Exkurze po olomouckých památkách

(6. A – 13. dubna, 6. B – 22. dubna)

Zajímá vás, jak exkurze probíhala, kudy žáci procházeli, co viděli a jaké byly jejich dojmy? Čtěte dál úryvky samotných žáků a koukněte na fotky.

Na Den Země jsme šli se třídou na exkurzi po olomouckých památkách. Každý z nás měl zadanou určitou památku…probíhalo to tak, že jsme přišli k té památce a povídali jsme si o ní…prezentovali jsme předem připravené referáty…někteří to zvládli zpaměti…

Exkurzi jsme zahájili u Dómu…tam jsem vytáhl dalekohled a díval jsem se na chrám sv. Václava…pak jsme pokračovali až k Vlastivědnému muzeu a prohlédli jsme si i kašnu Tritonů…poté jsme si procházeli ostatní památky…např. chrám Panny Marie Sněžné…navštívili jsme i kapli Jana Sarkandra, kde jsme viděli mučící nástroj zvaný skřipec…pokračovali jsme do kostela sv. Michala, dokonce až na malou věžičku se zvony nahoře…pak jsme to vzali na Dolní a Horní náměstí…kolem morového sloupu až k radnici…kašen byla spousta, např. Jupiterova, Neptunova, Caesarova…také různé domy a paláce…na náměstí jsme měli rozchod na 27 min a 35 sec…tak jsme si koupili něco na chuť a rovnou jsme se sešli pod orlojem ve 12 hodin…samozřejmě jsme byli i u sloupu Nejsvětější Trojice…Nakonec jsme došli k chrámu sv. Mořice a odtud autobusem zpátky do školy… a domů s tím, že jsme si každý odnesli nové vědomosti.

Z celé exkurze se mi líbil kostel sv. Michala…a mě nejvíce zaujala radnice…mně se líbila mučírna Jana Sarkandra a chutnala mi pizza… Ten den se mi strašně líbil.

Text žáci 6. B, foto Zuzana Linhartová