Upozornění pro rodiče – změna dopravního značení

Vážení rodiče,

z důvodu většího zajištění bezpečnosti Vašich dětí byla nainstalována na roh komunikace Náves Svobody a vjezdu k základní škole dopravní značka B11.

Jedná se o ZÁKAZOVOU ZNAČKU – ZÁKAZ VJEZDU VŠECH MOTOROVÝCH VOZIDEL.

Prosíme o respektování a dodržování tohoto značení – mějte na zřeteli, že se jedná o bezpečí Vašich dětí. Pro krátkodobé parkování (nástup/výstup dětí) jsou vyhrazena podélná parkovací místa před budovou ŠD. Namátkově bude na situaci dohlížet hlídka Městské policie a případné porušení zákazu bude řešeno s ní.

Děkujeme za pochopení.

Ředitelství Základní školy Olomouc-Holice.

20. 5. 2022