Vánoce 2018

Hřejivou vánoční atmosféru načerpali žáci 6. A na Výstavišti Flóra Olomouc. V pátek dopoledne v pavilonu A zhlédli betlém vystavený Střední školou řezbářskou Tovačov a dozvěděli se více zajímavostí o tomto klasickém symbolu Vánoc. Dále si prohlédli výstavu obrázků, kterými chtěli žáci olomouckých škol dle svých představ vystihnout podobu vánočního stromu pojmenovaného Štístko.  Rovněž mohli podpořit své vrstevníky a mladší školáky při zahájení soutěže „Zdobení vánočních stromečků“. Na závěr sepsali a nakreslili svá přání v koutku „ Vzkazy pro Ježíška“ a občerstveni i příjemně naladěni se vydali procházkou parkem zpět do školy.

Mgr. Zuzana Linhartová

Mikuláš veš škole

5.12.2018 proběhla mikulášská nadílka v MŠ a na prvním stupni ZŠ. Všechny děti se na Mikuláše s jeho doprovodem těšily a přivítaly ho spoustou básniček a písniček.

14.12.2018 se žáci 3.A. zúčastnili edukačního programu ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Program s názvem Zastavení u Betléma se dětem líbil, hravou formou se dozvěděly spoustu nových informací a své znalosti prověřily při luštění křížovky. Na závěr se převlékly do připravených kostýmů a zahrály si divadlo.
 

Den otevřených dveří na Švehlově střední škole polytechnické v Prostějově

Před několika dny se žáci 8. ročníku zúčastnili Dne otevřených dveří na Švehlově střední škole polytechnické v Prostějově. Žáci měli možnost nahlédnout do středoškolského prostředí a na vlastní oči si prohlédnout školu pěkně zblízka. Byl pro ně nachystán projektový den ve specializovaných učebnách a laboratořích pro výuku biologie a chemie. Žáci zavítali i do odborných učeben a do dílen odborného výcviku.

Exkurze se všem zúčastněným líbila a žáci načerpali plno informací, které jistě využijí příští rok při hledání střední školy.

Mgr. Lenka Černá/ foto: Mgr. Lenka Hánková

Výukový program „Svět v kapce vody“ – 6.A

Dneska se naše třída 6.A zúčastnila výukového programu „Svět v kapce vody“ v Pevnosti poznání.

Zahráli jsme si na badatele a naučili jsme se mikroskopovat. Mikroskopovali jsme vodu s vodními řasami, zjišťovali jsme, co v této vodě vidíme… Popsali jsme si buňku a vysvětlili význam všech jejich částí. Svá pozorování jsme nakreslili a vyrobili si svůj vlastní model buňky.

Druhá skupina si během našeho bádání zatím ve vedlejší místnosti vyzkoušela všemožné hlavolamy a interaktní modely. Pak jsme se v aktivitách vyměnili.

Všem se naše exkurze líbila, jak můžete vidět na fotkách.

6.A  🙂 

Pevnost poznání

Festival kulturních programů Reduta Olomouc

V pátek 30.11.2018 se naše škola již tradičně zúčastnila Festivalu Kulturních programů v Olomouci v Redutě. Letos se účast vyšplhala na neuvěřitelných 15 škol! V silné konkurenci si naši zpěváci vedli velmi dobře a nezklamali!!! Jejich vystoupení se líbilo všem!

Vystupovali tito žáci:

  • 3.A Lea Bayerová, Kristýnka Mazánková
  • 3.B Adélka Šromová, Marika Viková, Filip Gasidlo, Andreas Samson
  • 5.A Matylda Roupcová, Verunka Sedláčková
  • 6.A Adélka Eggová, Sebastian Fredes
  • 7.A Nelča Viková
  • 8.A Viktorka Voráčová, Míša Hovorková, Amálka Fridrichová

Velmi děkujeme také paní učitelce Janě Vikové, paní vychovatelce Janě Chromkové, panu Dvořákovi a panu klavíristovi Janskému za vzornou přípravu. Všem účinkujícím velmi děkujeme a těšíme se na další ročník s jejich pomocí.

Renata Kramplová, zást. ředitelky školy

POPULARIZACE VĚDY

V pátek 16. listopadu navštívili žáci 9. A Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě. Na Katedře biomedicínského inženýrství absolvovali program zaměřený na popularizaci vědy a techniky. V rámci tohoto programu se seznámili se základními principy fungování některých přístrojů používaných v lékařství. Žáky zaujala zejména ukázka 3D rentgenu a možnost „na vlastní srdce“ si vyzkoušet EKG. Součástí programu byla i práce s programovatelnou stavebnicí LEGO, kterou si chlapci i děvčata patřičně vychutnali.

 Mgr. Pavla Modrianská

Olomoucké bienále

Po dvou letech se naše škola opět zapojila do tradiční přehlídky výtvarného projevu žáků a studentů olomouckého regionu, kterou je Olomoucké bienále.

Holickou školu prezentovaly tři soubory maleb: Tajemství kamene 6. A, Cesta jablka 7.A a Sesychání švestky 9.A. Všechny soubory byly vybrány k vystavení, práce 6.A a 9.A obdržely Čestná uznání a malba Natálie Havlíčkové ze 6.A byla vyznamenána Cenou.

Výstavu mohou zájemci zhlédnout do konce listopadu v galerii Podkroví v budově Konviktu UC UP na Universitní ulici.

Všem mladým umělcům blahopřejeme a těšíme se na další práce!

Mgr. Ludmila Moupicová

Projektový den

V pátek 26. října jsme se my, žáci 9. ročníku, na jeden den stali učiteli na 1. stupni. K výročí 100 let od založení Československé republiky jsme si připravili různé úkoly, pracovní listy a aktivity pro žáky 1. stupně. Nebyli jsme ve třídách s malými žáky sami, byly s námi třídní paní učitelky, které na nás i na své žáky svědomitě dohlížely. Do každé třídy jsme byli vysláni ve dvojici, někomu se poštěstilo a vznikly i trojice. Aby však byly tyto skupinky netradiční, k rozdělení do skupin došlo v naší třídě a to pod taktovkou paní učitelky Černé a paní učitelky Modrianské. Celý páteční den poté probíhal tak, že každá dvojice, či trojice byla vyslána do jedné třídy a poté se prohodila s druhou dvojicí v témže ročníku. Za den jsme si „odučili“ celkem 90 minut.

Z mého pohledu to byl velký den, kterému předcházelo pár náročných dní jak pro nás, tak i pro učitele. Ale myslím si, že všechny zúčastněné toto netradiční vyučování velice bavilo (nás i naše malé svěřence), takže jsme připraveni na další takovou akci. 🙂 

 za žáky 9. ročníku – Ondřej Rýc

Výsledky jednotných přijímacích zkoušek 2018

Výsledky jednotných přijímacích zkoušek 2018