ЩО РОБИТИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ
В СИСТЕМУ ОСВІТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ–

Příručka pro rodiče (ukr)

Příručka pro rodiče (cz)


INTEGRAČNÍ SPOLUPRÁCE V OLOMOUCKÉM KRAJI 

Newsletter červen 2022

Vážení kolegové,

Vítáme Vás u prvního newsletteru Integrační spolupráce v Olomouckém kraji. Naším cílem je úzká spolupráce se všemi, kteří přispívají ke zvládnutí ukrajinské uprchlické vlny v Olomouckém kraji. Tento měsíc posíláme informace o nabídkách podpory škol či nabídky pomoci posttraumatické péče pro Ukrajince prchající před válkou. Dále uvádíme novinky z oblasti letních volnočasových aktivity pro ukrajinské děti a rodiny a možnosti realizace jazykových kurzů a dalších možnostech studia českého jazyka. Také se můžete dozvědět víc o práci našeho týmu. 

Dejte nám, prosím, vědět, pokud potřebujete informace, které zde neuvádíme, ať můžeme newsletter vylepšit. Také nás zajímá, co se u Vás podařilo, Váš příklad dobré praxe může inspirovat ostatní. 

za tým

Koordinace aktivit pro uprchlíky z Ukrajiny v Olomouckém kraji

Barbora Žůrková 

tel.: +420 771 258 866


ŠKOLNÍ DOCHÁZKA

Školní docházka je povinná pro všechny ukrajinské děti (držitele dočasné ochrany v ČR) od předškolního věku. Je to důležitá informace, která se ale stále nedostala ke všem ukrajinským rodinám. Prosíme Vás o spolupráci v šíření této informace. 

 • Začleňování ukrajinských dětí do kolektivu dětí není jednoduché ani pro ukrajinské děti, ani pro ty české. Situace je zátěžová i pro pedagogy a rodiče Ukrajince i Čechy. Národní pedagogický institut (NPI) nabízí podporu a konzultace pro školy, pedagogy i rodiče. Pro bližší informace přikládáme prezentaci NPI k integraci žáka cizince do české školy
 • NPI také mapuje potřeby škol v Olomouckém kraji směrem ke vzdělávání žáků z Ukrajiny. Nabízí školám spolupráci s dobrovolníky (studenty) z Univerzity Palackého pro práci s ukrajinskými žáky, více v Dotazníku pro školy.

UBYTOVÁNÍ

Otázka ubytování je celorepublikově velmi složitá. Pro bližší informace, lze využit infolinku Oboru azylové a migrační politiky (OAMP). ​

POSTTRAUMATICKÁ PÉČE PRO UPRCHLÍKY ZASAŽENÉ VÁLKOU

Mnozí uprchlíci přicházejí do ČR s různými zážitky z války, které mohou ovlivňovat jejich schopnost adaptace na nové podmínky. Může se u nich rozvíjet posttraumatická reakce, která má velmi různé projevy. Nejčastější jsou úlekové reakce na hlasité zvuky jako například sirény, houkání složek IZS, letadla, vrtulníky, ale i obyčejné bouchnutí dveřmi. 

 • V Olomouckém kraji se podařilo vytvořit tým interventů, kteří pomáhají lidem překonávat traumatické události. V případě, že byste věděli o někom, kdo potřebuje pomoc, kontaktujte, prosím, tým interventů na tomto e-mailu: assyst.olomouc@gmail.com
 • Další informace ke zdraví a psychice zde. 

LETNÍ AKTIVITY PRO RODINY A DĚTMI

Zajištění aktivit zejména pro ukrajinské děti je velkou prioritou. Pro pracující rodiče může být složité zajistit si hlídání pro své ratolesti, když nebudou ve školkách, školách a zájmových kroužcích. Pro děti je bezprizorní trávení volného času rizikové a bez českého kolektivu se český jazyk učí hůře. 

 • Skautské oddíly nabízejí místa pro ukrajinské děti na pobytových táborech v přírodě pro české děti. Pro více informací se obraťte na lokální skautský oddíl nebo na Hanu Molnarovou na e-mailu koordinace.ua@ssp-ol.cz nebo na čísle +420 771 258 865
 • YMCA Olomouc chystá Letní příměstský tábor pro ukrajinské děti. Pro více informací kontaktujte Moniku Tichou, tel. 731138302.
 • Mnoho ukrajinských komunit se snaží na náročnou situaci, která rodiče o prázdninách čeká připravit. Pomáhají si navzájem, například s hlídáním dětí nebo s pořádáním kulturních akcí pro ukrajinskou i českou veřejnost. Známe cesty, jak je podpořit. Kdybyste o takových aktivních lidech věděli, dejte nám, prosím, vědět na e-mail koordinace.ua@ssp-ol.cz nebo na čísle +420 771 258 865 
 • Pokud byste měli zájem zajistit letní aktivity pro ukrajinské děti a mládež a nevíte jak na to, kontaktujte nás, pokusíme se Vás propojit s vhodnými partnery.
 •  

Finanční podpora v oblasti letních aktivit

 • Nadace VIA vypsala dvě výzvy na začlenění ukrajinských občanů v ČR: 
  • Z Ukrajiny mezi nás“ pro začlenění nových sousedů, na výuku češtiny místními dobrovolníky, sousedských setkání a dalších aktivit, např.  pro děti. Výzva je určena obcím do tří tisíc obyvatel, neformálním skupinám, spolkům a dalším organizacím. Lze žádat o 50 000 Kč, i opakovaně. Výzva je průběžná. 
  • Místo, kde žijeme“ na podporu komunit a zapojování sousedů z Ukrajiny. Součástí mohou být lokální jazykové kurzy a aktivity pro české i ukrajinské rodiny. Žádost mohou podat organizace podporující komunitní život (školy, knihovny, příspěvkové organizace obce, farní charity, neziskové organizace apod.) i neformální skupiny (min. 3 lidi). Max. výše grantu na sousedské aktivity: 100 000 Kč a malého grantu: 20 000 Kč. Výzva je průběžná.
 • Na financování letních táborů ukrajinským dětem nebo na příležitosti setkávání ukrajinských a českých rodin lze využít charitativní crowdfundingovou sbírku Léto pro všechnod nadace Znesnáze21. Sbírku může fyzická osoba, podnikající fyzická osoba či právnická osoba. Na výslednou částku se skládá široká veřejnost, nadace pomáhá s propagací sbírky. Maximální částka není stanovena. 
 • Příspěvek na letní tábory nabízí Česká průmyslová zdravotní pojišťovna svým pojištěncům jako součást Preventivních programů pro děti od 3 do 17 let (včetně). Vztahuje se i na příměstské tábory. Příspěvek se vyplácí zpětně, a to v maximální výši 1.500, -.

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA

Znalost českého jazyka je pro běžný život v české společnosti důležitá. Zájem o kurzy češtiny je stále větší než jejich nabídka a dostupnost v jednotlivých oblastech různá. Nabízíme Vám podporu při zprostředkování realizace jazykových kurzů a důležité odkazy výuky češtiny pro lektory a samouky. 

Zajišťování výuky češtiny pro ukrajinské uprchlíky

 • Centrum na podporu integrace cizinců nabízí cizincům v Olomouckém kraji mimo jiné i kurzy českého jazyka pro dospělé. Cizinci se na centru můžou hlásit sami a kurz se otevře až se naplní kapacita. Centrum může oslovit i obec či sdružení obcí, které má povědomí o počtu zájemců o kurz v dané oblasti. Kurzy mohou být v prezenční anebo v on-line formě. Kurz financuje Centrum na podporu cizinců.
 • Výzvy na podporu komunit od Nadace VIAviz výše. 
 • Se zprostředkováním organizace kurzů češtiny může pomoci i náš Koordinační tým, více na e-mail koordinace.ua@ssp-ol.cz nebo na čísle +420 771 258 866
 •  

Prázdninové kurzy češtiny pro děti zdarma

 • On-line kurz češtiny pro děti 6-15, uzávěrka přihlášek do 30. 6. Více informací zde.
 • Intenzivní kurzy češtiny pro děti ve věku 6-18 let ve Waldorfské škole. Bližší informace v kanceláři školy, tel: 777850488).

Důležité odkazy pro lektory a samouky českého jazyka

 • Aplikace výuky češtiny zdarma pro Ukrajince (Včelka WocaBee)
 • aplikaci Movapp lze pochytit základy češtiny, ale i ukrajinštiny pro běžné životní situace, obsahuje například i pohádkový slovníček pro děti i několik krátkých bilingvních pohádek
 • E-lerningový program výuky češtiny
 • Institut celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc nabízí Didaktiku češtiny jako cizího/druhého jazyka pro osoby, které chtějí učit češtinu, ale nemají v tom zatím praxi. Poskytují i materiály pro výuku češtiny. 

TLUMOČENÍ NA TELEFONU

Pro jednání tváří tvář (na úřadě, v terénu) se lze spojit s překladatelem na lince (+420) 228 229 941 (stačí zapnout hlasitý odposlech a překladatel bude tlumočit mezi oběma jazyky). 

Hovor s překladatelem na lince (+420) 800 900 909 pro tlumočení během telefonického hovoru.  Více informací zde.

PODPORA INTEGRACE

Přesné a aktuální informace na webu Ministerstva vnitra

Vše, co potřebujete vědět o integraci na jednom místě: Manuál lokální integrace 

Další souhrnné weby pomoci Ukrajině:

·    Pomáhej Ukrajině – web pomoci Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Z OLOMOUCKÉHO KRAJE

V našem kraji se děje spoustu zajímavých projektů, které usnadňují život lidí prchajících před válkou na Ukrajině. Podělte se s námi o Vaše úspěchy. 

 • Člověk v tísni otevírá komunitní centrum Klub. Jedná se o prostor pro setkávání, vzdělávání a sdílení informací. Klub nabízí prostor k propojení Ukrajinců a Čechů, kde by mohli trávit společný čas a sdílet své zájmy a zážitky. Více zde.

PRÁCE KOORDINAČNÍHO TÝMU INTEGRACE V OLOMOUCKÉM KRAJI

Koordinační tým zřídil Olomoucký kraj na začátku letošního května v reakci na ukrajinskou uprchlickou vlnu pod příspěvkovou organizací Olomouckého kraje Střediska sociální prevence.

Cílem našeho koordinačního týmu je mapovat stávající situaci na území Olomouckého kraje na základě spolupráce s nestátními i státními organizacemi, které pracují s Ukrajinci, s obcemi, s dobrovolnými svazky obcí atd. a za druhé na základě spolupráce s Ukrajinci. Snažíme se reagovat na potřeby Ukrajinců, obcí a ubytovatelů, aktivně propojovat a usnadňovat spolupráci jednotlivých subjektů v konkrétních případech ukrajinských uprchlíků a usilujeme o rychlé předávání informací po celém území Olomouckého kraje. Spolupracujeme s akademickou sférou a národními platformami tak, aby jednotlivé kroky byli v souladu s moderními směry integrace cizinců do většinové společnosti. 

Další důležitou funkcí je zprostředkování kontaktu mezi ukrajinskou menšinou a českými obyvateli. Spousta Čechů v Olomouckém kraji má zájem uprchlíkům nabídnout určitý druh pomoci, např. práci, kroužky, tábory, jazykové kurzy atd., ale často nemá na Ukrajince kontakty nebo neví, jakým způsobem je oslovit. Velmi efektivní způsob šíření potřebných informací je prostřednictvím interkulturních pracovníků, ať už jsou to aktivní jedinci z řad Ukrajinců nebo ukrajinsky či rusky mluvící Češi. Postupně rozšiřujeme síť kontaktů po celém kraji, aby se informace rychle dostávaly k jednotlivým Ukrajincům.