Věstonická venuše v Olomouci

Věstonickou venuši zná snad každý, i když není milovníkem nejstarších lidských dějin – PRAVĚKU. Ale setkat se s ní osobně, mít možnost si ji prohlédnout a aspoň chvíli užasle koukat na tuto letitou dámu, to je ojedinělý zážitek. Vlastivědné muzeum v Olomouci nám ho letos zprostředkovalo a žáci našich 6. tříd si tento historický skvost nenechali ujít. V přesně vymezeném čase si prohlédli originál sošky, jenž byl uzavřen v bezpečnostní vitríně, a dále sádrovou napodobeninu, kterou prozkoumali ze všech možných i nemožných stran a úhlů. Součástí výstavy byla i animace zobrazující výsledky nedávného skenování.

Setkání s originálem této 11,5 cm veliké sošky bylo pro všechny zúčastněné velkým zážitkem. Troufám si dokonce říci, že se jednalo o zážitek z kategorie „jednou za život“.

Mgr. Lenka Černá