Archiv pro rubriku: Aktuality

Svět v kapce vody

V průběhu ledna se žáci 6. ročníku vzdělávali v Pevnosti poznání. Užili si naplno programu Svět v kapce vody i prozkoumávání expozice.  Zde jsou postřehy některých účastníků:

Nikča:

V Pevnosti poznání to bylo ohromně skvělé. Dívali jsme se pod mikroskop. Nevěřili byste, co se děje ve vodě. Viděli jsme tam spoustu mikroorganismů. Také jsme vyráběli buňku podle svého výběru.

Eliška:

 „…svoji buňku jsme si udělali tak, že jsme dostali body a za ně jsme si mohli koupit orgány buňky. Když vypršel čas, mohli jsme si ji pojmenovat a určit, kde žije a co jí. V druhé části programu jsme měli volnou zábavu a já jsem šla řešit hlavolamy a pak na takovou kouli. Sednete si do ní a ono se to s vámi točí, jako byste byli ve vesmíru…“

Kája:

Asi nejvíce mě zaujalo zkoumání prvoků přes mikroskop a v druhé expozici kuličková dráha a kolo, ve kterém jsme si mohli vyzkoušet, jaké je to být na místě pilota.

Kuba:

Zkoumali jsme prvoky a bakterie pod mikroskopem. Poté jsme hráli hru, ve které jsme si měli vytvořit svou vlastní buňku. V expozici jsem si zkusil postavit most z oddělených útvarů. Byla to zábava!

Tříkrálová sbírka 2020 v Holici

Letošní Tříkrálová sbírka se  uskutečnila v mrazivou sobotu 11. ledna 2020. V tomto  zimním dnu dalo před teplem a pohodlím domova přednost mnoho obětavých malých i velkých koledníků a rodičů dětí z naší školy. Pan farář páter Savio nás přišel pozdravit a povzbudit do školy a přinesl sladkosti pro děti. Sestavili jsme opět  20 skupin koledníků. Zájem dětí byl velký a jsme rádi, že se nám podařilo pokrýt všechny ulice naší obce. Děti koledovaly celé dopoledne a vracely se spokojené s úsměvy na tvářích. Naše radost je o to větší,  že jsme vykoledovali  72  046 korun, tedy opět nejvíce v historii tříkrálového  koledování, o 3 305 korun více jak vloni.  Dále pak v celé Olomouci ve 20. ročníku sbírky, která se v našem městě zrodila, bylo zvláštní shodou okolnosti vykoledováno na korunu přesně 2 000 000 korun.  Naštěstí je mezi námi stále mnoho skvělých rodičů , kteří chtějí pomáhat blízkým a snaží se to naučit i své děti. Velmi si toho vážíme a děkujeme Vám, máme z toho upřímnou radost.  Díky patří především všem štědrým dárcům, kteří mají otevřená svá srdce a není jim lhostejný osud druhých. Vybrané finanční příspěvky budou použity na rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku. Částí výtěžku Charita zafinancuje výtah v azylovém domě sv. Anežky pro starší nemocné a nemohoucí klienty a také opravy a rozšíření hygienického zázemí pro lidi bez domova. 

Je krásné, že se z této akce stala již dlouholetá tradice a všichni se těšíme na setkání v příštím roce.

Vaši koledníci.   

Mikuláš

Dne 5. 12. 2019 jsme jako každý rok připravili mikulášskou nadílku v MŠ a na prvním stupni ZŠ. Všechny děti byly statečné a Mikuláše s jeho doprovodem přivítaly spoustou básniček a písniček.

Energetická gramotnost

Ve středu 22. 1. proběhla na naší škole přednáška o energetické gramotnosti. Cílovou skupinou byli žáci 8. a 9. ročníku. Prostřednictvím interaktivní prezentace se žáci seznámili se základními tématy v oblasti energetiky –  jak energetika funguje, proč je pro nás tak zásadní a s jakými problémy se musíme potýkat. Dozvěděli se, jak vznikla a jak se vyvíjela energetická soustava, zopakovali si, jaký je rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým proudem a jaké druhy elektráren rozlišujeme. Nejzajímavější bylo povídání o blackoutu – jeho příčinách a následcích. Na závěr výkladu proběhla menší soutěž, v níž byli nejaktivnější žáci odměněni malou pozorností.

Věstonická venuše v Olomouci

Věstonickou venuši zná snad každý, i když není milovníkem nejstarších lidských dějin – PRAVĚKU. Ale setkat se s ní osobně, mít možnost si ji prohlédnout a aspoň chvíli užasle koukat na tuto letitou dámu, to je ojedinělý zážitek. Vlastivědné muzeum v Olomouci nám ho letos zprostředkovalo a žáci našich 6. tříd si tento historický skvost nenechali ujít. V přesně vymezeném čase si prohlédli originál sošky, jenž byl uzavřen v bezpečnostní vitríně, a dále sádrovou napodobeninu, kterou prozkoumali ze všech možných i nemožných stran a úhlů. Součástí výstavy byla i animace zobrazující výsledky nedávného skenování.

Setkání s originálem této 11,5 cm veliké sošky bylo pro všechny zúčastněné velkým zážitkem. Troufám si dokonce říci, že se jednalo o zážitek z kategorie „jednou za život“.

Mgr. Lenka Černá

Po Holici cestou necestou…

Znáte historii místa, kde trávíte většinu svého času, nebo kde dokonce bydlíte? Žáci 6. B by vám odpověděli, že ano. V úterý 3. prosince se totiž zúčastnili komentované prohlídky, kterou pro ně připravili tři spolužáci. Jan D., Vojtěch P. a Vojtěch N. naplánovali trasu po významných místech Holice a zahrnuli do ní jak historické pamětihodnosti a bývalé významné průmyslové podniky, tak i malé překvapení.

Po velké přestávce se nadšení „turisté“, teple oblečeni a vybaveni pohodlnou obuví, shromáždili ve vstupních prostorách školy a čekali na své průvodce. První kroky výpravy vedly k budově cukrovaru, poté si žáci na chvilinku odskočili ke klokanovi (některé děti byly upřímně překvapeny, že z Holice k protinožcům je to jen malý kousíček), a poté pokračovali až do blízkosti bývalé sladovny. Odtud se vydali průmyslovou oblastí zpět na náves a procházka byla ukončena v blízkosti kostela svatého Urbana. Na trase vycházky bylo připraveno několik zastavení, kde chlapci seznamovali spolužáky s různými historickými zajímavostmi. Zejména Janu D. a Vojtovi P. patří velká pochvala za pečlivou přípravu akce. Pro spolužáky nakreslili plánek pochodu a jednotlivá zastavení obohatili reprodukovaným komentářem, za který by se nemuseli stydět ani profesionální průvodci.

Po návratu do školy si žáci zakreslili do mapy absolvovanou trasu a vyznačili památky a objekty, se kterými se po cestě seznámili. Nutno podotknout, že všichni účastníci udělali také něco pro zdraví. Celková délka vycházky v jasném zimním počasí byla téměř 8 000 kroků neboli 4 km. J

Mgr. Lenka Černá a Mgr. Pavla Modrianská

Scholaris 2019

Ve středu 27. listopadu se vydala devátá třída do prostor střední školy Rooseveltovy, kde se jako každoročně pořádala přehlídka středních škol z Olomouce a okolí. Výběr škol byl opravdu veliký, a tak si určitě každý z nás našel školu, která ho zaujala. Neváhali jsme naše případné otázky směřovat přímo na žáky a pedagogy zúčastněných škol. Každá škola rozdávala i informační letáky, které obsahovaly ty nejdůležitější informace o škole. Takže při odchodu měl každý z nás plné ruce těchto materiálů. Během celého dne jsme získali mnoho inspirací a teď je jen na nás, kam budou směřovat naše kroky.

Veronika F., Amélie F. (9. třída)

Prezentace Tauferovy střední odborné školy veterinární Kroměříž

V pondělí 25. listopadu navštívil žáky 8. a 9. ročníku náš bývalý žák Lukáš Ondrušek, který je od letošního školního roku studentem 1. ročníku SOŠ veterinární v Kroměříži. Žákům předal mnoho zajímavých informací z prostředí střední školy, seznámil nás s celkovým chodem školy, studiem, nabízenými obory i případným uplatněním po ukončení střední školy. Naši žáci se nebáli ani diskuse a Lukáše atakovali velmi zajímavými dotazy, které směřovaly i na Lukášovo subjektivní vnímání přechodu ze základní na střední školu. Pro obě třídy bylo setkání s bývalým žákem naší školy velmi přínosné.

Lukášovi děkujeme za návštěvu, držíme mu palce při náročném studiu.

Mgr. Lenka Černá, Mgr. Lenka Hánková

Besedy v holické knihovně

V listopadu navštívili žáci 6. ročníků prostory holické knihovny. Paní knihovnice si pro žáky připravila besedu na téma PRAVĚK. Žáci si tak prohloubili dosud získané informace o tomto důležitém historickém období, které je pro celé lidstvo důležité, neboť nebýt této historické etapy, nebyli bychom tu nikdo z nás. Prostřednictvím ukázek a článků se dověděli i mnohé informace, čímž si zkompletovali a utřídili poznatky, které se v hodinách dějepisu dověděli.

Děkujeme paní knihovnici za vstřícný přístup!

Žáci 6. A a 6. B