Výchovný poradce:

Mgr. Jaroslav Bargl

Konzultační hodiny:

  • pro žáky: denně v době vyučování
  • pro rodiče: ve středu od 13:30 h do 14:30 h, (v případě potřeby lze domluvit individuální konzultaci)

Základní informace k přijímacímu řízení:

Nově se budou zkoušky konat ne ve dvou za sebou jdoucích dnech, ale první termín bude v pátek 12.dubna 2024 a druhý termín až po víkendu, tedy v pondělí 15. dubna 2024.

Užitečné odkazy k volbě budoucí střední školy:

TESTY K VOLBĚ POVOLÁNÍ


Plnění povinné školní docházky v zahraničí: