INFORMACE ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

UPOZORNĚNÍ

Ke dni 1. 2. 2019 vstoupil v platnost nový Vnitřní řád ŠD.

Žádáme tímto všechny zákonné zástupce, aby se s novým řádem seznámili.

Děkujeme za pochopení.

Karneval

I v letošním školním roce proběhl pro děti navštěvující školní družinu Maškarní karneval. S dětmi jsme se na něj připravovali několik dní dopředu a to například výrobou karnevalových masek.

Karneval vypukl v úterý 12. února a do tělocvičny dorazila velká spousta masek, které se nám hned v úvodu představily. Mohli jsme vidět filmové hrdiny, čarodějnice, princezny, strašidla, námořníka, kovboje a spoustu dalších povedených masek. Bylo tak obtížné vybrat a ocenit ty „nejlepší“, které si odnesly cenu. Pochvalu a malou odměnu si však zasloužily všechny masky.

Během karnevalu přišly na řadu také hry a soutěže, z nichž si výherci odnesli malou cenu. Všechny děti však byly velmi šikovné a soutěže hravě zvládly.

A nechyběl ani tanec, při kterém se mohly děti pořádně vyřádit.

Pomyslnou tečkou na závěr bylo občerstvení, které na děti čekalo připravené v kuchyňce v budově ŠD.  Děkujeme tak všem dětem a rodičům, kteří se na občerstvení podíleli.

Platba za ŠD – 2. pololetí

Prosíme rodiče žáků, kteří nemají zaplacen poplatek za ŠD na druhé pololetí, aby tak učinili do konce měsíce ledna. Zaplaťte, prosíme, pokud možno ved. vych. Rygelové.

Poplatek můžete také zaplatit na účet ŠD.

Číslo účtu je 272283382/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte, za které platíte, jinak nezjistíme, od koho platba přišla!

Děkujeme!

Zápis dětí do ŠD

  • provoz školní družiny je zahájen dne 3. 9. – v tento den bude od rána k dispozici vedoucí vychovatelka, u které mohou rodiče vyplnit přihlášku/zápisový lístek
  • zápisové lístky je třeba odevzdat nejpozději do pátku 7. 9. 2018
  • z kapacitních důvodů mají přednost pro přijetí do ŠD děti z 1. – 3. třídy, jejichž rodiče jsou zaměstnaní
  • přijetí či nepřijetí dítěte do ŠD bude rozhodnuto na začátku září (během prvního týdne), do pátku 7. 9. mohou navštěvovat ŠD všichni zájemci z 1. – 3. tříd

Provoz ŠD

  • ranní družina 6:00 – 8.00 hodin: (děti mohou do ŠD přicházet do 7.30 hod.) Školní budova se otevírá v 7.40 hod. V době mezi 7.30 a 7.40 hod. nebudou z bezpečnostních důvodů děti do budovy vpuštěny. RANNÍ DRUŽINU MOHOU NAVŠTĚVOVAT POUZE DĚTI, KTERÉ MAJÍ ŘÁDNĚ VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK A ZAPLACEN POPLATEK.
  • odpolední družina 11.40 – 16.30 hodin

Poplatek za ŠD

Ve školním roce 2018/2019 činí poplatek 70 Kč měsíčně. Je možné zaplatit jednorázově (700 Kč na celý školní rok) nebo ve dvou splátkách (350 Kč za pololetí) a to v měsících září a leden.

Vyzvedávání dětí ze ŠD

  • Při vyzvednutí dítěte ze ŠD vždy zvoňte u vchodu (zvonek družina).
  • Po otevření dveří zůstaňte stát na začátku koberce (nápis STOP na podlaze). Uvidíme Vás kamerou a dítě, až po sobě uklidí, pošleme dolů.
  • Od 10. 9. 2018 začneme ve ŠD tzv. řízenou činnost (práci ve skupinkách), proto si, prosíme, děti vyzvedávejte před 13.30 nebo po 14.30 (viz řád ŠD), aby nebyla narušována činnost.

Děkujeme za pochopení!

Veškeré důležité informace týkající se ŠD najdete na tomto webu nebo na nástěnce v budově ŠD.