na ně dobroty, které jsme si v krabičkách přinesli z domova pouze z darů země. Nechyběla bábovka od Ondry či sladké řezy od Elišek. Páťa upekla s maminkou listové šneky a paní učitelka přivezla košík jablek od místního farmáře.
Den jsme zakončili výrobou hmyzích domečků a výrobou nástěnky ke Dni Země, která v současné době zdobí chodby naší školy.

6. B

Den Země ve Vlastivědném muzeu Olomouc

Vlastivědné muzeum Olomouc od podzimu otevřelo novou stálou expozici s názvem Příroda od počátku bez konce, která navazuje na expozici Příroda Olomouckého kraje. Žáci 6. B se tam vydali v pátek 21. 4. při příležitosti Dne Země. Celé druhé patro muzea je nyní věnováno přírodě. Žáci se tam seznámili se spoustou nových informací – od vývoje naší planety, jejích oceánů a kontinentů, přes první živočichy, obrovské dinosaury až po nejmenší hmyz, na který se mohli dívat pouze pod mikroskopem. Na umělé pláži si v písku našli mušli, kterou poté mohli ve sbírce porovnat a pojmenovat, podívali se, jak vypadá průřez tělem různých živočichů a virtuálně zašli na houby, aby se přesvědčili, že nikoho neotráví. Připomněli si vývoj člověka, jak se přizpůsobil jednotlivým ekosystémům a uvědomil si, proč je nutné tyto ekosystémy chránit.

7. A/B

FLORA OLOMOUC – KRÁLOVSTVÍ BAREV

Od čtvrtka 20. dubna do neděle 23. dubna se uskutečnil další ročník květinové výstavy FLORA OLOMOUC.  Letos nesl podtitul Království barev. Žáci 7. ročníků si páteční návštěvou výstavy připomněli Den Země, svátek životního prostředí, který se poprvé uskutečnil 22. dubna 1970 v USA. Ve Smetanových sadech a jednotlivých pavilonech si prohlédli květinové expozice autorky Kláry Franc Vavříkové a vyplnili botanicky a ekologicky zaměřený pracovní list, šitý žákům přímo na míru. V jednoduchém kvízu si osvěžili znalosti o jarních květinách i listnatých stromech a připomněli si, jak je důležité chránit přírodní zdroje, například vodu. Rovněž sepsali seznam činností, jimiž může každý z nás přispět ke zlepšování prostředí, v němž žijeme. Výzvou pro zúčastněné pak bylo najít důkazy, že hlavní expozice v pavilonu A kladla důraz na ekologii nebo zjistit, co jsou SUISEKI, odkud pochází a co mají společného s bonsajemi. Někteří dokonce objevili krásy přírodního bohatství. Stopadesátiminutová prohlídka s květinami na každém kroku opravdu hýřila barvami a dvaceti pěti tisícové zastoupení květin se všem líbilo.

Text: Zuzana Linhartová, foto: Renata Čechová

8. A 

Den Země je každoroční celosvětová událost, která se pořádá 22. dubna a je zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Od roku 1970 se po celém světě konají různé akce, které nám mají připomenout, jak je planeta Země pro lidstvo důležitá. 

Naši žáci 8. třídy si na tento den připravili zajímavé aktivity na venkovních stanovištích pro své mladší kamarády ze 4., 5. a 6. ročníku. Program byl tematicky zaměřen na ekologii. Seznámili se se způsoby recyklování plastů, papírů a skla. Na žáky čekala vědomostní soutěž ve třídění odpadů. Dále si povídali o významu tohoto dne a proč se slaví. Společně diskutovali o tom, jak mohou oni sami přispět k ochraně planety. Své vědomosti o ekologii a o ochraně životního prostředí si prověřili v kvízu. Na závěr si navrhli a namalovali vlastní odznaky a také složili slib, ve kterém vyjádřili, jak můžeme planetě Zemi pomáhat. 

Cílem projektu bylo, aby si všichni žáci uvědomili, že naše planeta je náš domov a je důležité ji chránit. 

9. A

V pátek 21. 4. 2023 vyměnili žáci 9. A lavice za přírodu a vypravili se do Zoo na Svatém Kopečku. V rámci Dne Země tam absolvovali enviromentální výukový program Prales na talíři. Formou krátké přenášky se seznámili s významem tropických deštných lesů pro naši planetu. Následovalo seznámení s problémy pralesních oblastí Indonésie, které jsou v důsledku zvýšené poptávky po palmovém oleji ničeny. Studenti se zamysleli nad tím, jak tento problém souvisí s našim spotřebitelským způsobem života. Poté byli žáci zábavnou formou seznámeni s problematikou potravy pro zvířata chovaná v olomoucké Zoo. Program byl ukončen komentovanou prohlídkou části zoologické zahrady.

Pavla Modrianská

Dějepis na vlastní kůži – mumifikace

Žáci šestých tříd si minulý týden v hodině dějepisu vyzkoušeli starověkou techniku uchování mrtvých – mumifikaci. I přes naléhání jim paní učitelka nedovolila mumifikovat sebe navzájem, takže se museli spokojit s polystyrenovou figurínou. Tu následně omotali lněným plátnem nasátým speciální lepicí tekutinou, kterou si také sami museli vyrobit. Dovnitř mumie vložili různé talismany a zvenčí ji pokreslili ochrannými symboly starověkého Egypta. Nezapomněli také na posmrtné masky! Práce je velmi bavila a svá díla si vystavili ve třídách.

Dílna čtení v knihovně

V měsíci lednu a březnu (měsíc čtenářů) se žáci 6. ročníků vypravili do Knihovny města Olomouce na náměstí Republiky, aby se seznámili s místním dětským oddělením a poznali, že čtení může být zábavné, poutavé, napínavé i strhující.

Devadesátiminutovým programem je podle jejich vlastních slov provázela velice příjemná paní knihovnice. Pro žáky na téma dobrodružství nachystala kromě tichého čtení i spoustu motivačních aktivit a zábavných úkolů. Děti pracovaly s dobrodružnou knihou. Psaly slova, která se jim na téma DOBRODRUŽSTVÍ vybaví, popisovaly dobrodruha dle vlastní fantazie, vymýšlely názvy kapitol, odhadovaly, kde se příběh odehrává, k přečteným úryvkům přiřazovaly barvy, zvuky, chutě, vžívaly se do pocitů hrdinů, kteří ztroskotali v džungli a řešili zásadní otázku, jak přežít.

V druhé polovině programu si všichni vybrali jednu knihu, jež je zaujala a ponořili se do dvacetiminutového čtení. Poté o obsahu ukázky spolužákům vyprávěli. Některé kniha nadchla tak, že si ji domů rovnou zapůjčili.

V závěru si za odměnu čtenáři zahráli Bingo a s pocity příjemně stráveného času a novými poznatky zamířili zpátky do školy. Většině žáků se netradiční práce s knihou moc líbila a rádi by si návštěvu zase někdy zopakovali.

Zuzana Linhartová

Klokan

Po roce se opět naši žáci snažili uspět v matematické soutěži Klokan. Soutěžilo se ve 4 kategoriích a žáci řešili v průběhu 60 minut celkem 24 úloh různé obtížnosti s odlišným bodovým ohodnocením. Do soutěže vstupovali s 24 body, přičemž za správně řešenou úlohu získávali 3, 4. nebo 5 bodů, za špatnou otázku přicházeli o 1 bod a za nezodpovězenou otázku nic nezískávali ani neztráceli. Všem účastníkům patří velká pochvala za boj o každý bodík. A zde už jsou výsledky těch nejlepších:

Cvrček (2. a 3. třídy): řešilo celkem 52 žáků

 • Salimat Isaeva a Ondřej Jelínek, oba 3. A, 57 bodů z 90 možných (Ondřej zvítězil i v loňském roce)
 • Aneta Koriťáková, 3. B, 55 bodů
 • Tomáš Skála, 3. B, 54 bodů

Klokánek (4. a 5. třídy): řešilo celkem 32 žáků

 • Kristýna Ličková a Roberto Dubský, oba 4. A, 66 bodů ze 120 možných
 • Václav Švácha, 4. A, 61 bodů
 • Nela Císařová, 5. B, 56 bodů

Benjamin (6. a 7. třídy): řešilo celkem 21 žáků

 • Eliška Koriťáková, 6 .A a Veronika Vlková, 7. A, 63 bodů ze 120 možných
 • Kira Sojková, 6. B, 61 bodů
 • Justýna Oravová, 7. B, 59 bodů

Kadet (8. a 9. třídy): řešilo celkem 13 žáků

 • Julie Kremplová, 8. A, 69 bodů ze 120 možných (zvítězila i v loňském roce)
 • Nikol Pospíšilová, 8. A, 65 bodů
 • Adriana Fredes a Vojtěch Pospíšil, 9. A, 60 bodů

Blahopřejeme!

Mgr. Ivana Štenclová, ředitelka školy

Soutěž TSMO

Po roce se opět naši žáci snažili uspět v matematické soutěži Klokan. Soutěžilo se ve 4 kategoriích a žáci řešili v průběhu 60 minut celkem 24 úloh různé obtížnosti s odlišným bodovým ohodnocením. Do soutěže vstupovali s 24 body, přičemž za správně řešenou úlohu získávali 3, 4. nebo 5 bodů, za špatnou otázku přicházeli o 1 bod a za nezodpovězenou otázku nic nezískávali ani neztráceli. Všem účastníkům patří velká pochvala za boj o každý bodík. A zde už jsou výsledky těch nejlepších:

Cvrček (2. a 3. třídy): řešilo celkem 52 žáků

 • Salimat Isaeva a Ondřej Jelínek, oba 3. A, 57 bodů z 90 možných (Ondřej zvítězil i v loňském roce)
 • Aneta Koriťáková, 3. B, 55 bodů
 • Tomáš Skála, 3. B, 54 bodů

Klokánek (4. a 5. třídy): řešilo celkem 32 žáků

 • Kristýna Ličková a Roberto Dubský, oba 4. A, 66 bodů ze 120 možných
 • Václav Švácha, 4. A, 61 bodů
 • Nela Císařová, 5. B, 56 bodů

Benjamin (6. a 7. třídy): řešilo celkem 21 žáků

 • Eliška Koriťáková, 6 .A a Veronika Vlková, 7. A, 63 bodů ze 120 možných
 • Kira Sojková, 6. B, 61 bodů
 • Justýna Oravová, 7. B, 59 bodů

Kadet (8. a 9. třídy): řešilo celkem 13 žáků

 • Julie Kremplová, 8. A, 69 bodů ze 120 možných (zvítězila i v loňském roce)
 • Nikol Pospíšilová, 8. A, 65 bodů
 • Adriana Fredes a Vojtěch Pospíšil, 9. A, 60 bodů

Blahopřejeme!

Mgr. Ivana Štenclová, ředitelka školy

Soutěž TSMO (1. kolo, úklid okolí školy)

Stejně jako v loňském roce jsme se i letos zapojili se žáky 6. tříd do soutěže s Technickými službami města Olomouce (TSMO).

Ve čtvrtek 30. 3. 2023 jsme se s žáky zúčastnili v kině Metropol „Talkshow o odpadech“ pořádané Technickými službami města Olomouce, jehož cílem bylo předat účastníkům zábavnou formou informace o správném nakládání s odpady v našem regionu. To se nám výborně hodilo k soutěži. Děti se zde dozvěděly, jaká je cesta vytříděného odpadu, např. cesta sešlapané plastové láhve k jejímu využití jako výplň spacího pytle nebo prázdné skleněné láhve od vína k váze na květiny.

Hned následující den jsme se vydali na úklid okolí školy (1. kolo soutěže s TSMO). Vyzbrojeni pracovními rukavicemi, pytli na odpadky a dřevěnými „pinzetami“ na sbírání odpadků jsme vyrazili nejdříve po Návsi Svobody a poté kolem mateřské školy a dětského hřiště na místní sídliště. Nasbírali jsme několik pytlů, ve kterých převažovali různé plechovky, skleněné i plastové láhve, papírové obaly a cigaretové nedopalky.

Soutěž TSMO (2. kolo, outdoorová hra „Cesta kolem světa“)

Druhé kolo soutěže s TSMO spočívalo v účasti na outdoorové hře „Cesta kolem světa“ v Botanické zahradě a Rozáriu. Čekalo nás zde 11 stanovišť, na kterých jsme hledali odpovědi na otázky týkající se rostlin rostoucích v botanické zahradě. Ty jsme zaznamenávali do soutěžní karty a slepé mapy. Podařilo se nám vyřešit všechny úkoly, a dozvědět se tak spoustu nových informací.

Soutěž TSMO (3. kolo, Výtvarná etapa – malba – Návrh polepu popelářského auta)

Ve třetím kole soutěže s TSMO žáci v hodinách výtvarné výchovy vytvořili návrhy polepu popelářského auta. Mohli si vybrat z několika témat:

 • Můj domov – čisté a zelené město
 • Kam s ním aneb Co s odpady
 • Jak sám mohu přispět k čistotě svého města
 • Co se mi ve městě libí a nelíbí
 • Třídíme odpady
 • Zelené a kvetoucí ulice

Toto kolo bude zřejmě rozhodující a výtvarná díla si můžete prohlédnout v sobotu 22. 4. 2023 na Dni otevřených dveří TSMO. Aktuální informace – Technické služby města Olomouce, a.s. (tsmo.cz)

Malby žáků 9. A na výstavě v DDM

Srdečně vás zveme na výstavu výtvarných prací soutěže Poznej a chraň – Příroda v pohybu.

38. ročník této výtvarné soutěže vyhlásil u příležitosti Dne Země a EDO 2023 Dům dětí a mládeže Olomouc. Oceněné práce jsou vystaveny v galerii DDM Olomouc na třídě 17. listopadu 47 do 5. 5. 2023. Z naší školy byly oceněny malby žáků 9. A s námětem pohybu vody. Mladým umělcům z 9. A blahopřejeme! 

Sazka Olympijský víceboj

Naše škola se zapojila do Sazka Olympijského víceboje, který je největší školní sportovní projekt v České republice. Je určený základním školám, které se mohou s dětmi jednoduše zapojit v hodinách tělesné výchovy a přes okresní a krajská kola s nimi postoupit třeba až do republikového finále, dvoudenní sportovní akci za účasti známých osobností nejen ze světa sportu. 

Sazka Olympijský víceboj 

Ve čtvrtek 20. 4. 2023, kdy se konečně sluníčko rozhodlo nám všem dopřát krásu svých paprsků, se v areálů TJ Lokomotiva Olomouc uskutečnila “Postupová soutěž základních škol” v Sazka Olympijském víceboji. 24 zástupců vybraných z řad našich žáků poměřilo síly s ostatními žáky olomouckých ZŠ.
Medicinbal jim při odhodu občas vylétl mimo měřenou dráhu, při klikách se těch 20 centimetrů k zemi zdálo jako mrakodrap, u trojskoku se měření vzdálenosti krátilo každým zakolísáním a následným pádem a u přeskoků přes švihadlo se nožky motaly jako vánočka. Závěrečná disciplína v běhu na 1000 m / dribling s míčem po dobu dvou minut už u mnohých byla náročnou zkouškou vlastní vůle.
Ale i přes náročnost disciplín ze sebe všichni žáci odevzdali maximum a bojovali jako praví olympionici.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a vytvoření báječné kulisy na stadiónu.
 

Školní soutěže Battlefield

Ve středu 19. dubna 2023 se žáci osmých a devátých tříd naší školy zúčastnili soutěže Battlefield, která se konala v areálu Lanového centra PROUD Olomouc. Soutěž probíhala jako branný závod šestičlenných týmů žáků do 15 let věku s historickým tématem 2. světové války.

Družstva jiných škol se pro tento den stala soupeři ve vědomostních, záchranářských

a fyzických aktivitách, které prověřily především vzájemnou spolupráci a soudržnost jednotlivých týmů.

Největším nepřítelem se ovšem stal strach, který se u většiny projevil ve výšce 9 metrů při zdolávání lanových překážek. Ale právě vzájemná soudržnost a spolupráce pomohly všem zúčastněným udělat ten nejdůležitější první krok, který vedl k úspěšnému konci a vítěznému pokřiku.

Proto všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy, neboť mnozí z nich si v tento den sáhli opravdu na dno svých sil.

PTAČÍ BUDKY

PTAČÍ BUDKY ŽÁKYŇ 7. TŘÍD ZŠ OLOMOUC – HOLICE 

V rámci vyučovacího předmětu Pracovní činnosti se naše škola zapojila do environmentálního projektu na výrobu ptačích budek pro pozemky Olympie Olomouc. 

Do výroby jsme se pustili v únoru, tedy v době, kdy u nás poprvé vstupují do školních dílen dívky ze sedmých tříd. Pro většinu z nich byla tato práce úplně prvním seznámením s pilou a kladivem. Přesto se děvčata nezalekla a pracovala s velkou chutí. Řemeslné nedostatky způsobené nulovou praxí se dívky pokusily vyvážit závěrečnou povrchovou úpravou s originální malbou. 

Od počátku práce bylo naším cílem vyrobit budky, které budou v budoucnu schopny plně plnit svou funkci. Po konzultaci s Mladými ochránci přírody jsme se rozhodli pro takovou konstrukci, kdy je na stromě zachycena pouze zadní stěna budky. Při čištění se tedy sejme celý domeček kromě zad a čištění je tak velmi jednoduché.  

V současnosti jsou ptačí budky vystaveny v prostoru u hlavního vstupu Olympie Olomouc, dále budou umístěny do přírody na pozemky Olympie tak, aby mohly plnit svůj účel. 

Byli bychom rádi, kdyby budky byly vyvěšeny na takových místech, aby se o ně žáci naší školy mohli pravidelně starat a čistit je. 

Florbalový turnaj

Letošní florbalový turnaj školních kroužků se uskutečnil v Olomoucké ČAJK ARÉNĚ. Turnaj byl určen výhradně pro kluky a holky ze základních škol z Olomouce a blízkého okolí. Nejen že naši malí sportovci změřili své síly a dosavadně nasbírané zkušenosti v zápasovém tempu, ale současně si užili spoustu zábavy s kamarády pod neutichající podporou svých rodičů. Krásnými florbalovými momenty a často i humornými situacemi těch nejmladších účastníků dělali velkou radost i trenérům a pořadatelům. Děti ze všech základních škol soutěžily ve dvou věkových skupinách, a to 0. – 2. třída a 3. – 4. třída. V kategorii 0.-2. třída hrály za tým FÉNIX. Nejlepším hráčem z týmu byl jmenován MARTIN ŠEVELA. V kategorii 3. – 4. třída soutěžily děti za tým FÉNIX a vybojovaly zasloužené 2. místo. Závěrem bychom rádi poděkovali všem hráčům a hráčkám, kteří se turnaje zúčastnili. Velký dík náleží rovněž rodičům, rodinným příslušníkům a všem fanouškům, kteří přišli své ratolesti podpořit.

STARS FLORBAL KEMPY 2023

Praha v pohybu – projektový den ve škole 28. 4. 2023

Projektový den ve škole předcházel projektovému dni mimo školu, kdy se žáci 5. A a 5. B 11. 5. 2023 vypravili do našeho hlavního města. S žáky 6. A a 6. B jsme připravili projektovou výuku zaměřenou nejen na seznámení s reáliemi hlavního města Prahy, ale i na bezpečné chování v dopravních prostředcích a v neznámém městě, a tudíž snížit možnost nebezpečných nehod. Žáci pracovali s mapou, vyhledávali informace na internetu a ověřovali si své znalosti z ostatních předmětů. Získali informace, které mohou dále využít v běžném životě. Úkoly vypracovával každý žák sám do sešitu s možností vytvořit si spolupracující dvojice nebo skupinky. S plněním úkolů žákům pomáhali žáci šestých ročníků.  

Soutěž mladých zdravotníků (okresní kolo)

Adriana, Veronika, Monika ze 7. A, Justýna, Rozárka, Marika, Tereza ze 7. B, Kristýna z 8. A, Eliška a Nikola z 9. A se zúčastnily ve čtvrtek 11. 5. Soutěže mladých zdravotníků v okolí DDM Olomouc pořádaného oblastním spolkem ČČK Olomouc. „Možnost vyzkoušet si ošetření na realisticky znázorněných poraněních přispěje ke zlepšení dovedností dětí v poskytování první pomoci v reálném životě!“ věří organizátoři akce. Český červený kříž podporuje práci s dětmi v zájmových kroužcích mladých zdravotníků, protože dovednost poskytnout první pomoc by měla patřit k výbavě každého člověka.

Dny vědy a umění – geologie pro žáky 9. A

Ve čtvrtek 11. 5. se žáci 9. ročníku zúčastnili výukové aktivity na poznávání geologické minulosti a využití hornin k její interpretaci na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého.  

Dne 11. 5. 2023 navštívila naše třída 9. A Katedru biologie UP Olomouc za účelem exkurze o horninách. Program obsahoval nejen nauku o horninách, ale i spoustu jiných aktivit, do kterých jsme byli zapojeni.  Prohlíželi jsme si vzorky hornin, zkoušeli jejich tvrdost a následně vše zapisovali do sešitů, které nám byly předloženy k plnění úkolů na začátku exkurze. Jedním z nich bylo modelování vrás hornin – každý vymodeloval jiný způsob a tak jsme vrásnění ještě podrobněji rozebrali. Na závěr jsme počítali stáří hornin a napsali hodnocení exkurze. Tento program je skvělá alternativa k většímu poznání hornin a jejich nauce. 

 Veronika Sedláčková, 9. A

Projekt „Džínování“

Ve středu 10. 5. 2023 proběhl v naší škole bezplatný seminář pro žáky „Džínování“. Byl nám nabídnut jako poděkování za pravidelnou účast našich vyučujících na vzdělávacích akcích v rámci projektu IKAPOK II, který byl pořádán společně s paní Mgr. Křepelkovou – Gazdíkovou z Olomouckého kraje. O co šlo? Lektorka paní Zuberová – odbornice na textil, módu a vše, co s tím souvisí – názorně žákům ukázala a vysvětlila, jak náročná je výroba jedněch „velmi obyčejných“ džín. Co vše je potřeba, abychom si je mohli v obchodě koupit, kdo všechno se na jejich výrobě podílí, ve kterých částech světa vznikají jednotlivé části materiálu na výrobu tohoto módního oblečení, co se starými a nepotřebnými džínami a jiné zajímavosti. Podle fotografií můžete sledovat výrobu vlastnoručně vyrobených nových věcí ze tzv. džín na vyhození. Vznikaly ozdoby do vlasů, kabelky a obaly na telefony, módní dívčí tílka a renovace kalhot. Seminář byl velmi zajímavý a pro žáky obohacující. Myslím, že uvedené informace o výrobě je velmi překvapily.

Zapsala Renata Kramplová

Reduta

Festival kulturních programů ZŠ v sále Reduta – MF Olomouc

Dne 28. dubna 2023 se v sále Reduta – Moravské filharmonie Olomouc uskutečnil již 11. ročník festivalu kulturních programů ZŠ, který pořádala Komise pro občanské záležitosti se zaměřením na obřady – vítání dětí, slavnostní setkání jubilantů, apod. za přítomnosti významných hostů z odboru školství olomouckého Magistrátu. Během celého dopoledne se na pódiu střídaly kolektivy žáků z jedenácti olomouckých základních škol se svými programy (recitace, zpěv, tanec, divadlo), které nesměly přesáhnout časový limit 10 minut. Naši školu vzorně reprezentovaly žákyně z 5. a 7. třídy a pod vedením paní učitelky Renata Čechová zazpívaly a také pohybem doprovodily dvě populární písně „Boty proti lásce“ a „Hej, pane diskžokej“. Všichni účinkující si vzájemně fandili a atmosféra na pódiu i v sále byla skvělá. Měli jsme možnost si zazpívat i s cimbálovou muzikou Hejčíňan nebo se zaposlouchat do slavné árie Rusalky „Měsíčku na nebi hlubokém“ od Antonína Dvořáka. Všichni účinkující byli nakonec odměněni dárkovými poukázkami, diplomem a společnou fotografií. Ten den se opravdu povedl.

Zapsala: Renata Čechová, učitelka

OCENĚNÍ

Výlet ZOO Lešná

V úterý 23. 5. 2023 vyrazili prvňáčci na výlet do ZOO Lešná. Den se vydařil, svítilo krásně sluníčko a děti viděly spoustu zvířátek. Mohly si pohladit rejnoky, viděly, jak se krmí lachtani, a slyšely křik papoušků. Děti byly nadšené i z nového výběhu pro slony. Na závěr si mohly koupit malou památku na první školní výlet. Po celý den panovala dobrá nálada a všem se ZOO líbila.

M. Martinková a I. Studničková

Po olomouckých památkách s 6. A

Chlapci a děvčata ze 6. ročníku se každým rokem vydávají na exkurzi po olomouckých památkách. Mají připravené základní informace a zajímavosti, které prezentují jednotlivě před každou památkou, někteří to jako správní průvodci přednášejí zpaměti. Zároveň ve dvojicích poznávají památky podle obrázků na pracovním listu. Ve čtvrtek 25. května vedla trasa obvyklou cestou od chrámu sv. Václava přes náměstí Republiky, Michalské návrší, Dolní a Horní náměstí k Terezské bráně. Letos byla navíc obohacena i výstupem na věž Mořického kostela, abychom mohli v pravé poledne sledovat orloj z ptačích výšek. Toto putování bylo jen malou pozvánkou na Noc kostelů, která v pátek 2. června nabízí možnost v noční atmosféře navštívit nejen kostely, ale i krypty, věže a další památné prostory.

Text: Zuzana Linhartová, foto: Eva Pelíšková

Bouzov – historie a středověké zbraně

Jak se dobývá takový středověký hrad? Čím se zapaloval černý prach ve výbušných zbraních a jak těžké je trefit se do divočáka střelou z kuše? Tohle a mnoho dalších věcí se naši sedmáci dozvěděli na dějepisně zaměřeném výletě na hrad Bouzov.

Bohatý program plný informací, zajímavostí a zábavy organizuje Historický areál pod hradem, který nabízí kromě akcí pro školy také zábavu pro veřejnost. Návštěvníci se mohou podívat do 15 metrů vysokého Trojského koně, prohlédnout si výstavu zbraní z doby 14. – 16. století, zastřílet si z kuše na terč a prohlédnout si středověkou věznici i s katem v životní velikosti.

My jsme navíc stříleli ze zmenšeného obléhacího stroje (praku), dlouhého anglického luku, píšťaly. hákovnice a houfnice. Dostali jsme k tomu velmi zajímavé vysvětlení, jak která zbraň fungovala a k čemu byla dobrá. Nejvíc ale žáky stejně bavilo mezi sebou bojovat s dřevěnými maketami mečů, dýk a nožů, které si koupili v místním obchůdku se suvenýry.

Nakonec jsme vybrali čtyři nejstatečnější žáky, kteří měli za úkol utkat se spolu v pážecím turnaji. Souboj byl opravdu napjatý. Naši hrdinové jej měli ztížený nejprve těžkými kovovými helmami, které dostali jako krytí, a potom také koňmi, na kterých se museli udržet. Všechny překážky a soupeře nakonec překonala Eliška Grolichová, které gratulujeme k nově nabytému titulu rytíře.

ČÍM BUDU ANEB JAK SE ZACHOVAT, KDYŽ…

– projektový den ve škole pro 7.A a 7.B

Na podporu výběru budoucího povolání jsme pro žáky 7. ročníku připravili projektový den. Vybrali jsme takové činnosti, které mohou sloužit k podpoře žáků při jejich rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci. Zaměřili jsme se na složky integrovaného záchranného systému, především na práci zdravotnických záchranářů. Své rozhodovací schopnosti, znalosti a dovednosti si žáci ověřili v praktické části projektového dne při poskytování první pomoci.   Projektový den probíhal za pomoci žáků 8. třídy. Všichni se snažili samostatně řešit úkoly, vzájemně spolupracovali a využívali svých znalostí při řešení krizových a rizikových situací. Získané informace mohou žáci dále využít v běžném životě, ale i při rozhodování o volbě svého budoucího povolání a při studiu na střední škole. 

Po olomouckých památkách s 6. B

Chlapci a děvčata ze 6. ročníku se každým rokem vydávají na exkurzi po olomouckých památkách. Mají připravené základní informace a zajímavosti, které prezentují jednotlivě před každou památkou, někteří to jako správní průvodci zvládají zpaměti. Zároveň ve dvojicích poznávají památky podle obrázků na pracovním listu.

Ve čtvrtek 8. června vedla trasa obvyklou cestou od chrámu sv. Václava přes náměstí Republiky, Michalské návrší, Dolní a Horní náměstí ke kostelu sv. Mořice. Letos byla navíc obohacena i prohlídkou zvonů v kostele sv. Michala, výstupem na věž Mořického kostela a zhlédnutím sochy patronky města Olomouce u radnice. Socha sv. Pavlíny byla vytvořena dvěma umělci z 33 tun písku. Svatá Pavlína dává pít vodu Olomoučanům stiženým morovou epidemií. Socha je vysoká 4,5 metru a před deštěm ji chrání speciální postřik. Stojí zato ji vidět.

Text: Zuzana Linhartová, foto: Eva Pelíšková

ZÁCHRANÁŘSKÝ DESETIBOJ

Naše škola se zapojila do ZÁCHRANÁŘSKÉHO DESETIBOJE. 

Žáci naší školy se ve školním roce 2022/2023 opět zapojili do projektu Záchranářský desetiboj v olomouckém Aquaparku. Tento projekt doplňuje výchovně vzdělávací oblast předmětu Výchova ke zdraví na 2. stupni základní školy, jehož součástí je rozvoj poznatků a dovedností z oblasti zdravotní, sociální a pohybové. V pořadí již devátý ročník projektu Záchranářská akademie, s podtitulem „Záchranářský desetiboj“ je rozdělen na deset disciplín, které prověří vědomosti, schopnosti a dovednosti žáků. Během celého pobytu v Aquaparku Olomouc účastníci sbírají body, které se zapíší do průběžné tabulky a rozhodnou o celkovém pořadí. V závěru školního roku pak nejlepší třídy olomouckých škol soupeří o Putovní pohár Záchranářské akademie. Záchranářskou akademii postupně navštívily všechny třídy druhého stupně. Jako první ve čtvrtek 2. 2. 2023 třída 7. A. Ani zima neodradila soutěžit ve čtvrtek 9. 2. 2023 třídu 8. A. V úterý 23. 5. 2023 vyrazili do boje ti nejzkušenější – třída 9. A. Poslední květnový den ve středu 31. 5. 2023 bojovala o co nejlepší umístění třída 7. B. Na den děti ve čtvrtek 1. 6. 2023 se účastnily ještě třídy 6. A a 6. B. Podrobnosti a průběžnou tabulku výsledků si můžete prohlédnout:

ZDE

Štěpánka Dubová, Pavla Modrianská

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Je červen a brzy budou prázdniny. Naši prvňáčci již brzy budou mít za sebou první rok školy, ve kterém se naučili spoustu nového. V průběhu školního roku několikrát navštívili místní knihovnu. Zde se 6. června uskutečnilo tradiční PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE, kde děti předvedly své čtenářské dovednosti. Každý žák přečetl úryvek z oblíbené knihy a za odměnu dostal od paní knihovnice knížku Zuzany Barilové Křeček v letu a diplom. Dětem se v knihovně líbilo a věříme, že ji budou navštěvovat i nadále a tím rozvíjet svou čtenářskou gramotnost.

M. Martinková a I. Studničková

Peníze nejsou věda

Vyznají se studenti ve světě peněz? Mají znalosti a dovednosti v oblasti finanční gramotnosti? O tom všem se žáci 7. a 8. ročníku mohli přesvědčit v Pevnosti poznání, kde byl pro ně ve středu 7. 6. připraven program „Peníze nejsou věda“. Akce byla projektovým dnem ČSOB. Workshop dětem hravou formou připomněl vývoj a historii peněz, moderní platební metody i to, jak hospodařit se svým rozpočtem. Žáci byli za aktivitu a správné odpovědi odměňováni a v závěru soutěžili pod přezdívkami v aplikaci Kahoot. Vítězem se stal Daniel Pecha ze 7. B. Ale jak se praví, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Proto všem zúčastněným děkuji za předvedení svých znalostí v soutěži.

Text: Zuzana Linhartová, foto: Renata Čechová

Centrum denních služeb – pěvecké vystoupení pro seniory

Na horké páteční dopoledne 16. června 2023 bude s úsměvem vzpomínat hned několik děvčat z pátého a sedmého ročníku naší školy. Děvčata pod vedením paní učitelky Renaty Čechové si pečlivě připravila pěvecké vystoupení pro seniory v Centru denních služeb v Olomouci. Trochu jsme se obávaly toho, zda-li jsme opravdu vybraly známé písničky a zda-li se k nám vůbec senioři přidají, ale první píseň „Červená řeka“ nás definitivně zbavila všech obav, neb v kulturní místnosti zpívali opravdu všichni – soustředící se senioři, jejich pečovatelé, ale i právě přicházející závozník. Pak následovaly písně: „Milenci v texaskách“, „Boty proti lásce“, „Holky z naší školky“, „Sladké mámení“ a píseň „Není nutno“, která pro svůj stále aktuální text a působivou melodii i rytmus musela být dvakrát přezpívána. Během vystoupení bylo hezké sledovat, jak se k nám postupně přidávají další a další senioři a jak se stírá hranice mezi účinkujícími a posluchači, mládím a stářím. Na konci vystoupení jsme musely slíbit, že naše zpívání zde rozhodně nebylo poslední a že mezi seniory rády zavítáme také v adventním čase. Senioři si pro nás připravili milé překvapení v podobě občerstvení (domácí koláče a buchty jako od babičky) a také drobné ručně vyrobené dárečky.

 Text a foto: Renata Čechová, učitelka

Landek Park

V pátek 20. června vyjela třída 9.A v rámci školního výletu do Ostravy. Žáci navštívili areál Landek Park – dříve Důl Anselm, ve kterém se nachází Hornické muzeum a Muzeum důlního záchranářství.

Soutěžní dopoledne pro děti z naší mateřské školy

V úterý 20. 6. uspořádali žáci 9. A soutěžní dopoledne pro děti z naší mateřské školy. Akce se nesla v příjemném duchu – pro malé děti byly soutěže překvapením, velcí deváťáci zavzpomínali na své zážitky z doby, kdy navštěvovali mateřskou školu.