Besedy v holické knihovně

V listopadu navštívili žáci 6. ročníků prostory holické knihovny. Paní knihovnice si pro žáky připravila besedu na téma PRAVĚK. Žáci si tak prohloubili dosud získané informace o tomto důležitém historickém období, které je pro celé lidstvo důležité, neboť nebýt této historické etapy, nebyli bychom tu nikdo z nás. Prostřednictvím ukázek a článků se dověděli i mnohé informace, čímž si zkompletovali a utřídili poznatky, které se v hodinách dějepisu dověděli.

Děkujeme paní knihovnici za vstřícný přístup!

Žáci 6. A a 6. B