Rodičům

Číslo účtu školy /Užitečné kontakty/Omlouvání nepřítomnosti

žáků ve vyučování/Školní úrazy/Termíny prázdnin/Začátky vyučovacích hodin

Číslo účtu školy:

Číslo účtu školy pro různé platby na účet školy (mimo stravné) –272 283 382/0300.     

Při platbách uvádějte do zprávy pro příjemce příjmení dítěte a třídu.

Číslo účtu školní družiny:

 272283382/0300

Užitečné kontakty:

Pedagogicko-psychologická poradna, U Sportovní haly 1, Olomouc, tel.: 585 224 573

Linka důvěry mládeže: 585 414 600

Omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování:

Jestliže je žák nemocen, jsou rodiče povinni to škole oznámit do tří dnů (stačí telefonicky). Žák ihned po návratu do školy předloží třídnímu učiteli žákovskou knížku (nejmladší žáci deníček) s omluvou a podpisem rodičů. Škola může v odůvodněných případech žádat potvrzení nemoci lékařem. Pokud k tomu přistoupíme, budou o tomto opatření jednotliví rodiče informováni.
Při předem známé nepřítomnosti rodiče písemně žádají o uvolnění žáka z vyučování. Jednu vyučovací hodinu omlouvá vyučující, 1 až 2 dny nepřítomnosti třídní učitel, více dnů ředitel školy. Pokud žák nepředloží třídnímu (zastupujícímu) učiteli písemnou omluvenku v žákovské knížce do 72 hodin po návratu do školy, bude absence hodnocena jako neomluvená.

Tiskopis žádosti o uvolnění z vyučování:  ke stažení zde

Žádost o přijetí žáka

Tiskopis žádosti o přijetí žáka v případě přestupu na naší školu: ke stažení zde

Školní úrazy

Škola má pro všechny žáky sjednáno úrazové pojištění. Žáci jsou poučeni, že pokud ve škole utrpí úraz, musí to neprodleně ohlásit. Pokud tak neučiní, nemůžeme úraz klasifikovat jako školní a pojišťovně nebude nahlášen.

Školská rada

Předseda:
  • Ing. Martin Štajgr – za zákonné zástupce
 
Členové:
  • p. Michal Brychta – za zákonné zástupce
  • Mgr. Blanka Vágnerová – za pedagogické pracovníky
  • PaeDr. Miroslav Skácel – za zřizovatele
  • Ing. Eva Šnevajsová – za zřizovatele

Zasedání mají proběhnout v říjnu 2021 a v květnu 2022. Funkční období je do srpna 2023.

Školní poradenské pracoviště

Činnost školního poradenského pracoviště vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.
 
Výchovný poradce – Mgr. Jaroslav Bargl
Školní metodik prevence – Mgr. Pavla Modrianská
 
Hlavní oblasti činnosti:
– kariérní poradenství a profesní orientace žáků
– prevence a řešení problémového chování a sociálně patologických jevů
– výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
– péče o žáky mimořádně nadané
– péče o žáky ohrožené školním neúspěchem
– práce se žáky s vysokou absencí
– spolupráce s organizacemi, které se zabývají dětmi – OSPOD, PPP, SPC, …
 

Plán třídních schůzek a klasifikačních porad – 2022/23:

Porady a pedagogické rady:

termín: den druh jednání:
25. 8. 2022 čtvrtek zahajovací porada
29. 8. 2022 pondělí školení BOZP a PO seznámení se školními dokumenty porada PP – podpůrná opatření
19. 10. 2022 středa porada PP
15. 11. 2022 úterý pedagogická rada 1. klasifikační
26. 1. 2023 čtvrtek pedagogická rada 2. klasifikační
15. 3. 2023 čtvrtek porada PP
12. 4. 2023 středa pedagogická rada 3. klasifikační
17. 5. 2023 středa porada PP
26. 6. 2023 pondělí pedagogická rada 4. klasifikační
29. 6. 2023 čtvrtek provozní porada (závěr roku)

Třídní schůzky a konzultační odpoledne:

termín a hodina:  den druh jednání:
15. 11. 2022 v 16:00   

15. 11. 2022 v 16:30

úterý třídní schůzky I. st.      

třídní schůzky II. st.

10. 1. 2023 od 16:00 úterý konzultační odpoledne I. a II. st.
12. 4. 2023 v 16:00   

12. 4. 2023 v 16:30

středa třídní schůzky I. st.      

třídní schůzky II. st.

7. 6. 2023 od 16:00 čtvrtek konzultační odpoledne I. a II. st.

Termíny prázdnin ve školním roce 2022/23:

Začátek školního roku 1. září 2022
(čtvrtek)
 
Podzimní prázdniny 26. října 2022
(středa)
28. října 2022
(pátek)
Vánoční prázdniny 23. prosince 2022
(pátek)
2. ledna 2023
(pondělí)
Jednodenní pololetní prázdniny 3. února 2023
(pátek)
3. února 2023
(pátek)
Jarní prázdniny  27. února 2023
(pondělí)
5. března 2023
(neděle)
Hlavní prázdniny 1. července 2023
(sobota)
31. srpna 2023
(čtvrtek)

Začátky vyučovacích hodin:

Hodina Začátek Konec
1. 8:00 h 8:45 h
2. 8:55 h 9:40 h
3. 10:00 h 10:45 h
4. 10:55 h 11:40 h
5. 11:50 h 12:35 h
6. 12:45 h 13:30 h