Tříkrálová sbírka v Holici

V sobotu 14. 1. 2023 se v naší obci konala již tradiční Tříkrálová sbírka. V slunečném sobotním ránu vyšlo do všech ulic koledovat 25 skupin koledníků se svými vedoucími skupin. Celou Holicí se neslo veselé prozpěvování koledníků. Chtěli bychom ze srdce poděkovat všem štědrým dárcům, kteří nám přispěli na skvělou akci. Rovněž obětavým rodičům, bývalým žákům naší školy, bez kterých si průběh akce již neumíme představit. Podařilo se nám vykoledovat neuvěřitelných 92 176 Kč, což je dosavadní rekord v historii TKS v Holici. Máme velkou radost a moc si toho vážíme. Letošní výtěžek TKS bude věnován především k podpoře dobročinných projektů v celé ČR, přímo u nás na Olomoucku, ale i v zahraničí. V roce 2023 chce Charita z tříkrálových darů podpořit:

  • vybudování 4 malometrážních bytů, chráněných dílen a zázemí služeb pro lidi s duševním onemocněním
  • důstojné zaopatření zemřelých klientů střediska pro lidi bez domova
  • rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku

Vaši koledníci