Finanční gramotnost

Ve středu 15. 11. 2023 pro nás deváťáky paní učitelka Linhartová domluvila projekt o finanční gramotnosti.  Do školy zavítala paní Hofmanová, finanční poradkyně a odbornice z Komerční banky. Seznámila nás s historií a vývojem peněz, s bankami, s bezpečným placením a s tím, jak nejlépe ochránit svůj účet. Také jsme si řekli, jaké typy plateb máme a jak nejbezpečněji platit a vybírat peníze z bankomatu. Potom jsme se bavili o kyberprostoru a o tom, jak nás můžou lidé i falešní bankéři nejčastěji okrást o peníze. Nikdy si nemáme nikam psát PIN karty. Také nesmíme nikomu říkat své osobní údaje, i kdyby se volající na telefonu představil jako zaměstnanec banky či policista. V další části programu jsme se rozdělili do dvou skupinek a spočítali si, jaké příjmy a výdaje měly rodiny Zámožných a Strádalových. Zjistili jsme, že jedna rodina vycházela s penězi dobře, ale druhé chyběly peníze, měla by tedy více šetřit. Nakonec jsme si zahráli kvíz, kterým jsme shrnuli získané znalosti a ukončili zábavný projektový den.

Text a foto: Natálie Pospíšilová, Mgr. Zuzana Linhartová