Záchranářská akademie – Záchranářský desetiboj – říjen 2019 – červen 2020

V pátek 8. listopadu  se  čtrnáct žáků z  6. A vypravilo do olomouckého aquaparku, kde se konal Záchranářský desetiboj. Jedná se o 7. ročník projektu doplňující výchovně vzdělávací oblast předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Žáci prověřují své vědomosti, schopnosti a dovednosti v deseti disciplínách z oblasti laické 1. pomoci a sbírají body, které se zapíší do průběžné tabulky. Pořadí svého týmu, respektive třídy je pak možné sledovat na stránkách aquaparku. V závěru školního roku se pak nejlepší tři týmy utkají o Putovní pohár Záchranářské akademie.

Všichni zúčastnění soutěžili v nelehkých zdravotních a pohybových disciplínách se zaujetím a s plným nasazením, aby dosáhli co nejlepších výsledků a úspěšně tak reprezentovali naši základní školu.

A jak si povedou třídy 6. B a 7. A? To se již brzy dozvíme. Soutěžní dopoledne na ně totiž čeká v posledních listopadových dnech.

Mgr. Zuzana Linhartová