RAFTY Vltava 2023

Vltava 12. – 14. 6. 2023 pokyny

Rafty Vltava 2023

RAFTY DUNAJEC – VÁH 2022

Už při příjezdu jsme věděli, že se budeme moci kochat nádhernou přírodou kolem nás.

Na raftu byla taková zábava, že někteří účastníci kvůli tomu smíchu i vypadli z raftu.

Ve čtvrtek v podvečer byla veliká průtrž mračen. Hrozně foukalo a pršelo, takže minimálně tři stany byly plné vody, ale zvládli jsme to a vše zase dali do pořádku.

Poslední den na Váhu jsme prvních pár peřejí zvládli v pořádku, ale pak se dva rafty zasekly na velkém kameni. Instruktor Martin nás naštěstí zachránil a mohli jsme pokračovat dál až k hradu Strečno.

žáci 8.A

Rafty 2022 – Dunajec, Váh

 

 

 

Fotky: