Archiv autora: Jaroslav Bargl

Tříkrálová sbírka 2020 v Holici

Letošní Tříkrálová sbírka se  uskutečnila v mrazivou sobotu 11. ledna 2020. V tomto  zimním dnu dalo před teplem a pohodlím domova přednost mnoho obětavých malých i velkých koledníků a rodičů dětí z naší školy. Pan farář páter Savio nás přišel pozdravit a povzbudit do školy a přinesl sladkosti pro děti. Sestavili jsme opět  20 skupin koledníků. Zájem dětí byl velký a jsme rádi, že se nám podařilo pokrýt všechny ulice naší obce. Děti koledovaly celé dopoledne a vracely se spokojené s úsměvy na tvářích. Naše radost je o to větší,  že se jsme vykoledovali  72  046 korun, tedy opět nejvíce v historii tříkrálového  koledování, o 3 305 korun více jak vloni.  Dále pak v celé Olomouci ve 20. ročníku sbírky, která se v našem městě zrodila, bylo zvláštní shodou okolnosti vykoledováno na korunu přesně 2 000 000 korun.  Naštěstí je mezi námi stále mnoho skvělých rodičů , kteří chtějí pomáhat blízkým a snaží se to naučit i své děti. Velmi si toho vážíme a děkujeme Vám, máme z toho upřímnou radost.  Díky patří především všem štědrým dárcům, kteří mají otevřená svá srdce a není jim lhostejný osud druhých. Vybrané finanční příspěvky budou použity na rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku. Částí výtěžku Charita zafinancuje výtah v azylovém domě sv. Anežky pro starší nemocné a nemohoucí klienty a také opravy a rozšíření hygienického zázemí pro lidi bez domova. 

Je krásné, že se z této akce stala již dlouholetá tradice a všichni se těšíme na setkání v příštím roce.

Vaši koledníci.   

Mikuláš

Dne 5. 12. 2019 jsme jako každý rok připravili mikulášskou nadílku v MŠ a na prvním stupni ZŠ. Všechny děti byly statečné a Mikuláše s jeho doprovodem přivítaly spoustou básniček a písniček.

Energetická gramotnost

Ve středu 22. 1. proběhla na naší škole přednáška o energetické gramotnosti. Cílovou skupinou byli žáci 8. a 9. ročníku. Prostřednictvím interaktivní prezentace se žáci seznámili se základními tématy v oblasti energetiky –  jak energetika funguje, proč je pro nás tak zásadní a s jakými problémy se musíme potýkat. Dozvěděli se, jak vznikla a jak se vyvíjela energetická soustava, zopakovali si, jaký je rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým proudem a jaké druhy elektráren rozlišujeme. Nejzajímavější bylo povídání o blackoutu – jeho příčinách a následcích. Na závěr výkladu proběhla menší soutěž, v níž byli nejaktivnější žáci odměněni malou pozorností.

Věstonická venuše v Olomouci

Věstonickou venuši zná snad každý, i když není milovníkem nejstarších lidských dějin – PRAVĚKU. Ale setkat se s ní osobně, mít možnost si ji prohlédnout a aspoň chvíli užasle koukat na tuto letitou dámu, to je ojedinělý zážitek. Vlastivědné muzeum v Olomouci nám ho letos zprostředkovalo a žáci našich 6. tříd si tento historický skvost nenechali ujít. V přesně vymezeném čase si prohlédli originál sošky, jenž byl uzavřen v bezpečnostní vitríně, a dále sádrovou napodobeninu, kterou prozkoumali ze všech možných i nemožných stran a úhlů. Součástí výstavy byla i animace zobrazující výsledky nedávného skenování.

Setkání s originálem této 11,5 cm veliké sošky bylo pro všechny zúčastněné velkým zážitkem. Troufám si dokonce říci, že se jednalo o zážitek z kategorie „jednou za život“.

Mgr. Lenka Černá

Po Holici cestou necestou…

Znáte historii místa, kde trávíte většinu svého času, nebo kde dokonce bydlíte? Žáci 6. B by vám odpověděli, že ano. V úterý 3. prosince se totiž zúčastnili komentované prohlídky, kterou pro ně připravili tři spolužáci. Jan D., Vojtěch P. a Vojtěch N. naplánovali trasu po významných místech Holice a zahrnuli do ní jak historické pamětihodnosti a bývalé významné průmyslové podniky, tak i malé překvapení.

Po velké přestávce se nadšení „turisté“, teple oblečeni a vybaveni pohodlnou obuví, shromáždili ve vstupních prostorách školy a čekali na své průvodce. První kroky výpravy vedly k budově cukrovaru, poté si žáci na chvilinku odskočili ke klokanovi (některé děti byly upřímně překvapeny, že z Holice k protinožcům je to jen malý kousíček), a poté pokračovali až do blízkosti bývalé sladovny. Odtud se vydali průmyslovou oblastí zpět na náves a procházka byla ukončena v blízkosti kostela svatého Urbana. Na trase vycházky bylo připraveno několik zastavení, kde chlapci seznamovali spolužáky s různými historickými zajímavostmi. Zejména Janu D. a Vojtovi P. patří velká pochvala za pečlivou přípravu akce. Pro spolužáky nakreslili plánek pochodu a jednotlivá zastavení obohatili reprodukovaným komentářem, za který by se nemuseli stydět ani profesionální průvodci.

Po návratu do školy si žáci zakreslili do mapy absolvovanou trasu a vyznačili památky a objekty, se kterými se po cestě seznámili. Nutno podotknout, že všichni účastníci udělali také něco pro zdraví. Celková délka vycházky v jasném zimním počasí byla téměř 8 000 kroků neboli 4 km. J

Mgr. Lenka Černá a Mgr. Pavla Modrianská

Scholaris 2019

Ve středu 27. listopadu se vydala devátá třída do prostor střední školy Rooseveltovy, kde se jako každoročně pořádala přehlídka středních škol z Olomouce a okolí. Výběr škol byl opravdu veliký, a tak si určitě každý z nás našel školu, která ho zaujala. Neváhali jsme naše případné otázky směřovat přímo na žáky a pedagogy zúčastněných škol. Každá škola rozdávala i informační letáky, které obsahovaly ty nejdůležitější informace o škole. Takže při odchodu měl každý z nás plné ruce těchto materiálů. Během celého dne jsme získali mnoho inspirací a teď je jen na nás, kam budou směřovat naše kroky.

Veronika F., Amélie F. (9. třída)