Návštěva dne otevřených dveří

V úterý 9. ledna 2018 navštívili žáci 8. A Švehlovu střední polytechnickou školu v Prostějově. V rámci dne otevřených dveří se nejprve seznámili s obory, které škola nabízí (potravinářské, automobilní, stavební). Poté na ně čekala řada zajímavých úkolů, které plnili pod dohledem pedagogů a studentů školy na více než deseti stanovištích. Namátkou vybíráme: senzorické hodnocení potravin (např. poznávání vzorků čichem), práce s mikroskopem (příprava preparátu a pozorování larev a řas), pokusy v chemické laboratoři, rozpoznávání provozních kapalin automobilu, jízda v řidičském trenažéru. Naši žáci také ochutnali drobné občerstvení připravené studenty potravinářských oborů a řada z nich si odnesla suvenýr v podobě vlastnoručního výrobku z kovu či dřeva. Na rozhodování kam na střední školy mají sice osmáci ještě čas, ale rozhlížet se mohou už teď. Věříme, že akce jako tato jim do budoucna pomohou při vybírání té správné střední školy.

Pavla Modrianská, třídní učitelka

Deváťáci v knihovně

Holocaust – pojem, který ve všech z nás vyvolává hrůzu z lidského utrpení během 2. světové války. Nejen s tímto pojmem, ale i s pojmy ghetto, koncentrační tábory, lidská rasa a s mnoha dalšími se ve středu žáci devátého ročníku v rámci hodiny dějepisu setkali na besedě v holické knihovně. Paní knihovnice si pro ně nachystala poutavou přednášku doplněnou zajímavými fotografiemi (např. olomoucké židovské synagogy) a ukázkami z filmu Deník Anny Frankové, díky nimž přiblížila žákům toho hrozivé období světových dějin. Svoji přednášku ukončila představením knižních titulů s židovskou tematikou, které si kdykoli mohou žáci zapůjčit k přečtení v holické knihovně.

Tímto bych ráda poděkovala paní knihovnici za skvělou přednášku.

Mgr. Lenka Černá

Zastavení u betléma

V předvánočním čase se žáci třetího a pátého ročníku zúčastnili edukačního programu ve VM Olomouc. Během programu se seznámili s tradicí a historií stavění betlémů, poznali různé typy betlémů ze všech koutů světa a také si zahráli živý betlém. Pracovali ve skupinách a na závěr si všichni odnesli domů vlastnoručně vyrobený svícen ozdobený korálkovou hvězdičkou. Děti se dozvěděly spoustu nových zajímavých věcí a čas strávený v muzeu si příjemně užily.

Krásně Vánoce.

Svět v kapce vody

I v pouhé kapce vody může být hodně živo! Chce to jen mít mikroskop a kapku vody třeba z rybníka. A taky umět vytvořit preparát, vložit ho do mikroskopu, vybrat správný objektiv, zaostřit a konečně začít s pozorováním vodního mikrosvěta. Toto vše naši šesťáci úspěšně zvládli během výukového programu „Svět v kapce vody“ v Pevnosti poznání. Pod vedením zkušených lektorek objevovali mikroskopické organismy z rostlinné i živočišné říše a studovali stavbu jejich těl. Uvědomili si rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou, na vlastní oči viděli bičíky, kolonie, bakterie… prostě všechno to, o čem se v přírodopise učili a co zatím viděli jen na obrázcích, fotkách a ve filmech.

Mgr. Lenka Hánková

Čtrnáct statečných v Krakowě

Přiblížilo se období vánočních svátků a někteří žáci si nenechali ujít zajímavý sobotní výlet do nedalekého Krakowa. Díky ZŠ Nedvědova, která zájezd pořádala, se celkem 14 osob přidalo k této výpravě a neodradilo je ani zimní počasí a ani vidina tříhodinové cesty.

Díky komentované prohlídce města se tak seznámili s radniční věží, hradem Wawel a bazilikou, v níž jsou pohřbeny významné osobnosti polské historie, prošli se Královskou cestou, viděli chrám Panny Marie s největším oltářem na světě. Navštívili slavnou tržnici Sukiennici a zašli se podívat do krakovského podzemí s archeologickými exponáty. Ti největší nadšenci se v době osobního volna podívali do židovské čtvrti na Starou synagogu a celkově do prostoru tichých židovských uliček. Zde se v tradiční kavárně někteří odměnili kávou, jiní horkou čokoládou.

Celý zájezd se nesl v duchu vánoční nálady a po skvěle stráveném dni se všichni po příjezdu ve večerních hodinách odebrali do svých domovů k zaslouženému odpočinku.

Mgr. Lenka Černá

Třicetiletá válka a barokní perla

V pátek 8. prosince se žáci 8. ročníku zúčastnili vzdělávacího programu Třicetiletá válka a barokní perla v Pevnosti poznání. Žáci se seznámili s obdobím evropského raného novověku plného strachu z krutých vojsk, která zasáhla jak Evropu, tak i České země. Lektoři jim pomocí pracovních listů ukázali, jak moc se tato válka dotkla Olomouce a co všechno znamenal švédský vpád do města a jaký měl následky. Nesmíme ani zapomenout na barokní sloh a kulturu města Olomouce.

Mgr. Lenka Černá

Návštěva holické knihovny

V tomto krásném adventním období využili žáci 2. stupně nabídky paní knihovnice Věry Fridrichovské a rádi zamířili do prostor holické knihovny.

V úterý 5. 12. si žáci 7. ročníku upevnili znalosti v oblasti pověstí. Paní knihovnice si pro ně nachystala několik zajímavých ukázek novodobých spisovatelů, kteří se zabývají psaním pověstí. Také díky prezentaci se seznámili s nejznámějšími olomouckými, ale i regionálními pověstmi.

Ve středu 6. 12. se pro změnu žáci 6. ročníku vydali do knihovny. Byla pro ně připravena přednáška na téma: Na Vánoce, dlouhý noce. Seznámili se s nejrozšířenějšími světovými vánočními zvyky, popovídali si o českých vánočních zvycích a tradicích.

Doufejme, že si žáci, kteří z jakéhokoli důvodu nenavštěvují knihovnu, najdou cestu a budou se rádi vracet do tak milých a přátelských prostor, které holická knihovna nabízí.

Mgr. Lenka Černá

Smutná Olomouc

Po velice dobré zkušenosti z loňského roku se i letos žáci 9. ročníku vydali do Pevnosti poznání na vzdělávací program – Smutná Olomouc. Žáci se seznámili s životem olomouckých obyvatel v Protektorátu Čechy a Morava, zjistili, jaký význam mají zlaté cihličky před některými olomouckými domy. Vše bylo doplněno ukázkami dobového tisku a fotografií.

Díky velice komorní sestavě se po programu žáci vydali do ruchu velkoměsta hledat zlaté cihličky v olomouckých ulicích, čímž propojili teorii s praxí. Po projití těch nejdůležitějších tras zamířili deváťáci zpět do školy. Všichni zúčastnění si jistě odnesli nové poznatky o svém rodném městě.

Mgr. Lenka Černá

Adventní čas začíná v neděli 3. prosince!

Dívky 6. ročníku si k této příležitosti vytvořily v hodinách pracovních činností krásné adventní věnce. Prohlédněte si je níže na fotkách. Jistě zpříjemní vaši předvánoční náladu.

Mgr. Zuzana Linhartová

Školní kolo olympiády v českém jazyce

Týden po školním kole dějepisné olympiády vybraní žáci 8. a 9. ročníku uplatnili své znalosti ve školním kole olympiády z českého jazyka. Áďa, Johča, Barča, Kačka, Nikča a Šimon se pustili do plnění obzvlášť záludných otázek týkajících se tvarosloví, slovní zásoby, významu slov a nejednoznačných pojmenování. Záležet si dali i na psaní slohového útvaru na předem neznámé téma s doporučenou délkou 25 řádků.

Velkou pochvalu zaslouží všichni zúčastnění, ale postoupit může jen jeden. Nejvyššího počtu dosáhla Nikola Danenbergerová. Vítězce gratuluji!

Mgr. Zuzana Linhartová

BUĎ HIV NEGATIVNÍ, CHRAŇ SI SVŮJ ŽIVOT

Co je to HIV? Co je to AIDS? Je mezi nimi nějaký rozdíl? Odpovědi na tyto otázky získali naši osmáci a deváťáci díky osvětové kampani „Buď HIV negativní, chraň si svůj život“ pořádané Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje. Závažné téma bylo zpracované zábavnou, atraktivní formou plnou soutěží a her. Z programu si tak žáci kromě nových znalostí a praktických dovedností odnesli i malé dárky a upomínkové předměty.

 Mgr. L. Hánková, Mgr. L. Moupicová

Scholaris 2017

Dnes 23. listopadu navštívili žáci 9. ročníku Scholaris.

Tato výstava jim poskytla podstatné informace o středních školách a učilištích v Olomouckém kraji. Získali definitivní přehled o studijních a učebních oborech, „Dnech otevřených dveří“ i o uplatnění zvolených profesí v praxi.

Pedagogové přejí rozvážný přístup, klidné rozhodování a šťastnou ruku při výběru školy a budoucího povolání.

Mgr. Zuzana Linhartová

Školní kolo dějepisné olympiády

Ve čtvrtek 16. listopadu se v prostorách naší školy konalo školní kolo dějepisné olympiády. I přes velice komorní sestavu se tři žákyně devátého ročníku s chutí pustily do zdolávání dějepisných otázek zaměřených na období „První republiky“. Pro postup do okresního kola byla organizátory soutěže stanovena hranice 60% získaných ve školním kole. Tuto hranici překonaly dvě řešitelky – Nikol Danenbergerová (69%) a Barbora Soušková (64%).

Všem zúčastněným žákyním děkujeme za pozitivní přístup při plnění úkolů a postupujícím žákyním blahopřejeme!

Mgr. Lenka Černá

Přehlídka školních kulturních programů

V pátek 3.11. se výběr žáků naší školy (4., 5. A 7.ročník) zúčastnil přehlídky školních kulturních programů v Redutě. Samotnému vystoupení předcházel měsíc tvrdého nácviku :). Děti pod vedením paní učitelky Evy zazpívaly čtyři písničky – Studánko Rubínko, Půlnoční, Vlaštovka, Ty a já. Vystoupení sklidilo velký úspěch a nadále budeme školu reprezentovat na kulturně společenských akcích. Poslechnout si náš školní sbor můžete na již tradiční akci „Vánoční dílny“ v prosinci.

Zapsala Mgr. E. Kolaciová

 

Živá knihovna – vzdělávání příběhem

Tato netradiční metoda výuky proběhla na naší škole 2. listopadu 2017.

Žákům osmé a deváté třídy přinesla jiný pohled na osudy lidí, kteří jsou v něčem odlišní a vymykají se našim běžným představám. Žáci se seznámili s příběhy „živých knih“, což je vedlo k vzájemnému poznávání, toleranci, proměně zažitých představ a odbourávání předsudků.

Úvod tohoto zajímavého programu se zaměřil na osobnost jedince a mezilidská setkání. Zúčastnění se prostřednictvím cílených aktivit zamýšleli nad tím, jak druhé na první pohled hodnotí, co je při setkání s lidmi ovlivňuje, jestli podléhají předsudkům a zda se jejich první dojmy a pocity s realitou ztotožňují či nikoliv. A pak už s očekáváním vyrazili za příběhy. Živé knihy vyprávěly a čtenáři naslouchali a dotazovali se. Využili bezprostřednost, zájem a schopnost konverzovat anglicky k tomu, aby poznali svět kolem nás: osud hrdého bezdomovce, muslima ze Sýrie, dobrovolnici z Německa, zpověď řeholní sestry či mentální anorektičky nebo posoudili, zda musí být postižení překážkou.

Jednoduše řečeno: Učili se porozumět ostatním i respektovat odlišné.

A závěrem reakce našich žáků.

Mirek: Využil jsem příležitost popovídat si s lidmi o jejich životech.

Barča: Super! Měla jsem možnost konverzovat v angličtině.

Ondra: Dozvěděl jsem se, jak to funguje v jiných kulturách.

Pavel: Bylo to zajímavé, bavilo mě to. Líbila se mi otevřenost živých knih.

Natka: Bylo to dobré, mohla jsem si popovídat s člověkem z jiného státu.

Anet: Dozvěděla jsem se spoustu věcí a změnil se mi pohled na svět.

Hanka: Poznala jsem, jak můžou žít svůj život ostatní.

Ondra: Vezmete si ponaučení a zamyslíte se nad sebou.

Lucka: Velmi se mi líbily ty živé knihy. Jejich pohled na svět! Přes jejich nemoc, postižení nebo odlišnost se dotyční rozhodli stát živými knihami a dělat tyto přednášky. Tato akce byla skvělá.

Fotky z akce

Podzimní výstava výtvarných prací žáků

Již po čtvrté naše škola prezentuje výtvarné práce žáků na Odboru školství v budově Magistrátu na Palackého ulici.

Do konce listopadu zde můžete zhlédnout malby a linoryty s přírodní tematikou, doplněné pracemi inspirovanými holickými památkami.

Srdečně zveme k návštěvě!

Archeoskanzen a Živá voda v Modré

Den před podzimními prázdninami si žáci 6. a 7. ročníku zpříjemnili vzdělávacím výletem do Modré. Na místě se nejprve seznámili se životem lidí na Velkomoravském sídlišti a poté se přesunuli do sladkovodní expozice – Živé vody. Celkové zhodnocení našeho výletu nechám na Vás dle níže přiložených fotek J . 🙂

Mgr. Lenka Černá/ foto: Mgr. Lenka Hánková

Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky

Pod taktovkou zkušeného cestovatele a dobrodruha Adama Lelka se žáci 6. a 7. ročníku vydali do daleké Brazílie. Bohužel tedy ne aktivně, ale prostřednictvím zeměpisné projekce, která se pořádala v olomouckém kině Metropol. Společně jsme se seznámili s životem indiánů žijících u řeky Xingu, nahlédli jsme do nitra amazonské džungle, na vlastní oči jsme poznali dvě tváře Rio de Janeira (temná zákoutí brazilské favely), prozkoumali jsme podzemní říši jeskyně Abismo Anhumas a na chvíli jsme se zastavili v pantanalském království.

Zeměpisná projekce se všem zúčastněným moc líbila a už nyní se těšíme na další výlet do exotické země.

Mgr. Lenka Černá

Kurátor pro mládež

Ve druhé polovině září navštívili naši školu kurátoři mládeže z odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce. V rámci preventivních besed seznámili žáky 8. a 9. ročníku s náplní své práce – žáci byli informováni o tom, jak probíhá spolupráce školy a OSPOD v případě rizikového chování žáka. Dále se kurátoři věnovali problematice závislostí (alkohol, kouření, hrací automaty, drogy), jejich nebezpečnosti a škodlivosti pro vlastní život. Velmi důležitou část besed tvořilo „právní minimum“ vzhledem k 15. roku dítěte. Kurátoři se věnovali i mylným názorům co se týká trestného jednání nezletilých a mladistvých. Své povídání doplnili případy z praxe a na závěr zodpověděli řadu konkrétních dotazů ze strany žáků. Ohlas na besedy byl výborný, žáci je hodnotili jako velmi užitečné pro život.

Pavla Modrianská

Robin Hood

V pondělí  2. října navštívili vybraní žáci z 8. a 9. třídy Moravské divadlo,  aby zhlédli představení Robin Hood. Přes počáteční obavy, zda je tato činohra o nejslavnějším lidovém hrdinovi zaujme, byli všichni nadšeni. Skvělé herecké výkony s vtipnými glosami a velkou porcí humoru se postaraly o nezapomenutelný divadelní zážitek našich žáků.

Fort Radíkov

V pátek 29. září se žáci 9. A zúčastnili netradiční prohlídky Fortu v Radíkově. Po krátké videoprezentaci se za doprovodu průvodce dozvěděli to nejdůležitější o historii tohoto opevnění zbudovaného v letech 1871 -1876. Prohlédli si bojový prostor na obvodovém zemním valu, týlovou část s kasematovými trakty, vnitřní kasematové  prostory, šíjovou kasárnu, pohotovostní skladiště střeliva i obranný suchý příkop (v hloubce 15 m od hřebene obvodového zemního valu). Závěr prohlídky byl zpestřen měřením sil při střelbě ze vzduchovky.

The Action New Generation

 1. říjen 2017

Žáci 8. a 9. třídy využili možnosti zúčastnit se multimediálního preventivního projektu „The Action New Generation“. Cílem této akce s tématikou bezpečnosti silničního provozu bylo oslovit studenty jako mladé začínající řidiče a seznámit je s reálnými dopady dopravních nehod.

Netradiční divadelní pojetí (koláže složené z moderní diskotékové hudby, video snímků a výrazového tance) a otevřené zpovědi zkušených policistů, hasičů a záchranářů či lidí s trvalou invaliditou nejen vyvolaly emotivní zážitek, ale především poukázaly na zodpovědný přístup k sobě i ostatním účastníkům silničního provozu.

Mgr. Zuzana Linhartová

Výstava Terakotové armády

V pátek 22. 9. se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili výstavy Terakotové armády na výstavišti Flora Olomouc. Po zhlédnutí přibližně hodinového dokumentu se pustili do vyplňování pracovních listů. Výstava se všem velice líbila.

Mgr. Lenka Černá

Zahradní slavnost 2017

Školní rok 2016/2017 letos ukončili žáci celé školy dopolední zahradní slavností ve středu 28. 6. 2017. Starší kamarádi z 2. stupně přichystali menším dětem z 1. stupně 25 zábavných soutěžních stanovišť všeho druhu, např. hod kufrem, koloběžkový slalom, opičí dráhu na hřišti … Na přípravách a organizaci se podíleli všichni, kteří ten den byli ve škole. Za splněné úkoly dostaly všechny děti sladkou odměnu. Slavnost byla ukončena velkou taneční párty pod stromy na zahradě školy pod vedením DJ Agentury Bavi.

Počasí bylo opravdu prázdninové, zábavný den všem krásně utekl a teď už se všichni jen těší na dva měsíce volna.

KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

Fotky: zsholice.rajce.net

Výlet V. A do Prahy

Fotky: zsholice.rajce.net

Zdravý životní styl u prvňáčků

I letos jsme se s žáky 9. ročníku v hodinách Výchovy ke zdraví rozhodli v rámci propagace zdravého životního stylu uspořádat vzdělávací akci pro děti z 1. tříd.

Deváťáci si pečlivě a výtvarně zdařile připravili zadání pro jednotlivá stanoviště. Prvňáčci pak museli ukázat své vědomosti týkající se hygieny, částí lidského těla i třídění odpadu.

Práce s mladšími spolužáky byla pro deváťáky novou zkušeností. Milou odměnou jim byl pohled  na  malé soutěžící plnící úkoly s radostí a velikým zaujetím.

Ludmila Moupicová

Fotky: zsholice.rajce.net

Tiskneme s Kulískem

V letošním školním roce se žákům v hodinách výtvarné výchovy rozšířily možnosti výběru technik o ruční tisk. Škola totiž zakoupila čtyři kusy ryze českého vynálezu olomoucké výtvarnice Šárky Marxové Kvochové. Jde o malý ruční kuličkový lis s názvem Kulísek.

Práci s Kulískem nejprve úspěšně vyzkoušeli žáci 9.A. Z linoleových destiček vyryli matrice s motivem větví a kmenů stromů. S pomocí Kulísků mohli experimentovat s posunem a s otáčením obrazu.

Nejzdařilejší práce jsme poslali do dvou soutěží. Grafiky byly oceněny v olomouckém „Korunování“ pořádaném DDM  i v brněnské soutěži Děti malují pro Konto Bariéry. Zde se oceněné práce stanou součástí charitativního kalendáře.

Protože jsou Kulísci lehce přenosní, rozhodli jsme se je využít s žáky 4. a 5. ročníku i na škole v přírodě na Severomoravské chatě. Starší spolužáci dětem připravili linorytové matrice s indiánskými motivy. Malí indiáni si pak na horách sami ručně potiskli svá trička.

Další možnosti využití Kulísků plánujeme v příštím školním roce. Už se na společnou práci těšíme.

Ludmila Moupicová

Fotky: zsholice.rajce.net

Výlet čtvrťáků do zoologické

Ve čtvrtek 22.června jsme vyjeli na krátký výlet do ZOO. Krásně jsme si užili prohlídku všech zvířátek a měli jsme čas i na zmrzlinu a nákup suvenýrů.

Výlet 8. A

První letní den roku 2017 se stal pro 8. A i dnem výletním. V komorním počtu deseti vyjeli autobusem do Pohořan, kde fotkou u rozcestníku započali turistický výlet s cílem v Hrubé Vodě. Sedmikilometrovou trasu doplněnou o zábavné úkoly všichni (někteří s obavou o svoji obuv) hravě zvládli. V Park sportu Hrubá Voda pak strávili celé čtyři hodiny. Užili si legraci, plno zábavy a aktivit: jízd na bobové dráze, lukostřelbu, opékání špekáčků, disc – golf i nově otevřenou kamzíkovou stezku. Při zpáteční cestě vlakem do Olomouce zazněl nápad, že tak perfektní den potřebuje sladkou tečku. Barča, Jitka, Kačka, Nikča, Mates, Mirek, Ondra, Šimon neopomenuli ochutnat vyhlášenou velkobystřickou točenou zmrzlinu a odpočinout si v zámeckém parku. Poté spokojeně, trochu znaveni, ale plni zážitků, pokračovali vlakem k domovu s pocitem…

Mgr. Zuzana Linhartová

http://zsholice.rajce.idnes.cz/vyletVIII.A

Minigolf

Ve čtvrtek 8. června 2017 se skupina osmáků a deváťáků, kteří nejeli sjíždět Dunajec, vydala na minigolf v areálu Lokomotiva Olomouc.  Na 18 stanovištích v týmech prověřili své dovednosti, vyzkoušeli svoji trpělivost a soutěživost a užili si pěkné dopoledne. Výsledky byly velmi těsné, ale na stupně vítězů mohli dosáhnout jen tři nejlepší.

http://zsholice.rajce.idnes.cz/minigolf

Záchranářský desetiboj

V pondělí 5. června 2017 vyrazilo deset hochů a děvčat do finálového klání Záchranářského desetiboje. Právo účasti v něm si naše škola vydobyla úspěšnou účastí v předkolech v minulých týdnech. Do finále byly pozvány týmy nejlepších čtyř školy – ZŠ Holice, ZŠ Hálkova, ZŠ Terrerova a ZŠ Spojenců .

Při závěrečném klání museli zdolat nejednu obtížnou disciplínu. Soutěžily jak celé týmy, tak dvojice, které se nesměly v průběhu soutěží opakovat.

Naši žáci se do soutěží pustili s maximálním nasazením. Museli například zdolat výstup toboganem, absolvovat kvíz z první pomoci, ve dvojicích zvládnout vytažení tonoucího z vody, transportovat zraněného či vyzkoušet si, jak se plave oblečení. Královskou disciplinou byla modelová situace poskytnutí první pomoci, ve které žáci prokázali nejen potřebné znalosti a dovednosti, ale i schopnost organizace záchranného týmu a empatie se zraněnou.

Výsledky byly velmi vyrovnané. Náš tým obsadil krásné třetí místo a jeho nízký věkový průměr je příslibem pro příští roky.

Putovní pohár obhájila ZŠ Hálkova.

Domů si soutěžící odnesli krásné medaile, drobné ceny a volnou vstupenku do aquaparku.

Mgr. Ivana Štenclová

Fotky zde: rajce.net

ZOO Olomouc

Jako každý rok jsme se i letos vydali se sedmáky do zoologické zahrady na Svatém Kopečku. Autobusem jsme se dopravili do Radíkova, odkud jsme pěšky vyrazili za svým cílem. Cestu žáci hledali sami. K orientaci jim pomáhaly znalosti terénu některých žáků, výrazné body v krajině, rozcestníky a turistické značky. Došlo i na určování světových stran. Cesta do zoologické zahrady tak rychle utekla a krásné, slunečné dopoledne v ZOO ještě rychleji.

McDONALD’S CUP OKRESNÍ KOLO

18. 5. proběhlo okresní kolo McDonalds cupu v Grygově. Naši žáci prvního stupně zabojovali a v silné konkurenci 8 škol, včetně fotbalové, vybojovali krásné druhé místo.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme všem!

Škola v přírodě

Severomoravská chata, 4. a 5. třída

Více na:

 1. http://zsholice.rajce.idnes.cz/Skolavprirode2017Severomoravskachata
 2. https://photos.google.com

 

Povídání s rodilým mluvčím

Ve středu 10. května nás navštívila milá návštěva – rodilý angličan Clive Everill.
Nejprve přišel pozdravit žáky čtvrté třídy, kteří se ho nebáli zeptat na řadu otázek, poté se zapojil do výuky žáků na druhém stupni, kteří si hodinu s ním nesmírně užili 🙂
Snad to nebyla jeho poslední návštěva naší školy!

Záchranářský desetiboj podruhé

V pátek 12. 5. 2017 se do olomouckého  Aquaparku z naší školy vydala druhá výprava– tentokrát to byli „veteráni“ z 9. a částečně z 8. třídy. K plnění deseti disciplín přistoupili s úžasným nasazením a udělali vše pro to, aby se dostali mezi tři nejlepší školní týmy, které se v závěru školního roku utkají ve finálovém klání o Putovní pohár Záchranářské akademie.

Záchranářský desetiboj

V pátek 28.4.2017 se vybraní žáci 6. a 7. třídy zúčastnili Záchranářského desetiboje v olomouckém Aquaparku.

Jedná se o 4. ročník projektu, který je zaměřen na výuku laické první pomoci. Žáci absolvovali deset bodovaných dovednostních disciplín (teoretických i praktických). V závěru školního roku se utkají tři nejlepší školní týmy o Putovní pohár Záchranářské akademie. Děkujeme žákům za úžasné nasazení při plnění jednotlivých disciplín.  🙂

Malá kopaná

V pátek 31. 3. 2017 proběhl turnaj v malé kopané ve sportovní hale DHK ZORA Olomouc mezi žáky vybraných základních škol města Olomouce. Dvě výhry a dvě prohry pro nás nakonec znamenaly pěkné čtvrté místo.

Jako nejlepší brankař turnaje byla vyhlášena naše Kristýna Hegrová 🙂

Ovoce a zelenina ve škole

V pondělí 3. dubna dopoledne zavítal za dětmi z prvního stupně maskot z Ovocentra. Všechny poučil, čím jsou pro nás ovoce a zelenina prospěšné. Pro děti, které byly pozorné a správně dokázaly odpovědět na otázky, si maskot „Pan Mrkev“ připravil odměnu jak jinak, než ve formě zdravého ovoce a zeleniny. Na závěr se každá třída s maskotem vyfotila.

Zapsala E.Kolaciová

Matematický klokan

Jak si letos vedli zájemci o matematiku v tradiční soutěži?

Žáci se opět se zájmem vrhli na řešení úloh za 3, 4 nebo 5 bodů, znovu řešili dilema, zda riskovat špatnou odpověď a ztrátu bodu, nebo raději mlčet. Většina z nich vydržela skutečně celých 60 minut bojovat o každý bodík.

Představujeme vítěze v jednotlivých kategoriích:

Cvrček (2. a 3. třídy): – max. 90 bodů

Vojtěch Novák , 3. A, 57 bodů

Mariana Švecová, 3. A, 55 bodů

Jakub Lipenský, 3. B, 48 bodů

Klokánek (4. a 5. třídy): max. 120 bodů

Kristýna Pavlíková, 5. A, 91 bodů

Tomáš Letocha a Nela Viková, 5. A, 86 bodů

Benjamin (6. a 7. třídy): max. 120 bodů

Šimon Hanák, 7. A, 102 bodů

Vojtěch Škrach, 7. A, 89 bodů

Lukáš Ondrušek, 7. A, 75 bodů

Kadet (8. a 9. třídy): max. 120 bodů

Kristýna Hegrová, 9. A, 89 bodů

Barbora Soušková, 8. A, 57 bodů

Jan Vorálek, 9. A, 54 bodů

Nejvyššího bodového zisku tedy dosáhl Šimon Hanák, který si vybojoval i postup do okresního kola Pythagoriády. 💡

Hejtmanův pohár


OLOMOUCKÉ BIENÁLE

V tomto školním roce dostaly školy olomouckého regionu možnost předvést, kam se ubírá výtvarná tvorba jejich žáků. Po dvou letech znovu proběhla tradiční soutěžní přehlídka dětského výtvarného projevu OLOMOUCKÉ BIENÁLE.

Bienále pomáhá motivovat žáky k další výtvarné tvorbě a především slouží učitelům výtvarné výchovy k získávání nových zkušeností a představ o práci svých kolegů z jiných škol. Umístění výstavy v galerii Podkroví v Uměleckém centru UP umožňuje také přiblížit dětskou tvorbu studentům UP, tedy budoucím učitelům.

Naše škola obdržela na přehlídce hned dvě ocenění. Čestným uznáním byly ohodnoceny malby Vesmír kolektivu loňské 8.A a stejné ocenění obdržely i kresebné studie kořenů loňské 9.A. Mladým umělcům blahopřejeme a přejeme, ať jim tvůrčí nadšení vydrží co nejdéle.

Ludmila Moupicová

Smutná Olomouc

V pátek 24. února se žáci 9. ročníku zúčastnili edukačního programu- Smutná Olomouc.  Program byl rozdělen do dvou částí. V první části se studenti seznámili s životem olomouckých obyvatel v Protektorátu Čechy a Morava, zjistili, jaký význam mají zlaté cihličky před některými olomouckými domy. Vše bylo doplněno ukázkami dobového tisku a fotografií.  Ve druhé části programu se přesunuli do výtvarné sekce, kde se pokusili vyjádřit své emoce pomocí fotografie dobových obrazů (z předválečného a poválečného období). Poté na základě sluchových vjevů vytvořili vlastní koláž. Program byl velice zajímavý a žáci tak měli odchod na jarní prázdniny zpestřený novými poznatky z oblasti regionální historie.

Mgr. Lenka Černá

Konverzační soutěže v anglickém jazyce

Ve středu 22. 2. se konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce a Nikol Danenbergerová z 8.A se umístila na krásném 8. místě.
Moc gratulujeme!

Projektový den na Švehlově střední škole polytechnické

Ve středu 8. ledna navštívili žáci 8. a 9. třídy Švehlovu střední školu polytechnickou v Prostějově. Zde pro nás měli studenti tamější školy připravený zajímavý a zábavný program. Nejprve jsme byli rozděleni do skupin, každá skupina plnila různé úkoly. Měli jsme tak jedinečnou možnost vidět střelný prach při hoření, řasy s prvoky pod mikroskopem, nebo také odhadnout kvízové vůně pomocí čichu. Celý program se všem moc líbil a nejvíce nás zaujaly zábavné chemické pokusy.

Anna Chromcová (9.A)

Tříkrálová sbírka 2017

Dne 7. 1. 2017 se v naší obci uskutečnila již tradiční Tříkrálová sbírka. V tomto mrazivém dni se sešlo 60 dětí z naší školy a 18 vedoucích skupin z řad rodičů, starších spolužáků a přátel školy. Po společném vyfocení před budovou školy všichni vyrazili koledovat. Ani velký mráz nepokazil dětem dobrou náladu a radost z koledování. Podařilo se nám vykoledovat neuvěřitelných 52606 Kč. Máme upřímnou radost a velmi si vážíme všech Vašich finančních darů. Je krásné, že lidé nejsou lhostejní, mají snahu pomoci dobré věci a my si toho velmi ceníme. Je skvělé, že děti se již v tomto věku mohou učit pomáhat ostatním a nemyslet jen na sebe. Všem štědrým dárcům bychom moc rádi touto cestou poděkovali a těšíme se za rok na shledanou.

Vaši koledníci.

Předvánoční návštěva kina

Den před začátkem nejkrásnějších svátků v roce se žáci 2. stupně vydali do Šantovky. Místo do školních lavic usedli po zakoupení několika balení brambůrek, popcornu, litrů minerálky do pohodlných křesel v kině a s napětím čekali na začátek filmového představení. Promítání začalo v 9.30 a film Tajný deník mazlíčků pobavil nejen je, ale i doprovod z řad učitelek. Po konci představení se žáci vydali zpět do Holice. Zde se rozloučili se svými pedagogy a spolužáky a vydali se do svých domovů. Tím pro ně začaly vánoční prázdniny a my všem přejeme, ať jsou šťastné a veselé a do nového roku vykročení tím správným směrem.

Mgr. Lenka Černá

Pohádkové deníky superhrdinů

Viděli jste někdy pečenou knihu? Nebo knihu psanou na vodu? Nebo knihu z plastelíny či knihu bonboniéru? Že ne? Tak máte jedinečnou možnost si tyto zvláštní knihy prohlédnout v Muzeu umění v Olomouci. Stejně jako naši šesťáci, kteří se díky animačnímu programu dozvěděli, že kniha nejsou jen svázané listy papíru v tvrdých nebo měkkých deskách, ale že může mít více podob a může být vyrobena z různých materiálů. Takové knihy se nazývají autorské. A takové knihy si přišli naši žáci do muzea vyrobit. Nejprve se inspirovali  autorskými knihami studentů Ateliéru J. H. Kocmana a pak se vrhli na vlastní výrobky. Pracovali s vodou, s výstřižky z klasických pohádek a z příběhů superhrdinů, s fixy i pastelkami, hlavně však se svou fantazií a výsledkem bylo několik úžasných autorských knih. Tři z nich teď zdobí učebnu 6.A a připomínají zajímavé a poučné dopoledne strávené v Muzeu umění.

Mgr. Lenka Hánková

bombondiera pisen

Filipíny – za obry a trpaslíky

Letos jsme se s cestovatelem Adamem Lelkem vydali na Filipíny. Navšítivili jsme několik ze 7 107 filipínských ostrovů, na nichž jsme poznávali tradici a kulturu místních obyvatel. Naše putování začalo o Velikonocích, nejvýznamnějším křesťanském svátku, které se zde slaví velice svérázně. Shlédli jsme kohoutí zápasy, povozili se v jeepney a tricyklu, ochutnali místní kuchyni. Vydali jsme se za ohňovými mumiemi. Zastavili se na místních rýžových terasách zasazených do malebných kopců sahajících do nadmořské výšky ke dvěma tisícům metrů. Tato terasovitá políčka a jejich zavlažování jsou stará přes dva tisíce let! Neni divu, že byly zapsány na seznam UNESCO. V tajemné džungli  jsme pátrali po nártounovi filipínském, v moři jsme plavali se žraloky velrybími a potápěli se do království korálových zahrad. Viděli jsme spoustu exotických rostlin a zvířat. Čas vymezený naší zeměpisné projekci v kině Metropol utekl velice rychle a my už se těšíme na příští rok, kdy se s Adamem vydáme do Brazílie.

Mgr. Lenka Hánková

filipiny

Vánoční dílna

Je čtvrtek 15. prosince, začíná se stmívat a před rozzářenou budovou 1. stupně se tvoří dlouhá fronta malých šikulů. Všem je jasné, že po roce je tady opět čas vánočního tvoření pro malé žáčky a ještě menší předškoláčky. S nadšením a radostí se vydávají po jednotlivých třídách vyrábět ( za pomoci učitelů a žáků 2. stupně) dárkové taštičky, vánoční andílky, zvonečky, svícínky a další dekorace, kterými potěší nejen sebe, ale i rodiče a prarodiče. Odměnou pro všechny se pak stává možnost posedět ve třídě s malým občerstvením: čajem, cukrovím a jinými dobrotami. A já se jménem všech učitelů loučím s přáním, abyste si všichni vychutnali ten nejkouzelnější čas roku. Šťastné a veselé Vánoce i mnoho zdraví v novém roce přeje kolektiv ZŠ Holice.

Mgr. Zuzana Linhartová

František Josef I. v Olomouci

je název právě probíhající výstavy ve Vlastivědném muzeu v Olomouci ke 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I.

Žáci 8. ročníku navštívili ve středu 7. prosince edukační program k této výstavě V Olomouci jest dnes Rakousko, aby se dozvěděli, jaký význam mělo město Olomouc v životě císaře a v období 19. století. Program začal zážitkovými aktivitami, kdy se děvčata i kluci pokoušeli co nejoriginálněji ztvárnit vystavované exponáty, poté ve skupinách plnili úkoly vztahující se k osobnímu životu Františka Josefa I. i k samotnému císařství a na závěr dramatizovali situace zachycující korunovaci císaře (2. prosince 1848 v Olomouci), vojenské manévry i návštěvu Františka Josefa I. v našem městě, o které se dovídáme z maturitního vysvědčení jednoho z tehdejších studentů. Zpestřením této akce byla možnost obléci se do dobových kostýmů a vžít se do role historických osobností, což si všichni náramně užili.

Mgr. Zuzana Linhartová, fotky Bára Soušková

Dopravní hřiště

V měsíci listopadu se školní tělocvična proměnila v dopravní hřiště. Děti prvního ročníku si zábavnou formou vyzkoušely, jak správně přecházet přes vozovku, zahrály si také na řidiče dopravních prostředků a řešily jednoduché situace v silničním provozu. Akci pro ně připravili instruktoři z centra Semafor.

Mgr. Miroslava Martinková,  Mgr. Helena Stankušová

Vánoce v Dánsku

Od 2. prosince 2016 bude ve Vlastivědném muzeu v Olomouci  ( v Handkeho sále ) probíhat výstavaHans Christian Andersen – Vánoce v Dánsku“. Při té příležitosti žáci 6. A využili nabídky zapojit se do soutěže „Ustrojte s námi dánský vánoční strom“. V hodinách pracovních činností a výchovy k občanství vyrobili tradiční dánské papírové ozdoby: červenobílá srdíčka, vlajkovou girlandu a bubínky a s napětím očekávají, zda budou jejich výtvory použity na výzdobu vánočního stromu. Odměnou pro vítězný kolektiv je vstup na výstavu v muzeu zdarma.

Zároveň je možné od 7. do 16. prosince se žáky 1. stupně navštívit edukační program s výtvarnou dílnou na téma Dánské Vánoce, odkud si mohou odnést nejen poznatky o dánských vánočních zvycích, ale i kornout plný dobrot.

Mgr. Zuzana Linhartová

Pěvecká přehlídka v Redutě

V pondělí 21. listopadu jsme se s paní učitelkou Janou Vikovou a paní učitelkou Terezií Beníčkovou zúčastnily přehlídky pěveckých a tanečních čísel.

Jako každoročně se přehlídka konala v Redutě v budově Moravského divadla v Olomouci. Pod vedením paní učitelky vystoupila děvčata z 9., 6., 5. a 4. A. Připravily jsme si spoustu tematických písní, kterými každoročně vítáme občánky na olomoucké radnici.

Krátce po zahájení programu jsme byly na řadě s naším vystoupením. Oproti předchozím ročníkům se nejednalo o soutěžní vystoupení, proto nebyl důvod k nervozitě a všechny připravené písničky jsme hravě zazpívaly. Součástí programu bylo vystoupení baletních sólistů Moravského divadla.

Za snahu a pečlivé nacvičování všichni zúčastnění získali odměnu (čestné uznání a peněžní odměnu v hodnotě 3000 Kč).

Celá přehlídka skončila v pravé poledne a my jsme s úsměvem na tváři opustily prostory Reduty a vrátily se zpět do Holice.

Doufáme, že se naše vystoupení líbilo i ostatním školám.

Alena Bayerová (9. A)

Scholaris 2016

Ve dnech 23. a 24. listopadu se v prostorách SŠ polytechnické v Olomouci konala přehlídka středních škol – Scholaris 2016. Žáci 9. ročníku tak měli možnost seznámit se s nabídkami středních škol Olomouckého kraje. Kromě základních informací o školách se mohli informovat o termínech tzv. Dnů otevřených dveří. Ty jsou určeny pro žáky a jejich rodiče, kdy mají možnost nahlédnout do prostor, které se po prázdninách stanou jejich novými „základnami“.

Doufáme, že žákům akce Scholaris pomohla při nelehkém rozhodování o jejich budoucím povolání a že jejich konečné rozhodnutí, na kterou SŠ podat přihlášku ke studiu, pro ně nebude už tak těžkým úkolem.

Mgr. Lenka Černá

Výroba adventních věnců

Žákyně 6. A se pustily do výroby tradičních adventních věnců. Většina dívek si přinesla potřebný materiál z domu, některé využily nabídky paní učitelky a pomůcky si nechaly zajistit. Nejnáročnější práci obalit korpus větvičkami túje, cypřiše a jedle zvládla děvčata velmi rychle, a tak měla dostatek času na samotné zdobení. Použila svíčky různých barev, stuhy, mašličky, vánoční ozdoby, řetězy i koření a s pomocí tavné pistole vytvořila nádherné vánoční dekorace. Na závěr si s velkou radostí výtvory vyfotila.

A já doufám, že svými výrobky potěší své rodiče a blízké, zútulní domov a zpříjemní si předvánoční chvíle.

Mgr. Zuzana Linhartová

80 let holické školy

Narozeninová báseň (Jiřina Soušková)

Dovolte, abych se představila,

jsem vaše škola milá,

jak já se na vás natěšila.

1
Knihu příběhů bych mohla dohromady dát,

jen kdybych tak jako vy – já uměla psát.

Tak vás tu všechny vítám a přiznávám,

že stěží vás už poznávám.

Ale přec tam vidím Vláďu, Petra, Jirku, Věrku, Vlastu, Haničku,

co nosívala Bárbí na tričku.

2
A hle, no to je skvělé,

tam sedí bývalí učitelé a zástupci

i ředitele poznávám,

ani nevíte, jakou radost mám.

3
Dohled nad nimi vždycky měl

bdělý a přísný ředitel.

Práci jsem si dala,

ale za ty dlouhé roky

jen 10 jsem jich spočítala.

Jak bylo všude veselo,

když zpívat se tu zkoušelo,

krásně pěl Rédův sbor

z oken se nesl jejich chór.

4
Co bylo dávno, odvál čas,

všechno se mění zas a zas.

A tak mám jedno velké přání,

ať mám plné třídy bez ustání

a pak třeba za dalších 80 let

řeknu si pořád, je krásný tento svět.

5
 (zkráceno a upraveno: L. Černá)

Fotky ke stažení: ZDE

Po olomouckých památkách

V pátek 4. listopadu se žáci 8.A vydali společně s paní učitelkou Lenkou Černou na dějepisnou procházku Olomoucí. Výšlapu předcházela pondělní instruktáž, kdy žákům byl poskytnut seznam památek, který si žáci sami rozebrali a připravili si krátký referát.

Start celé vycházky byl v Holici, odkud se vyjelo k první zastávce, čímž byl Arcibiskupský palác. Poté se pokračovalo do Tereziánské zbrojnice, kde se ujali slova Matyáš Mlčoch a Šimon Erbes. Žáci nezapomněli ani na pověst, která se k tomuto místu váže J, a po doplňujících otázkách se pokračovalo v cestě. Další zastávka byla v Bezručových sadech, kde se Ondra Škvor rozpovídal o historickém olomouckém opevnění města. Podzimním parkem a po zdolání několika schodů jsme se dostali ke kostelu sv. Michala. Pár slov nám o historii, architektuře a interiéru pověděla Venda Riedlová. Cesta od sv. Michala vedla temnými uličkami, na jejichž konci se před námi objevilo Horní náměstí. Zde jsme se nejprve na chvíli zastavili u Petrášova paláce (Pavel Hradil, Jakub Hrachovina). Naše cesta se blížila k cíli. Ovšem naší předposlední zastávkou byl sloup Nejsvětější Trojice, jehož historii nám přiblížily Barča Soušková a Jitka Švábeníková. Úplně poslední slovo měl Mirek Vyhlídal, který se zaměřil na historii Terezské brány.

Na naší procházce po barokních památkách nás neodradilo ani sice slunečné, ovšem studené počasí a výšlap si všichni zúčastnění velice užili (viz foto níže).

text: Mgr. Lenka Černá/foto: Barča Soušková

Pozvání na výstavu

Snad nikomu v Holici neuniklo, že v září oslavila naše škola významné výročí – 80 let od otevření nové budovy měšťanské školy.

Díky výtvarným pracím našich šikovných žáků se s tímto výročím mohou seznámit i obyvatelé Olomouce, kteří navštíví odbor školství na magistrátu města. V těchto prostorách probíhá výstava dětských prací, věnovaná osobnosti prvního ředitele měšťanské školy Štěpána Vychodila. Návštěvníci mohou obdivovat, jak se žáci 6. – 9. tříd vypořádali s obtížným námětem portrétu a jak dokázali zpracovat zajímavé momenty ze života pana řídícího.

Výstava je volně přístupná po celý měsíc listopad v chodbě odboru školství Magistrátu města Olomouce na Hynaisově ulici.

Srdečně zveme k návštěvě!

Mgr. Ludmila Moupicová

Legiovlak v Olomouci

Od 13. října je na olomouckém nádraží přistaven vlak československých legionářů. Tyto vozy slouží široké veřejnosti k seznámení se s životem legionářů, kteří se účastnili bojů za 1. světové války. A my jsme si tuto událost nemohli nechat ujít. Proto v pátek 21. října vyrazili žáci 9. ročníku ZŠ Olomouc-Holice s doprovodem – paní učitelkou Lenkou Černou a paní učitelkou Alenou Hefkovou na kolej č. 1.A.

Hned po příchodu nás přivítali dva legionáři, kteří se nás ujali, a mohla začít komentovaná prohlídka. Nejprve jsme byli seznámeni s historií legionářů, ze strany přednášejícího nechyběly ani doplňující otázky (týkající se 1. světové války a úlohy legionářů v tomto válečném konfliktu), se kterými si žáci 9. ročníku snadno poradili. Poté následovala prohlídka dvanácti vagonů uzpůsobených ke každodennímu životu, práci (dílna kovárny) a péči o nemocné.

Žáci měli jedinečnou možnost seznámit se s historií československých legií, čímž si rozšířili a obohatili své dosavadní znalosti učiva 9. ročníku.

Mgr. Lenka Černá

Speciální číslo holických novin

Naše Holice k 80. výročí otevření měšťanské školy v Holici

Divadlo na Šantovce

Pondělní dopoledne dne 17. 10. 2016 si děti prvních, druhých a třetích tříd zpříjemnily návštěvou Divadla na Šantovce, kde zhlédly hranou pohádku Příběhy včelích medvídků. Všem dětem i dospělým se tento příběh, ve kterém byla spousta písniček a veselých scének, moc líbil a už se těší na další divadelní představení.

H. Stankušová a M. Martinková

Legiovlak v Olomouci poprvé

Výročí vzniku samostatného československého státu si žáci 8. a 9. třídy připomenuli zajímavou prohlídkou Legiovlaku, který během svého putování po České republice zamířil na dobu od 13. do 28. října do Olomouce. Muži v dobových uniformách provedli žáky replikami 12 zrekonstruovaných vagónů, kterými se desetitisíce československých legionářů přepravovaly po Transsibiřské magistrále napříč Ruskem. Chlapci a děvčata zhlédli zateplený obytný vagón „ Těpluška“, štábní, zdravotní, poštovní či krejčovský vůz, nejvíce ovšem zaujal plně vyzbrojený obrněný vagón, kde si mohli exponáty včetně těžkých kulometů osahat a vyzkoušet. Průvodci svým vyprávěním nejen že přiblížili život legionářů, zajímavosti z jejich života, výstroj a výzbroj, ale především připomněli význam těch, kteří svou odvahou a bojovností umožnili vznik československé armády, jež se stala základem samostatného státu.

Mgr. Zuzana Linhartová

Česká balada tak trochu jinak

V pátek 16. září měli žáci 2. stupně výuku obohacenou o poutavé literárně hudební vystoupení herců Umělecké agentury Aleny Bastlové v Opavě.

Pořad konaný v 10. hodin v tělocvičně školy ztvárňoval vznik a vývoj české balady od balad lidových až po umělé.

Z programu mladší žáky zaujala dramatizace díla Vrba od Karla Jaromíra Erbena, starší naopak Romance a balady od Jana Nerudy nebo Balada o námořníku od Jiřího Wolkera.

Zajímavý pořad s ukázkami v kostýmech a vynikajícím hudebním doprovodem byl odstartován i ukončen lidovou písní „Vandrovali hudci“, která se vryla žákům do paměti natolik, že si ji pobrukovali i v závěrečných hodinách pátečního dne.

Mgr. Zuzana Linhartová

Dny evropského kulturního dědictví

Dny evropského kulturního dědictví si žáci 8. A připomněli v pátek 9. září exkurzí po Olomouci. Dozvěděli se zajímavosti o městských parcích, klikatými uličkami staré Olomouce prošli ke ztmavlé budově s bohatou historií, k Vile Primavesi. Prohlédli si její secesní výzdobu a pokračovali na Horní náměstí, kde je v malé kapli Sloupu Nejsvětější Trojice čekala krátká, zato velice poutavá přednáška. Den plný historie a památek byl zakončen výstavou „Příběh kamene“, kde si žáci vyplnili tzv. razítkovou skládačku a dokonce sestavili patnáctidílné puzzle zhotovené podle jednoho z vystavených reliéfů.

Mgr. Zuzana Linhartová

Lanové centrum PROUD

Naše třída (8.A) společně s 9.A se vydala v pátek 24.6. 2016 do lanového centra Proud na Lazce. Cesta byla velice únavná, jelikož bylo horko. Do lanového centra jsme však nakonec dorazili a jako první na nás čekala instruktáž o bezpečném lezení a chování. Do centra se s námi vydaly paní učitelky Lenka Černá, Lenka Hánková a Tereza Juráňová. Poslední zmíněná se s námi zapojila do adrenalinových aktivit.

Po instruktáži jsme se vydali nejprve na bezpečné lezení (nikoli ve výšce), a poté na těžší atrakce, které se nacházejí ve výšce několika metrů. I když se zprvu někteří báli, překonali svůj strach a odhodlali se i na velkou 16m houpačku. Dokonce se přidala i paní učitelka Juráňová a po menším přemlouvání se s námi se strachem rozloučila a vrhla se do akce.

Po skončení programu jsme se rozešli, někteří se vrátili zpět do Holice. Výlet do lanového centra se všem líbil a všichni si užili dostatečnou dávku adrenalinu.

Alena Bayerová (8.A)

Postřehy z Prahy očima dětí

Výlet do Prahy pro žáky 5. ročníku, 3.června
Verča L.: V Praze se mi líbilo všechno. Ale nejvíce mě zaujal chrám sv. Víta, protože byl krásně vyzdobený. 😀
Kačka: Překvapila mě mučírna a katedrála sv. Víta. Nejvíc se mi líbila Zlatá ulička a Karlův most. Bylo to super! 😀
Verča F.: Průvodce byl vysoký a díky němu jsme se neztratili. Výlet se mi moc líbil. 😀
Honza: V Praze to bylo dobrý, ale vadili mi bezdomovci na Karlově mostě. Škoda, že jsme neviděli Miloše Zemana…  😀
Dan: Sice mě bolely nohy, ale stálo to zato.  😀
Lucka: Líbil se mi výlet na lodi. Jeli jsme metrem a to bylo taky super.   😀  
Viktorka: Nejvíc mě zaujal Pražský hrad a chrám sv. Víta, ve kterém byly ostatky Jana Nepomuckého. A střídání stráží.  😀
KačkaŤ.: Praha je moc hezké město. Děkuji za výlet, paní učitelko! 😀
Vendy: Viděli jsme hrobku Karla IV. Ještě mě zaujal orloj. Celá cesta byla príma. Děkuji za skvělý zážitek. 😀
Ondra: V Praze mě zaujalo sřídání stráží, Zlatá ulička a celý výlet. Byla to zábava. 😀

Cestou necestou do ZOO Olomouc

Jako každý rok i letos sedmáci završili své vzdělávání v oboru zoologie v zoologické zahradě na Svatém Kopečku. Letos si tam však cestu museli najít sami. Autobusem se spolu s vyučujícími dopravili do Radíkova, odkud se pěšky vydali za svým cílem. K orientaci jim pomáhaly znalosti terénu některých žáků, výrazné body v krajině, rozcestníky a turistické značky. Aby to nebylo tak jednoduché, nešlo se nejkratší cestou, protože dalším cílem této výpravy bylo zopakovat si určování světových stran pomocí hodinek, slunečního stínu, mravenišť, pařezů a lišejníků. Toto všichni žáci zvládli, v pořádku dorazili do ZOO a tam si užili pěkného, slunečného dopoledne.

Hasiči ve škole

Ve středu 4. května přijela mezi nás na školní hřiště hasičská posádka v plné výzbroji. Členové dobrovolných hasičů Holice pro nás připravili zajímavý program o činnosti požárních jednotek. Děti měly možnost na vlastní oči vidět moderní vybavení hasičského auta i osobní a ochranné pomůcky hasičů. Dověděly se, co všechno hasiči dělají a k jakým mimořádným událostem jsou posádky přivolávány. Seznámily se se zásadami první pomoci, zopakovaly si důležitá telefonní čísla a názorně si ukázaly, jak přivolat pomoc. Členové hasičského sboru dětem objasnili jednotlivé specializace hasičů i typy hasicích přístrojů a seznámili je s jejich použitím. Potom následovala očekávaná praktická ukázka: zahoukala siréna, přijelo auto s posádkou hasičů, kteří předvedli přímé hašení požáru. Na závěr této besedy si děti mohly zblízka prohlédnout a osahat veškeré vybavení červeného auta. Kdo měl zájem, mohl si nasadit i hasičskou přilbu s ochranným štítem. Hasičskému sboru moc děkujeme a těšíme se na jejich další návštěvu.

Návštěva Vida centra v Brně

Ve čtvrtek 5. května se vypravila třída 7. A pod vedením paní učitelky Linhartové na celodenní výlet do Vida parku v Brně. Jde o zábavní vědecký park, kde na nás čekalo 170 interaktivních exponátů. Ty jsou rozděleny do čtyř tematických  celků : Planeta, Civilizace, Člověk a  Mikrosvět. Každý si zde našel své. Někoho zajímalo lidské tělo, jiného vodní svět, mikrobiologie nebo třeba planeta Země. Také jsme zavítali na velmi vtipnou přednášku o blescích. A které atrakce to u nás  vyhrály ?

 1. Komora, ve které jsme mohli změřit sílu svého křiku. Většina dosáhla na maximum 110 decibelů.
 2. Válec s odstředivou silou, z kterého se nám až motala hlava.
 3. Deska s blikajícími čtverci, kde jsme se skutečně pobavili.

Výlet jsme si nadmíru užili a každý z nás si alespoň něco z mnoha zajímavostí zapamatoval.

Helena Talafousová, 7.A

Poznej a chraň

Mladí umělci ze sedmé třídy se zúčastnili soutěže “Poznej a chraň”, kterou v rámci EDO pořádá DDM Olomouc. Letošním tématem, nazvaným “Na křídlech fantazie”, byl fenomén létání. Úkolem bylo zachytit zvířata či rostliny, pro něž létání znamená život. Porotou byly oceněny linoryty Andrey Petřekové, Venduly Riedlové, Heleny Talafousové, Zuzany Vlkové a Miloše Pally. Blahopřejeme!

Mgr. Ludmila Moupicová

Žáci ZŠ Holice opět v divadle!!!

V pondělí 23. května se žáci v doprovodu svých pedagogů vydali na večerní představení „Sluha dvou pánů“. Představení se neslo ve velmi veselém duchu a žáci i kantoři byli s výkony herců velice spokojeni. Kdo jste ještě tuto veselou divadelní hru neviděli, neváhejte a navštivte Moravské divadlo!

Návštěva Osvětimi

V pátek 20. května se žáci osmých a devátých tříd zúčastnili exkurze do polské Osvětimi. Spolu s vyučujícími navštívili jak prostory koncentračního tábora Auschwitz, tak i prostory Birkenau, kde jsou dochovány stavby, ve kterých lidé přežívali a umírali. Celá prohlídka trvala přibližně 3, 5 hodiny a pod vedením zkušených česky hovořících průvodkyň si žáci mohli zažít atmosféru tohoto místa, kde za 2. světové války zemřelo více než milion lidí. Jistě se i zamysleli nad otázkou holocaustu a z Osvětimi odjížděli obohaceni o nové vědomosti.

Rugby ve škole

V pátek 20. 5. proběhl na naší škole den rugby. Děti se pod vedením zkušených trenérů seznámily se základy tohoto kolektivního sportu a se zápalem si zahrály zjednodušenou variantu této fyzicky náročné a zároveň silně motivační míčové hry. Všechny hrály s nasazením a zápalem a přitom zapomněly na únavu. Děkujeme trenérům olomouckého rugby za práci a snad se mezi holickými žáky najde pár nových dětí, které se budou ve volném čase věnovat tomuto zajímavému sportu, vedoucímu je k aktivnímu trávení volného času v duchu fair – play.

Rugby Olomouc

Okresní kolo ve vybíjené

Okresní kolo ve vybíjené se konalo 6. května na ZŠ Holečkova za rekordní účasti čtrnácti družstev složených z žáků 4. a 5.tříd. Naši kluci a holky hráli opravdu skvěle . Podařilo se jim porazit i favority turnaje – družstvo ZŠ  Stupkova. Při sčítání bodů jim to ale na postup do finále nestačilo a skončili na druhém místě ve skupině. I tak jim blahopřejeme k výbornému výsledku.

Návštěva VŠB- TUO- podruhé!

Stejně jako loňský rok, tak i letošní rok měli žáci, tentokrát osmého ročníku, možnost navštívit Vysokou školu báňskou-Technickou univerzitu v Ostravě. A stejně jako loňský rok i letos pro ně byla nachystána zajímavá projekce.

Po příjezdu do Ostravy se nejprve žáci přesunuli na VŠB-TUO na katedru kybernetiky a biomedicínského inženýrství. Zde se žáků ujal Ing. Martin Černý, Ph.D., který působí na oboru biomedicínského inženýrství a poté Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D. z fakulty kybernetiky.

Po prvotním krátkém představení fakulty kybernetiky a biomedicínského inženýrství se žáci přesunuli do laboratoří, kde pod dohledem zkušených asistentů měli za úkol sestrojit z „lega stavebnice“ malé autíčko, které posléze měli naprogramovat a projet předem vymezenou dráhu. Jelikož byl počet žáků vyšší, byli rozděleni do dvou skupin, a tudíž byla dvě první místa J .

Během sestrojování si žáci na chvíli i odskočili do laboratoře biomedicínského inženýrství, ve které se seznámili s vývojem kardiostimulátoru, dověděli se, na jaké bázi pracuje a jak se během několika let vyvíjel. Dále byl žákům představen elektrokardiograf a dobrovolníkům bylo neinvazivně změřeno EKG.

Po sestrojení autíčka a po soutěži byli vyhlášeni vítězové. Ti byli obdarováni cenami, které všem udělaly radost. Po ukončení soutěže se žáci přesunuli v doprovodu vyučujících (p. uč. Štenclové, p.uč. Černé a p. uč. Hefkové) na ostravské nádraží a po celodenním výletu se s mnoha zážitky vrátili do Olomouce.

Exkurze na VŠB-TUO měla u všech zúčastněných velice kladný ohlas a doufejme, že v budoucnosti se žáci při rozhodování o svém budoucím povolání aspoň na chvíli zamyslí nad svými možnostmi a třeba se jednou stanou studenty některé vysoké školy.

Tonda obal na cestách

V březnu nás na svých cestách navštívil Tonda Obal. Tato pojízdná výstava společnosti EKO-KOM, která je na českých školách realizována již 16 let, vede děti ke třídění odpadu a zároveň i k odpovědnému chování v dalším životě.

Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku. Proto byla celá akce zacílena na žáky prvního stupně. A co se děti dozvěděly? Zopakovaly si, jak se odpad třídí, poučily se, proč se třídí, kam se odváží, co se z něj dále vyrábí a podívaly se na vzorky recyklovaných obalů.

Matematické soutěže

Je tu jaro a s ním i dvě tradiční matematické soutěže – Klokan a Pythagoriáda. Klokan je mezinárodní matematická soutěž určená pro všechny ročníky s výjimkou prvních tříd, v níž řešitelé ve shodném termínu řeší zadání stejných úloh. Po zpracování statistik je vyhodnoceno pořadí v rámci okresu, kraje a republiky. A jak dopadlo klání na naší škole? Nejlepšími řešiteli v jednotlivých kategoriích se stali tito žáci a žákyně: Cvrček (2. a 3. třídy): Matouš Hanák, 2. B – 61 bodů z 90 možných Jan Pospíšil, 2. B – 60 bodů Jiří Kolář, 3. A – 55 bodů Klokánek (4. a 5. třídy): Adam Suchánek, 5. A – 87 bodů ze 120 možných Katka Pallová, 5. A – 81 bodů Martin Zdeněk, 5. A – 80 bodů Benjamin (6. a 7. třídy) Šimon Hanák, 6. A – 95 bodů ze 120 možných Helena Talafousová, 7. A – 71 bodů Tereza Fialová, 6. A – 64 bodů Kadet (8. a 9. třídy) Marie Škrachová, 9. A – 81 bodů ze 120 možných Kristýna Hegrová, 8. A – 74 bodů Jan Brauner, 9. A – 68 bodů Žáci řešili v průběhu 60 minut celkem 24 úloh různé obtížnosti s odlišným bodovým ohodnocením. Do soutěže vstupovali s 24 body, přičemž za správně řešenou úlohu získávali 3, 4. nebo 5 bodů, za špatnou otázku přicházeli o 1 bod a za nezodpovězenou otázku nic nezískávali ani neztráceli. Zde se otvíral prostor pro taktiku – jít do rizika a riskovat možnou ztrátu nebo se raději držet zpátky a sázet jen na jistotu? Vítězové prokázali cit pro zdravé riziko. Doufejme, že se jim tato schopnost bude hodit i v dalším životě. Blahopřejeme! Pythagoriáda  je určena pro žáky 5. až 8. tříd, kteří řeší 15 úloh. Za každou správně vyřešenou získávají jeden bod, za špatnou nebo chybějící odpověď body neztrácejí. Úspěšným řešitelem se podle pravidel soutěže stává ten, kdo dokáže správně vyřešit alespoň 10 úloh. Úspěšnými řešiteli se na naší škole stali: Šimon Hanák z 6. A – 14 bodů Adam Suchánek z 5. A – 11 bodů Kristýna Hegrová z 8. A – 11 bodů Vojtěch Škrach z 6. A – 10 bodů Úspěšným řešitelům blahopřejeme a přejeme bystrý úsudek a aspoň trošku nezbytného štěstí v okresním kole!

Mgr. Ivana Štenclová

zást. řed. školy

Vynášení Morény

Ve středu 23. 3. 2016 jsme se v 10 hodin sešli před školou a seřadili jsme se do průvodu. Vynášeli jsme Morénu a křičeli jsme, až se země otřásala: „Byla zima mezi námi a teď už je za horami“. Měli jsme hrkačky, pískali jsme na píšťalky a na flétny. Morénu jsme vhodili do potoka. Potom jsme se vrátili ke škole a na zahradě jsme probudili broučky ze zimního spánku. Za to nás čekala sladká odměna. Moc se nám to líbilo.

Očima dětí druhých tříd

Velikonoční bowlingový turnaj

Příchod jara a velikonočních svátků přivítali žáci osmé a deváté třídy pohybem. Utkali se v bowlingovém turnaji za mohutného povzbuzování svých třídních učitelek. Hra se všem líbila, někteří žáci podali opravdu vynikající výkony. Šampiónem 8. A se stal Marek Juráček s počtem 127 bodů za hru, v 9. A se nejlépe dařilo Nicolasi Tóthovi, který se se svým výsledkem 136 bodů stal celkovým vítězem turnaje.

Návštěva prostějovské hvězdárny

V pátek 18. 3. 2016 navštívili žáci šesté a sedmé třídy prostějovskou hvězdárnu. Zde byl pro ně nachystán program na téma Vesmír a Země. Žáci se tak dověděli plno informací o všech planetách sluneční soustavy, více informací o naší mateřské planetě Zemi. Součástí exkurze byla i návštěva pozorovatelny. Díky bezchybnému počasí, kdy se na nebi nevyskytnul ani mráček, měli žáci možnost se podívat do nachystaných dalekohledů a prohlédnout si veškeré zajímavé jevy na Slunci (sluneční skvrny, erupce a protuberance). Exkurze byla velice zajímavá a pro žáky přínosná, doufejme, že nám i při některé další návštěvě prostějovské hvězdárny bude počasí přát a my opět budeme mít možnost se podívat na naši životodárnou hvězdu.

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

V pondělí 8. února 2016 se naše žákyně deváté třídy –  Marie Škrachová – zúčastnila okresního kola Olympiády v českém jazyce. Z celkového počtu 32 žáků z celého Olomouckého okresu, se umístila na krásném 13. místě. Marii gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy a doufáme, že i příští rok zkusí své štěstí v Olympiádě v českém jazyce, tentokrát však již ve vyšší kategorii, jelikož od září 2016 se stane studentkou střední školy. kniha

Tříkrálová sbírka 2016

V sobotu 9. 1. 2016 se v naší obci uskutečnila již tradiční Tříkrálová sbírka. V letošním roce vyšlo do ulic Holice 16 skupin koledníků se svými vedoucími. Přivítalo nás mrazivé ráno s jemným deštíkem, ale to dětem ani dospělým nepokazilo slavnostní náladu. Po společném vyfocení před školou koledníci již posedmé začali koledovat. Všechny skupiny koledníků se vracely s krásnými pocity a úsměvy na tváři. Koledníci i vedoucí skupin byli úžasní. Podařilo se nám vykoledovat skvělých 47 212 Kč. Mnohokrát děkujeme za Vaše  dary a vážíme si Vaší štědrosti a ochoty pomoci lidem v nouzi. Výtěžek sbírky bude použit především pro tyto účely:

 •  Vybavení pro terénní paliativní péči (péče o umírající)
 • Přímá pomoc pro lidi v akutní krizi (lidé postižení přírodními a humanitárními katastrofami, oběti domácího násilí, trestných činů, apod.)
 • Podpora rodin s dětmi ohrožených sociálním vyloučením
 • Přípravné práce k vybudování domova pro seniory se specifickými potřebami
 • Rozvoj Centra materiální pomoci

Mgr. Zora Procházková

Vánoční dílna

Vánoce jsou opět zde, rok se blíží ke svému konci a pololetí se chystá klepat na dveře. V tuto dobu, jako každý rok, přichází na řadu milá tradice. Naše oranžová budova prvního stupně se na jeden zimní podvečer změní na vánoční dílnu. Letos akce proběhla ve středu 16. prosince. Ze stěn se na nás smály sváté i pekelné bytosti, zelenaly se stromečky a nad hlavami vesele visely hvězdy. Atmosféru Vánoc dokreslily tradiční koledy. Jediné, co chybělo, byli naši věčně uřvaní papoušci, kteří museli „vyklidit pole“ pro malý jarmark keramických výrobků dětí a náušnic. Jedna z prvních tříd v přízemí se proměnila v salónek s cukrovím, čajem a jinými „mňamkami“. Všichni učitelé zkrátka byli v „plné polní“, jak se říká. A bylo to dobře. Celá budova se proměnila v malé mraveniště s dětmi šustícími taškami s výrobky a veselými rodiči dříve než bychom stihli říci „Vánoce“. V záloze však byli připraveni žáci druhého stupně, kteří ochotně pomáhali hlavně mladším dětem vyrábět, takže se vše pohodově zvládlo. Na závěr snad můžeme říct, že se děti dosytnosti navyráběly a rodiče byli (doufejme) potěšeni střetnutím s ostatními rodiči i učiteli. A my učitelé se budeme těšit na další velké setkání na Zahradní slavnosti 😉 !

Veselé Vánoce a mnoho štěstí do nového roku přeje kolektiv ZŠ Holice

Vítání občánků na olomoucké radnici a festival kulturních programů

V pátek 27. listopadu přivítala holická děvčata na olomoucké radnici nové občánky krásným pásmem písniček a básní. Se stejným programem se skupina děvčat pod vedením Mgr. Jany Vikové a za hudebního doprovodu Mgr. Terezie Šteyerové zúčastnila již čtvrtého ročníku Festivalu kulturních programů. Akce se uskutečnila 30. listopadu v sále Reduta Moravského divadla v Olomouci. Naše děvčata patřila opět mezi nejlepší. V letošním roce nebyla přehlídka soutěžní, všechny zúčastněné školy byly oceněny diplomy a finanční částkou 3.000 Kč. Tato částka byla formou poukázek na nákup rozdělena mezi účinkující dívky. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy, která se již stala tradicí.

Projektový den: FACEBOOK aneb VLIV SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Pondělí 16. listopadu proběhlo na 2. stupni ve znamení Facebooku. Žáci absolvovali pod vedením svých učitelů projektový den, jehož cílem bylo poukázat na stinné stránky sociálních sítí. V České republice mezi sociálními sítěmi jednoznačně dominuje Facebook, proto na jeho příkladě byl celý den postaven. Žáci se zamýšleli nad kladnými a negativními stránkami Facebooku a nad vlivem Facebooku na společnost. Dozvěděli se také zajímavosti ohledně Facebooku a získali návody na zodpovědné chování ve virtuálním světě.

Žáci ZŠ Holice ve Velké Británii

V týdnu od 7. 11. do 14. 11. se vybraní žáci ZŠ Holice zúčastnili díky MŠMT a projektu EU studijně jazykového pobytu ve Velké Británii. Celý týden strávili v Oxfordu, ovšem hned první den se celý zájezd podíval do hlavního města Velké Británie – do Londýna. Zde žáci navštívili London Eye a shlédli nejznámější památky – budovy britského parlamentu, Big Ben, areál Westminsterského opatství. Ulicí Whitehall se dostali k Downing Street a na Trafalgarské náměstí. Po menší pauze pokračovali k Buckinghamskému paláci a přes Covent Garden zamířili k řece Temži. Odtud se lodí přepravili na parkoviště a autobus je konečně zavezl do Oxfordu. Zde na ně čekali zástupci hostitelských rodin a žáci tak měli první možnost vyzkoušet si své jazykové dovednosti v praxi. V Oxfordu žáci strávili tři odpoledne v jazykové škole, kde si zdokonalovali svou angličtinu. Během týdne pak měli možnost si prohlédnout historické univerzitní budovy – Christ Church College, Merton College, Magdalen College, Radcliffe Camera. Zajímavé byly i výlety do blízkého okolí Oxfordu. Žáci navštívili malebnou oblast Cotswolds, na vlastní oči viděli proslulý komplex menhirů Stonehenge a starobylou katedrálu ve městě Salisbury. Navštívili také rodiště Williama Shakespeara, Stratford nad Avonou, a jako bonus zavítali na středověký hrad Warwick s působivou expozicí voskových figurín a strašidelným hradním žalářem. Jazykově studijní pobyt byl pro žáky velmi cennou zkušeností – doufejme, že ne poslední.

Mgr. Pavla Modrianská, Mgr. Lenka Černá

 

Talent Olomouckého kraje 2015

Jednou z priorit Olomouckého kraje je podpora talentovaných žáků základních a středních škol. V roce 2015 byl vyhlášen již 11. ročník ocenění „Talent Olomouckého kraje“, které je udělováno jednotlivcům a soutěžním týmům v pěti oborech – humanitním, přírodovědném, technickém, sportovním a uměleckém. Naše škola nominovala na ocenění „Talent roku Olomouckého kraje v oboru sportovním Nicolase Tótha, žáka 9. ročníku. Nicolas je několikanásobným Mistrem ČR jak v řecko-římském zápasu, tak ve volném stylu. Jsme velmi rádi, že naše nominace byla úspěšná a Nikolasovi bylo předáno ocenění na slavnostním ceremoniálu, který se konal dne 10. 11. v budově Regionálního centra Olomouc. G R A T U L U J E M E ! IMG_0001

Florbal

Okresní finále proběhlo 11. 11. 2015 na Gymnáziu Čajkovského. Tam po těžkých zápasech, oslabeni o hráče účastnící se projektu v Anglii, skončili naši žáci (po dvou prohrách a jedné remíze) na čtvrtém místě.

Tak je tu zase florbalový podzim. Naši starší žáci hráli kvalifikační kolo na ZŠ Stupkova. Tam po dvou výhrách a jedné remíze vybojovali první místo a postupují do okresního finále.  😉 Tak good luck.

Uspávání broučků

Tradiční rozloučení s podzimem, které je spojené s akcí „Uspávání broučků“, proběhlo v úterý 3. listopadu. Na nádvoří školy se shromáždily děti s rodiči, prarodiči, aby se všichni společně vydali v lampionovém průvodu Holicí. Letos poprvé tento průvod zamířil i do areálu mateřské školy, kde na všechny čekala krásná podzimní výzdoba. Průvod děti dovedl na osvětlenou školní zahradu s domečky, do kterých mohly děti jednotlivě své broučky ukládat k zimnímu spánku. Průvod s lampiony byl skutečně vydařený, protože se konal za setmění a za světel zářících lampiček a lampionů, které ve tmě krásně vynikly. Broučkům přejeme krásné sny a těšíme se na příchod jara, kdy proběhne společné probouzení.

Projekt

Operační program – Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Burza práce a vzdělání

20. 10. 2015 se žáci deváté třídy naší školy zúčastnili burzy práce konané na  Výstavišti Flora, pavilon A v Olomouci. Tato burza jim měla pomoci vybrat si perspektivní obor vzdělání s ohledem na regionální situaci na trhu práce. Více na adrese : Burzy práce a vzdělání

Výstava výtvarných prací žáků 2. stupně naší školy

V prostorách Odboru školství v budově magistrátu na Palackého ulici právě probíhá výstava výtvarných prací žáků 2. stupně naší školy. K vidění jsou zde práce některých výtvarných technik, se kterými se žáci v hodinách výtvarné výchovy setkávají: kresebné studie kořenů a větví, malby temperou (automobiloví veteráni), benzínové papíry, linoryty s rostlinnými motivy a tisky z koláže s náměty z hmyzí říše. Prostorová tvorba je zastoupena kolektivní prací „Budulínek s liškou“ (technika papírmaše) a skupinkou keramických ptáčků. Výstavu je možné shlédnout od poloviny září do konce října tohoto roku.

Mgr. Ludmila Moupicová

Tajemství botanického herbáře

Dne 20. 10. se žáci osmého ročníku zúčastnili výukového programu Tajemství botanického herbáře ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Program byl zahájen přednáškou s prezentací, v níž se žáci dozvěděli, co je to herbář, seznámili se s různými typy herbářů, s jejich významem a nahlédli pod pokličku práce muzejního kurátora herbářových sbírek. Hlavní důraz programu byl kladen na samotnou problematiku zakládání herbářů a sušení rostlin. Součástí programu byla i praktická část, při níž si žáci vyzkoušeli samotný proces tvorby herbáře a  svoji první herbářovou položku si mohli nechat a odnést domů. Celý výukový program byl zakončen prohlídkou prostor, v nichž je uložen herbář Vlastivědného muzea.

Přírodovědný klokan

Žáci 8. třídy (tj. kategorie Kadet) otestovali své vědomosti v soutěži Přírodovědný klokan. Jedná se o obdobu oblíbeného Matematického klokana s tím rozdílem, že zařazeny jsou otázky napříč přírodovědnými obory – zastoupena je matematika (i prostá logika a prostorová představivost), fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis i všeobecný přehled. Důležitá je i taktika – za špatnou odpověď se sráží bod, za nezodpovězenou otázku se body nezískávají ani neztrácejí. To se ukázalo klíčové v celkovém pořadí, kdy zvítězila Michaela Sléhová se svojí sázkou na jistotu a 56 body. Druhé místo získal Tomáš Höpfler – 53 bodů, na třetí příčce skončila Lucie Čečatková a Jan Vorálek s 52 body. Pokud si chcete ověřit, jak byste v testu obstáli Vy, máte možnost: (příloha).

Mgr. Ivana Štenclová

PK Kadet

PK výsledky

O přírodě jinak

Čtvrťáci a páťáci si užili první říjnové dopoledne zábavnou výukou o přírodě. Namísto v lavicích se  v kině podívali na film Pidiobři v 3 D, který byl nejen poučný, ale i zábavný. Film získal cenu diváků na letošním filmovém festivalu v Olomouci.

Další zastávkou byla výstava terarijních zvířat ve Vlastivědném muzeu. Děti se mohly nechat omotat krajtou královskou nebo pozorovat obří mnohonožky či pohladit si chameleona. Vyvrcholením besedy bylo krmení užovky ubohou bílou myškou, ale i to je součástí koloběhu života.

Dopoledne se dětem líbilo a přineslo jim jistě více, než běžná výuka ve třídě.