Informace o aplikaci Škola OnLine a návod k registraci:

Rodiče:

K čemu slouží aplikace Škola OnLine ?

Aplikace Škola OnLine je školský informační systém a je určena žákům základních, středních a vyšších odborných škol a jejich zákonným zástupcům. Umožňuje jim zdarma jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole.

Hlavní funkce aplikace Škola OnLine:

– průběžná kontrola dílčích známek a celkového hodnocení dítěte včetně chování

– dozor nad docházkou a absencí dítěte ve výuce

– informace o rozvrhu a suplování

– přehled probraného učiva

– možnost elektronicky omlouvat absenci dítěte

– elektronická komunikace mezi žákem/zákonným zástupcem a učitelem

– přístup k elektronickým materiálům a možnost jejich stahování

– a mnoho dalšího

Kroky nutné k založení přístupu do aplikace Škola OnLine:

Pro získání přístupu do aplikace dm Software je nejprve nutné se zaregistrovat. K registraci můžete využít následující postup:

1. V internetovém prohlížeči přistupte na adresu https://www.skolaonline.cz/. Následně vpravo nahoře v sekci Přihlášení klikněte na odkaz Registrace žáků a rodičů.

2. Na úvodní stránce si přečtěte základní informace o aplikaci Škola OnLine a postupu registrace a pokračujte na další krok registrace tlačítkem Přejít na ověření PINu v dolní části stránky.

3. Na nově zobrazené stránce budete vyzváni k zadání jména a příjmení osoby, pro kterou byl školou vygenerován PIN (viz Údaje pro registraci), dále uvedete PIN a opíšete kontrolní řetězec.

4. Po správném zadání registračních údajů stiskněte tlačítko Ověřit PIN a přejít na volbu přihlašovacích údajů. Pokud jste všechny údaje vyplnili správně, zobrazí se další stránka s registračními údaji. V případě, že bylo ověření dané osoby neúspěšné, např. došlo k překlepu, celou akci zopakujte. Jestliže neproběhlo potvrzení dané osoby ani poté, kontaktujte administrátora školy nebo náš hotline.

5. Po úspěšném ověření si zvolte uživatelské jméno a heslo, se kterými se budete do aplikace Škola OnLine přihlašovat. Pokud Vámi zvolené uživatelské jméno v aplikaci již existuje, budete vyzváni k výběru jiného. Přihlašovací údaje je nutné si pečlivě zapamatovat, neboť je budete používat při každém dalším přihlašování do aplikace Škola OnLine.

Přihlášení do aplikace Škola OnLine:

Pokud jste se již zaregistrovali, můžete se přihlásit do aplikace Škola OnLine. Do svého webového prohlížeče zadejte URL adresu https://www.skolaonline.cz/. Vpravo nahoře v sekci Přihlášení zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo a stiskněte tlačítko Přihlásit. Otevře se aplikace Škola OnLine.

Pod odkazem https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/verejnost/ naleznete uživatelskou příručku, která Vám usnadní práci s aplikací Škola OnLine a představí všechny její výhody a využití.

Videonávod