Kroužky

Zájmové kroužky budou doplněny na začátku školní roku 2019/2020 podle zájmu žáků a budou zveřejněny www stránkách školy.