Stravování ZŠ

Obědy může odebírat jen ten žák, který je řádně přihlášen ke stravování. Pravidla pro stravování se řídí provozním řádem školní jídelny. Strava je dovážena ze ŠJ Nedvědova, kde se řeší i veškeré ekonomické a administrativní záležitosti.

Cena se řídí věkem dítěte:

žáci 7 – 10 let: 31 Kč

žáci 11 – 14 let: 36 Kč

žáci nad 15 let: 42 Kč

Kontakt:

pí Soňa Chlumecká

Nedvědova 17

779 00 Olomouc

585 431 892

jidelna@zsnedvedova.cz

Přihlášení se provádí pro každý školní rok zvlášť. Písemnou přihlášku žák odevzdá v kanceláři ŠJ buď přímo nebo prostřednictvím naší školy.

Předpis stravného je předán (většinou elektronicky) zákonnému zástupci. Úhrada se provádí zálohově – např.na říjen musí být úhrada provedena nejpozději 5 dní předem (tj. platba musí být připsána na účet příjemce do 25. září).

Paní Chlumecká na vyžádání předá zájemcům přístupové údaje pro aplikaci www.strava.cz, kde je možné provádět odhlášky stravy on-line a nahlížet do přehledu odebírané stravy.

Oběd pro nemocné dítě lze do jídlonosiče odebrat pouze v první den nemoci v době od 12:00 h do 12:30 h. Je nepřípustné, aby si pro oběd přišel nemocný žák.

V odůvodněných případech lze zajistit i dietní stravování (dieta s omezením lepku bezmléčná) – podrobnosti sdělí v kanceláři ŠJ.

Dokumenty: