Rodičům

Číslo účtu školy /Užitečné kontakty/Omlouvání nepřítomnosti

žáků ve vyučování/Školní úrazy/Termíny prázdnin/Začátky vyučovacích hodin

Číslo účtu školy:

Číslo účtu školy pro různé platby na účet školy (mimo stravné) –272283382/0300.       

Při platbách uvádějte do zprávy pro příjemce příjmení dítěte a třídu.

Číslo účtu školní družiny:

 272283382/0300

Užitečné kontakty:

Pedagogicko-psychologická poradna, U Sportovní haly 1, Olomouc, tel.: 585 224 573

Linka důvěry mládeže: 585 414 600

Omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování:

Jestliže je žák nemocen, jsou rodiče povinni to škole oznámit do tří dnů (stačí telefonicky). Žák ihned po návratu do školy předloží třídnímu učiteli žákovskou knížku (nejmladší žáci deníček) s omluvou a podpisem rodičů. Škola může v odůvodněných případech žádat potvrzení nemoci lékařem. Pokud k tomu přistoupíme, budou o tomto opatření jednotliví rodiče informováni.
Při předem známé nepřítomnosti rodiče písemně žádají o uvolnění žáka z vyučování. Jednu vyučovací hodinu omlouvá vyučující, 1 až 2 dny nepřítomnosti třídní učitel, více dnů ředitel školy. Pokud žák nepředloží třídnímu (zastupujícímu) učiteli písemnou omluvenku v žákovské knížce do 72 hodin po návratu do školy, bude absence hodnocena jako neomluvená.

Tiskopis žádosti o uvolnění z vyučování:  ke stažení zde

Žádost o přijetí žáka

Tiskopis žádosti o přijetí žáka v případě přestupu na naší školu: ke stažení zde

Školní úrazy

Škola má pro všechny žáky sjednáno úrazové pojištění. Žáci jsou poučeni, že pokud ve škole utrpí úraz, musí to neprodleně ohlásit. Pokud tak neučiní, nemůžeme úraz klasifikovat jako školní a pojišťovně nebude nahlášen.

Školská rada

Předseda:
  • bude zvolen na úvodní schůzi
 
Členové:
  • Ing. Martin Štajgr – za zákonné zástupce
  • pí Petra Hankeová – za zákonné zástupce
  • Mgr. Pavla Modrianská – za pedagogické pracovníky
  • Mgr. Veronika Ličková – za pedagogické pracovníky
  • p. Jan Majer – za zřizovatele
  • Bc. Miloslav Šmída – za zřizovatele

Zasedání mají proběhnout v říjnu 2023 a v květnu 2024. Funkční období do srpna 2026.

Školní poradenské pracoviště

Činnost školního poradenského pracoviště vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.
 
Výchovný poradce – Mgr. Jaroslav Bargl
Školní metodik prevence – Mgr. Pavla Modrianská
 
Hlavní oblasti činnosti:
– kariérní poradenství a profesní orientace žáků
– prevence a řešení problémového chování a sociálně patologických jevů
– výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
– péče o žáky mimořádně nadané
– péče o žáky ohrožené školním neúspěchem
– práce se žáky s vysokou absencí
– spolupráce s organizacemi, které se zabývají dětmi – OSPOD, PPP, SPC, …
 

Plán třídních schůzek a klasifikačních porad – 2023/24:

Porady a pedagogické rady:

termín: den druh jednání:
4. 9. 2023 pondělí porada PP – počty žáků
17. 10. 2023 úterý porada PP
14. 11. 2023 úterý

pedagogická rada

1. klasifikační
24. 1. 2024 středa

pedagogická rada

2. klasifikační
16. 4. 2024 úterý

pedagogická rada

3. klasifikační
14. 5. 2024 úterý porada PP
20. 6. 2024 čtvrtek

pedagogická rada

4. klasifikační
28. 6. 2024 pátek

provozní porada

(závěr roku)

Třídní schůzky a konzultační odpoledne:

termín a hodina:  den druh jednání:

14. 11. 2023 v 16:00

14. 11. 2023 v 16:30
úterý třídní schůzky I. st.        

třídní schůzky II. st.

9. 1. 2024 od 16:00 úterý konzultační odpoledne I. a II. st.

16. 4. 2023 v 16:00

16. 4. 2023 v 16:30
úterý třídní schůzky I. st.        

třídní schůzky II. st.

4. 6. 2024 od 16:00 úterý konzultační odpoledne I. a II. st.

Termíny prázdnin ve školním roce 2023/24:

Začátek školního roku pondělí  4. 9. 2023
Podzimní prázdniny 26. 10. 2023 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny 23. 12. 2023 2. 1. 2024
Jednodenní pololetní prázdniny 2. 2. 2024 2. 2. 2024
Jarní prázdniny  4. 3. 2024 10. 3. 2024
Hlavní prázdniny 29. června 2024
(sobota)
1. září 2024
(neděle)

Začátky vyučovacích hodin:

Hodina Začátek Konec
1. 8:00 h 8:45 h
2. 8:55 h 9:40 h
3. 10:00 h 10:45 h
4. 10:55 h 11:40 h
5. 11:50 h 12:35 h
6. 12:45 h 13:30 h
7. 13.40  h 14.25 h
8. 14.35 h 15.20 h
9. 15.30 h 16.15 h