Základní a mateřská škola Olomouc – Holice

„Škola pro tebe“

logo

Jsme moderní městskou základní a mateřskou školou pro 21. století, ve které se 25 pedagogů stará téměř o 400 dětí a žáků. V moderně vybavených školních budovách naleznete mimo jiné počítačové učebny pro 1. a 2. stupeň, výtvarný ateliér s keramickou pecí a specializované učebny zeměpisu, dějepisu a cizích jazyků. Máme i školní jídelnu, ve které naše paní kuchařky vydávají chutné obědy pro žáky i učitele.

Škola také aktivně podporuje kulturní a sportovní život v naší městské části. Rádi Vás uvidíme na každoročním podzimním uspávání broučků, vánoční dílně, vánočním zpívání, nebo na červnové zahradní slavnosti k ukončení školního roku.

Pro naše žáky organizujeme mnoho bezplatných zájmových kroužků- hudební, keramický, sportovní, výtvarný, žurnalistický a přírodovědný. V areálu školy je U rampa a multifunkční školní hřiště, na kterém potkáte žáky nejen během výuky, ale i v jejich volném čase při různých míčových hrách.

Pamatujeme také na rodiče našich žáků a další obyvatele městské části Holice, kteří mohou školní prostory a sportoviště využívat pro jejich volnočasové aktivity.

Přijďte a přesvědčte se na vlastní oči.