Předvánoční luštění sudoku

V předvánočním čase nám přišla vhod nabídka Hráčské asociace logických her a sudoku na uspořádání soutěže v luštění sudoku.

Žáci dostali v časovém limitu 40 min několik sudoku – jak klasických, tak i netradičních (součinové, součtové atd.). Soutěž vzbudila velký zájem, zadání si po soutěži často vyžádali další žáci i pracovníci školy na domácí luštění.

V kategorii 1. stupně zvítězil rozdílem třídy Martin Koňárek se 42 body z 56 možných, stříbro patří Evě Kargerové  (20 b.) a bronz Vanesse Šubové (19 b.)., všichni z 5. B.

V kategorii starších žáků bylo možné získat maximálně 37 bodů. Karolíně Fuksové (7. A) se podařilo získat 15 bodů, Janu Švajcovi (6. B) 9 bodů a Veronice Vlkové (8 bodů).

Blahopřejeme a těšíme se na případné další kolo.

Pokud si vyzkoušet soutěžní sudoku i Vy, nabízíme zadání:

Připomínáme, že časový limit byl 40 minut. Jak jste uspěli? Dejte nám vědět!

Mgr. Ivana Štenclová

Pevnost poznání – 6. A

Nemohli jsme si vybrat krásnější den než zasněžený pátek 10.12.2021, kdy nás příroda sama zvala ji prozkoumat.

Vydali jsme se s třídou 6.A do Pevnosti poznání. Třída se rozdělila na dvě skupiny. Jedna navštívila expozici Rozum v hrsti a druhá se učila mikroskopovat. Po 45 minutách se skupiny vyměnily.

Expozice Rozum v hrsti ověřila naše vědomosti v praxi. Například jsme si mohli porovnat stejně velké koule, avšak rozdílných hmotností – „A to je ta hustota, paní učitelko“. Objevili jsme tajemství Morseovy abecedy a vyzkoušeli nespočet hlavolamů a logických skládaček. Závěrem nás rozesmály naše siluety v zakřivených zrcadlech.

Po vydatné svačině následoval hlavní program – Svět v kapce vody, který nás naprosto uchvátil. Pracovali jsme ve dvojicích s pomocí mikroskopů, které si většina z nás bude přát od Ježíška, aby zkoumání mohlo pokračovat. O úžasný svět z laboratorního sklíčka jsme se všichni spravedlivě podělili, protože každému z nás se poštěstilo narazit na jiný druh mikroživočicha. Vytvoření vlastní buňky z papíru zapojilo naši představivost a uměleckého ducha, které se během dne ještě nestihly projevit.

Odcházeli jsme naprosto okouzleni. Další úžasné věci nás však teprve čekaly. Nikým neponičené zasněžené okolí Pevnosti se stalo místem našich sněhových bitev, stavění sněhuláka a sjíždění kopců. A protože jsme ještě neměli dost, celý nádherný den jsme završili procházkou centrem Olomouce, kde na nás dýchla vánoční atmosféra. Už teď se těšíme na příště.

třída 6. A, Lucie Hubáčková, Eva Pelíšková

Pevnost poznání – 6. B

V pátek 26. 11. jsme s žáky 6. B navštívili Pevnost poznání – program Svět v kapce vody. Žáci si zde mohli vyzkoušet práci s mikroskopem a zjistit, jestli v pouhé kapce vody z akvária, kde bydlí axolotl, najdeme nějaký život. Pracovali vždy ve dvojicích a každému páru se podařilo najít nějakého mikroživočicha, kterého museli bedlivě hlídat, aby jim ze zorného pole mikroskopu neutekl, když se ho pokoušeli nakreslit. V druhé části programu se zúčastnili burzy buněčných organel, kde nakupovali různé organely pro své smyšlené buňky. Na dračku šli harpuny, ostny a mitochondrie, bez kterých by buňka nemohla vytvářet energii.

Třída byla rozdělena na dvě skupiny, kdy jedna pracovala s mikroskopy a druhá zkoumala lidský mozek, funkce oka a své reflexy, hrála si s obří kuličkovou dráhou, skládala různé hlavolamy a mnoho dalšího v expozici Rozum v hrsti.

Florbal

Dne 3. 11. 2021  na ZŠ Demlova proběhlo okrskové kolo florbalu starších žáků. Naše škola skončila na druhém místě se stejným počtem bodů, jako vítěz. Od prvního místa nás dělilo horší skóre poměru branek. Zápas byl napínavý a všichni jme se dobře bavili v duchu fair play. 

9. 11. 2021 se stejný turnaj, ovšem ml. žáků, konal v DDM Olomouc. Zde jsme skončili čtvrtí.

Všem děkujeme.

J. Bargl

DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI

Naše škola se zapojila do projektu DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI.  

Realizátorem projektu je spolek PRESAFE za podpory MŠMT (Projekt č. 2280/2021-3)  

Projekt Desatero pro primární prevenci je určený pro žáky druhého stupně ZŠ, studenty SŠ včetně učňovských oborů a víceletých gymnázií.Jedná se o seriál 10 vzdělávacích videí. Jednotlivé díly reflektují důležitá témata prevence rizikového chování. Součástí projektu jsou také online kvízy, které účastníci programu vyplní po zhlédnutí jednotlivých dílů, aby si ověřili své znalosti o dané problematice.  

Projektový den ve škole – nimrod a jeho svět

Ve středu 20. října 2021 zažila 8. A netradiční projektový den. Do jejich třídy zavítali dva praví nimrodi, tedy myslivci. Bohatý program na téma myslivost nachystal jejich spolužák ve spolupráci se svým dědečkem. Na úvod zazněla uvítací fanfára, při které osmáci žasli, co dokáže „zahnutá trubka“, odborně borlice. Dále měli možnost seznámit se s myslivostí obecně, ale i s praktickými činnostmi myslivce. Velká část povídání byla věnována zvěři, loveckým psům, loveckým zbraním. Žáci si také prohlédli trofeje, vábničky a další předměty, které k myslivosti patří. Zkrátka nepřišly ani chuťové buňky – zájemci mohli ochutnat výborný kančí guláš. Po doplnění energie se třída pustila do vyplňování pracovních listů, ve kterých si mohli ověřit své čerstvě znalosti. Na závěr si žáci opět poslechli fanfáru – tentokrát oznamující konec honu. Pardon. Konec projektového dne.

 

Myslivecký den

12. 10. a 21. 10. proběhl na naší škole v 1. B a 1. A projekt: Myslivecký den. Prvňáčci přišli do školy natěšení, zelenou barvu na oblečení měli skoro všichni. Myslivci jim hravou a poutavou formou přiblížili myslivost.

Děti malovaly, určovaly zvěř, poznávaly její hlasy. Hádaly podle zvuku vábniček, kterou zvěř chtějí myslivci přilákat. Zahrály si scénky – vzdávaly čest ulovené zvěři. Hledaly také zvířecí rodiny a vybíraly vhodné věci do krmelce.  Celý den děti pracovaly se zápalem a nadšením. smile

 Veronika Ličková

Netradičně v dějepise…

Po téměř roční odmlce se žáci začínají realizovat i v naukových předmětech! Jelikož je nyní v hodinách dějepisu na pořadu dne úžasné historické období, a to moderní dějiny, žáci 9. ročníku se nezalekli a zapojili se do průběhu hodiny. Připravili si komentovanou ukázku módních kreací 20. let 20. století. Dívky tak spletly své dlouhé vlasy, oblékly zkrácené šaty, černé punčošky a nezapomenuly ani na módní doplňky (perly, čelenky). Nezahálela ani chlapecká část třídy. Jeden odvážný mladík se oblékl do gentlemanského úboru. Svůj oděv doplnil kloboukem a elegantní holí. Aspoň na chvíli se tak celá třída ocitla ve 20. letech minulého století. Děkujeme!

Návštěva knihovny

V úterý 21.9. 2021 navštívili naši prvňáčci knihovnu a tím zahájili celoroční projekt „Knížka pro prvňáčka “. Těšíme se na příští besedu! 
V.L.

Měsíc prvňáčkem

Jak ten čas letí! Naši prvňáčci mají za sebou první měsíc. Naučili se spoustu nových věcí. Znají písmena A, M, L, E a slabiky s nimi, počítají do 5 a připravují se na opravdové čtení a psaní.
Milují interaktivní tabuli, se kterou je učení zábavnější. 
Všichni se těší, co nového je čeká v dalších měsících smile
Mgr. Veronika Ličková

Pevnost poznání

Ve čtvrtek 7. 10. jsme si s žáky 8. A zpestřili odpolední vyučování návštěvou Pevnosti poznání programem Neznámá látka beze jména. Žáci si zde mohli vyzkoušet práci v chemické laboratoři, kde dostali 5 neznámých vzorků a pomocí jejich reakce s vodou, kyselinou a zásadou zjišťovali, o jaké látky se jedná. Některé nereagovaly vůbec, některé šuměly a některé měnily barvu. Z pěti vzorků se všem dvojicím podařilo identifikovat více jak polovinu. 

Početná třída byla rozdělena na dvě poloviny, kdy jedna pracovala v laboratoři a druhá zkoumala říční koryto, živočichy ve vodě, povodně v Olomouci, minerály a horniny, sopky a mnoho dalšího v expozici Živá voda – fascinující vodní svět. 

 

Lucie Hubáčková

Výtvarné MAPování

Soutěžní přehlídku Výtvarné MAPování pro žáky připravil odbor školství olomouckého magistrátu v rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání – MAP“ ve spolupráci se Základní uměleckou školou Miloslava Stibora v Olomouci.

Výtvarná díla žáků hodnotila odborná porota Základní umělecké školy a k ocenění navrhla za „Portréty v rouškách“ naše žáky Pavla Kubíka, Tomáše Chromce (oba 6. A) a Gabriela Spáčila (7. B) a za kresbu „Oko“ Jana Havla (7. A). Díla vznikla pod odborným vedením Mgr. Ludmily Moupicové. Ceny za oceněná díla našim žákům předala vedoucí odboru školství PhDr. Hana Fantová a koordinátorka MAP 2 Mgr. Kateřina Rychlá. Oceněným žákům blahopřejeme.

Mgr. Ivana Štenclová, ředitelka školy

Pěšky do školy 2021

Krátce po začátku letošního školního roku se celá naše škola zapojila k zajímavé výzvě „Pěšky do školy“. Podstatou tohoto projektu je, aby co nejvíce dětí chodilo minimálně týden do školy a ze školy pěšky, na koloběžce, na kole,…a tím se omezilo jednak množství automobilů v okolí školy před a po vyučování, rozvíjela se samostatnost dětí a děti byly vedeny ke zdravějšímu způsobu života.

Do projektu se zapojily všechny třídy. Žáci od 16. – 22. 9 2021 zaznamenávali do připravených plakátů, jak se do školy dopravili. Menší děti také vyplňovaly své osobní deníky „Pěšky do školy“. Do deníků psaly nejen, jak se do školy dostaly, ale také svoje zážitky během cesty do školy, počet kroků, vzdálenost od domu, čas apod.

 V některých třídách si také děti vyrobily odznaky na aktovky nebo laminované přívěsky na klíče s logem „BACHA DU!“

Ve čtvrté třídě vznikla výstavka návrhů kolekce tenisek na chození do školy a děti prožily „Koloběžkový den“. V pátek 17. 9. 2021 přijely do školy na koloběžkách a poté se celá třída i s paní učitelkou a panem asistentem vydala na koloběžkový výlet do Holického lesa. Kromě vyjížďky po bezpečné stezce napříč Holickým lesem si děti také zasoutěžily při závodech družstev ve slalomu na koloběžkách. Čtvrťáci hravě během vyjížďky najeli více než 6 km. Takový den si rádi zase někdy zopakují.

Návštěva KMOL aneb kdo si počká, ten se dočká

Naši deváťáci, kterým byl program v knihovně již dvakrát upřen z důvodu kovidové pandemie, se konečně dočkali. A jak si to užili, můžete posoudit z jejich hodnocení:

Kuba: “Ve čtvrtek 30. 9. 2021 naše třída 9. A navštívila knihovnu města Olomouce. Knihovna sídlí na náměstí Republiky. Paní knihovnice pro nás nachystala program FANTASTICKÁ FANTASTIKA. Na začátku jsme si řekli tři žánry: sci-fi, horor a fantasy…

Sára: ….v knihovně jsme dělali různé aktivity, jako třeba přiřazování knih, slov, vět ke třem druhům žánru. Tahle hra byla docela zajímavá a dozvěděla jsem se i něco nového. Po ní ale přišla druhá aktivita, která už byla obtížnější! Rozdělili jsme se do týmů a měli jsme pomocí obrázků (které jeden ze skupiny našel) vymyslet příběh. Naše téma bylo sci-fi, což si dovolím říct, že bylo nejtěžší. Nakonec jsme ale vymysleli příběh o dvojčatech ve vesmíru…

Natálka: V knihovně se mi nejvíce líbil přístup knihovnice, která dokázala znalým i neznalým vysvětlit různé druhy žánrů četby. Aktivita vymýšlení vlastních příběhu do určitého žánru mě příjemně překvapila – rozvíjení kreativity a hlubší ponoření do daného žánru. I když já osobně nečtu druhy žánrů jako je fantasy, horor či sci-fi, tak mě povídání zaujalo, ale celý čas jsem čekala na položení otázky: “ Jaké typy knih čtete?”. Chtěla jsem se podělit o svůj typ knížek, ale také mě zajímal názor spolužáků. Den jsem si užila a určitě dříve či později knihovnu navštívím.

Ondra: Na výletu do knihovny si myslím, že se dala vytknout jen tak možná cesta. Paní knihovnice byla milá a v pohodě. Občas teda trochu rušení při mluvení paní knihovnice. Pracovní prostředí taky dobré. Líbilo se mi stručné vysvětlení a přístup paní knihovnice. Týmová/ skupinová práce se mi líbila a opět dobře vysvětlena. Takže celý program bych shrnul možná na známku 1-. Děkujeme.

 

Foto: Zuzana Linhartová

Dny maďarské kultury

Dny maďarské kultury – Ďáblem zoraná hora

V pondělí 27. 9. 2021 se žáci 4. A vydali pěšky od školy do centra města. Děti ušly 6,7 km, více než 13 000 kroků a vyšlapaly 200 schodů na věž kostela sv. Mořice. Hlavním cílem ale bylo zhlédnout venkovní loutkové divadlo hrané obřími loutkami s herci na chůdách. Dvacetiminutové představení na motivy maďarské pověsti “Ďáblem zoraná hora” bylo úžasným zážitkem nejen pro děti.

Přespolní běh

Naše škola se zúčastnila okresního kola v přespolním běhu škol na rok 2021/22. Ze závodu, kde se všichni naši žáci snažili běžet ze všech svých sil, jsme pořídili pár fotografií.

Mgr. J. Bargl

 

Chytré tabule v prvních třídách

V letošním školním roce dostali žáci 1.A novou interaktivní tabuli. Tato skvělá pomůcka pomáhá při vyučování také žákům z 1.B. Obě třídy používají při výuce nově sadu interaktivních učebnic od nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, které lze skvěle s tabulí propojit. Děti jsou nadšené, práce je baví a tabuli s oblibou říkají chytrá tabule. Máme z ní velkou radost a velmi nám při výuce pomáhá.

Mgr. Zora Procházková

Legionáři opět v Olomouci

Máte v rodině legionáře? Že nevíte, o kom hovořím? Vůbec nevadí, obraťte se s důvěrou na naše žáky osmého a devátého ročníku. Ti díky skvělému projektu Československé obce legionářské měli ve středu v dopoledních hodinách ojedinělou šanci prohlédnout si legiovlak na hlavním nádraží v Olomouci a seznámit se tak s životem legionářů. Nejprve zhlédli krátký dokument o působení legionářů v 1. světové válce a pak se vydali na cestu po dvanácti vagonech, které jim přiblížily nelehký život těchto bojovníků.

Historie v praxi se všem zúčastněným velmi líbila a žáci si odnesli plno zážitků.

Nářadí se nebojíme aneb Šikovné ruce pomáhají přírodě

Dne 9. září se třída 5. B zúčastnila projektového dne v olomouckém Rozáriu nazvaného „Nářadí se nebojíme aneb Šikovné ruce pomáhají přírodě“.

Žáci se zde dozvěděli nejen spoustu zajímavostí o tajemných živočiších – netopýrech, ale především měli možnost si všichni vyzkoušet práci s nářadím a natrénovat si vrtání s aku vrtačkou, broušení, zatloukání a šroubování aku šroubovákem. To vše se jim hodilo v závěru programu, kde si vyrobili vlastní úkryt pro svého tajemného živočicha – budku pro netopýry.

Akce byla úžasná, všem se moc líbila a nikdo nepřišel o prsty!

 Mgr. Blanka Vágnerová

Výtvarná soutěž Nejkrásnější strom roku

Na konci minulého školního roku byla našim žákům prostřednictvím Eurocentra Europe Direct nabídnuta možnost výtvarně vyjádřit svou představu o nejkrásnějším stromu. Do soutěže se svými malbami zapojili loňští šesťáci a sedmáci. 9. září 2021 vyrazily děti ze 7.A do Smetanových sadů, aby se v prostorách nově zrekonstruované Oranžerie zúčastnily slavnostní vernisáže spojené s udílením cen v této soutěži. Na výstavě se potěšily nejen s vlastními díly a s díly svých kamarádů, ale i se stovkou dalších prací dětí z celé Moravy.

Za naši školu získala ocenění společná práce Markéty Pluháčkové a Marie Švajcové z 8.A. Děvčatům i všem vystavujícím blahopřejeme!

Adaptační výlet 6. b

Droždín – Sv. Kopeček

První zářijový pátek školního roku 2021/ 2022 se stal pro 6. B i dnem výletním.

S nadšením žáci s pí učitelkami Linhartovou a Hubáčkovou vyjeli autobusem do Droždína, kde vykročili na turistickou procházku s cílem na Sv. Kopečku – v lanovém centru Veverák. Tam trasu dle svého výběru doplněnou o záludné překážky všichni (někteří s obavou o sebe sama) zvládli. Užili si chvilek adrenalinu, legraci, plno smíchu i napětí zároveň…, někteří i sladké tečky na závěr.

Mgr. Zuzana Linhartová

Bezpečná cesta do školy

V neděli 19. září proběhne v parku na Floře oblíbená rodinná akce Bezpečná cesta do školy. Jejím cílem je nejen smysluplně strávený čas dětí a (pra)rodičů, ale hlavně představení práce záchranných složek. Děti se podívají, jak se dává první pomoc, jak to vypadá v hasičské cisterně nebo sanitce a dospělí si díky opileckým brýlím na vlastní kůži vyzkouší, co se děje s tělem, když je pod vlivem drog nebo alkoholu. Součástí nabitého programu bude i oblíbený veletrh volnočasových aktivit, hry, soutěže i nejrůznější vystoupení dětí ze zájmových kroužků.

Školní pohár na veslařských trenažérech o pohár Galerie Šantovka

V sobotu 4. 9. 2021 se žáci 5. A naší školy účastnili školního poháru na veslařských trenažérech o pohár Galerie Šantovka. Naši žáci byli ve složení: Gába, Eliška, Ondra a Jáša. Všichni uspěli v závodech jednotlivců a jako tým zvítězili!!!

Výhrou se stala svačina pro celou třídu! J

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a vítězům blahopřejeme!!!!

Záchranářský projekt HOBIT

Hobit

Čechy pod Kosířem sportovně a zábavně

Dne 22. června se třída 7. A vypravila v počtu 12 žáků do parku zámku Čechy pod Kosířem, odkud začal hrami zpestřený výstup na vrchol Velkého Kosíře.

V zámecké zahradě jsme si nejdříve prohlédli památné stromy, okolí Malého a Velkého rybníka, romantickou Červenou věž, Mánesův pavilon, dubovou alej, oranžerii a další zajímavé porosty a dřeviny.

Z parku jsme pak stoupali do výšky 441 m n.m. k dominantě hanácké roviny, k rozhledně, z níž jsme se kochali pohledy do Bouzovských vrchů, na hanáckou nížinu a siluety Nízkého Jeseníku.

Po relaxaci a odpočinku, posilněni dobrým jídlem a pitím, jsme zamířili zpět do zámku, abychom si užili edukačního programu “ Jak se točí film” v expozici Zdeňka a Jana Svěrákových. Najednou se z výletníků stali herci, scénáristé, režiséři a ostatní členové filmového štábu.

Co se dá v šedesáti minutách vytvořit a jak to sedmákům slušelo (nejen při filmování a natáčení), dokládají následující fotky.

Z. L.

Nářadí se nebojíme

Nářadí se nebojíme

Soutěž ke společné oslavě Dne Země

Den Země