Archiv pro rubriku: Aktuality

Věstonická venuše v Olomouci

Věstonickou venuši zná snad každý, i když není milovníkem nejstarších lidských dějin – PRAVĚKU. Ale setkat se s ní osobně, mít možnost si ji prohlédnout a aspoň chvíli užasle koukat na tuto letitou dámu, to je ojedinělý zážitek. Vlastivědné muzeum v Olomouci nám ho letos zprostředkovalo a žáci našich 6. tříd si tento historický skvost nenechali ujít. V přesně vymezeném čase si prohlédli originál sošky, jenž byl uzavřen v bezpečnostní vitríně, a dále sádrovou napodobeninu, kterou prozkoumali ze všech možných i nemožných stran a úhlů. Součástí výstavy byla i animace zobrazující výsledky nedávného skenování.

Setkání s originálem této 11,5 cm veliké sošky bylo pro všechny zúčastněné velkým zážitkem. Troufám si dokonce říci, že se jednalo o zážitek z kategorie „jednou za život“.

Mgr. Lenka Černá

Po Holici cestou necestou…

Znáte historii místa, kde trávíte většinu svého času, nebo kde dokonce bydlíte? Žáci 6. B by vám odpověděli, že ano. V úterý 3. prosince se totiž zúčastnili komentované prohlídky, kterou pro ně připravili tři spolužáci. Jan D., Vojtěch P. a Vojtěch N. naplánovali trasu po významných místech Holice a zahrnuli do ní jak historické pamětihodnosti a bývalé významné průmyslové podniky, tak i malé překvapení.

Po velké přestávce se nadšení „turisté“, teple oblečeni a vybaveni pohodlnou obuví, shromáždili ve vstupních prostorách školy a čekali na své průvodce. První kroky výpravy vedly k budově cukrovaru, poté si žáci na chvilinku odskočili ke klokanovi (některé děti byly upřímně překvapeny, že z Holice k protinožcům je to jen malý kousíček), a poté pokračovali až do blízkosti bývalé sladovny. Odtud se vydali průmyslovou oblastí zpět na náves a procházka byla ukončena v blízkosti kostela svatého Urbana. Na trase vycházky bylo připraveno několik zastavení, kde chlapci seznamovali spolužáky s různými historickými zajímavostmi. Zejména Janu D. a Vojtovi P. patří velká pochvala za pečlivou přípravu akce. Pro spolužáky nakreslili plánek pochodu a jednotlivá zastavení obohatili reprodukovaným komentářem, za který by se nemuseli stydět ani profesionální průvodci.

Po návratu do školy si žáci zakreslili do mapy absolvovanou trasu a vyznačili památky a objekty, se kterými se po cestě seznámili. Nutno podotknout, že všichni účastníci udělali také něco pro zdraví. Celková délka vycházky v jasném zimním počasí byla téměř 8 000 kroků neboli 4 km. J

Mgr. Lenka Černá a Mgr. Pavla Modrianská

Scholaris 2019

Ve středu 27. listopadu se vydala devátá třída do prostor střední školy Rooseveltovy, kde se jako každoročně pořádala přehlídka středních škol z Olomouce a okolí. Výběr škol byl opravdu veliký, a tak si určitě každý z nás našel školu, která ho zaujala. Neváhali jsme naše případné otázky směřovat přímo na žáky a pedagogy zúčastněných škol. Každá škola rozdávala i informační letáky, které obsahovaly ty nejdůležitější informace o škole. Takže při odchodu měl každý z nás plné ruce těchto materiálů. Během celého dne jsme získali mnoho inspirací a teď je jen na nás, kam budou směřovat naše kroky.

Veronika F., Amélie F. (9. třída)

Prezentace Tauferovy střední odborné školy veterinární Kroměříž

V pondělí 25. listopadu navštívil žáky 8. a 9. ročníku náš bývalý žák Lukáš Ondrušek, který je od letošního školního roku studentem 1. ročníku SOŠ veterinární v Kroměříži. Žákům předal mnoho zajímavých informací z prostředí střední školy, seznámil nás s celkovým chodem školy, studiem, nabízenými obory i případným uplatněním po ukončení střední školy. Naši žáci se nebáli ani diskuse a Lukáše atakovali velmi zajímavými dotazy, které směřovaly i na Lukášovo subjektivní vnímání přechodu ze základní na střední školu. Pro obě třídy bylo setkání s bývalým žákem naší školy velmi přínosné.

Lukášovi děkujeme za návštěvu, držíme mu palce při náročném studiu.

Mgr. Lenka Černá, Mgr. Lenka Hánková

Besedy v holické knihovně

V listopadu navštívili žáci 6. ročníků prostory holické knihovny. Paní knihovnice si pro žáky připravila besedu na téma PRAVĚK. Žáci si tak prohloubili dosud získané informace o tomto důležitém historickém období, které je pro celé lidstvo důležité, neboť nebýt této historické etapy, nebyli bychom tu nikdo z nás. Prostřednictvím ukázek a článků se dověděli i mnohé informace, čímž si zkompletovali a utřídili poznatky, které se v hodinách dějepisu dověděli.

Děkujeme paní knihovnici za vstřícný přístup!

Žáci 6. A a 6. B

Anglicko – české divadelní představení LAZY GOAT

V pondělí 25. 11. 2019 navštívili žáci 5.A anglicko –české divadelní představení Lazy goat v kině Metropol. Byla to již druhá pohádka Divadelního centra ze Zlína, kterou měli možnost zhlédnout. A protože si dšti zážitky z jarního představení stále pamatovaly, těšily se i tentokrát na nový, zábavný a poutavý příběh plný legrace. Zhruba polovina textů je v angličtině na úrovni, které jsou již děti schopné rozumět. Navíc Divadelní centrum poskytuje svým divákům předem tištěné materiály (pracovní listy) do hodin angličtiny. Děti se tak seznámily se slovní zásobou a důležitými frázemi ještě před představením.

Hodina v hledišti uběhla všem jako voda a s úsměvem na tváři. Už nyní se těšíme na další připravovaná představení a určitě si je nenecháme ujít.

Za 5.A Pavlína Doležalová

Záchranářská akademie – Záchranářský desetiboj – říjen 2019 – červen 2020

V pátek 8. listopadu  se  čtrnáct žáků z  6. A vypravilo do olomouckého aquaparku, kde se konal Záchranářský desetiboj. Jedná se o 7. ročník projektu doplňující výchovně vzdělávací oblast předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Žáci prověřují své vědomosti, schopnosti a dovednosti v deseti disciplínách z oblasti laické 1. pomoci a sbírají body, které se zapíší do průběžné tabulky. Pořadí svého týmu, respektive třídy je pak možné sledovat na stránkách aquaparku. V závěru školního roku se pak nejlepší tři týmy utkají o Putovní pohár Záchranářské akademie.

Všichni zúčastnění soutěžili v nelehkých zdravotních a pohybových disciplínách se zaujetím a s plným nasazením, aby dosáhli co nejlepších výsledků a úspěšně tak reprezentovali naši základní školu.

A jak si povedou třídy 6. B a 7. A? To se již brzy dozvíme. Soutěžní dopoledne na ně totiž čeká v posledních listopadových dnech.

Mgr. Zuzana Linhartová