ЩО РОБИТИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ
В СИСТЕМУ ОСВІТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ–

Příručka pro rodiče (ukr)

Příručka pro rodiče (cz)


ŠKOLNÍ DOCHÁZKA

Školní docházka je povinná pro všechny ukrajinské děti (držitele dočasné ochrany v ČR) od předškolního věku. Je to důležitá informace, která se ale stále nedostala ke všem ukrajinským rodinám. Prosíme Vás o spolupráci v šíření této informace. 

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA

Znalost českého jazyka je pro běžný život v české společnosti důležitá. Zájem o kurzy češtiny je stále větší než jejich nabídka a dostupnost v jednotlivých oblastech různá. Nabízíme Vám podporu při zprostředkování realizace jazykových kurzů a důležité odkazy výuky češtiny pro lektory a samouky. 

Zajišťování výuky češtiny pro ukrajinské uprchlíky

Důležité odkazy pro lektory a samouky českého jazyka

  • Aplikace výuky češtiny zdarma pro Ukrajince (Včelka WocaBee)
  • aplikaci Movapp lze pochytit základy češtiny, ale i ukrajinštiny pro běžné životní situace, obsahuje například i pohádkový slovníček pro děti i několik krátkých bilingvních pohádek
  • E-lerningový program výuky češtiny
  • Institut celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc nabízí Didaktiku češtiny jako cizího/druhého jazyka pro osoby, které chtějí učit češtinu, ale nemají v tom zatím praxi. Poskytují i materiály pro výuku češtiny.