Archiv pro den: 3 prosince, 2019

Scholaris 2019

Ve středu 27. listopadu se vydala devátá třída do prostor střední školy Rooseveltovy, kde se jako každoročně pořádala přehlídka středních škol z Olomouce a okolí. Výběr škol byl opravdu veliký, a tak si určitě každý z nás našel školu, která ho zaujala. Neváhali jsme naše případné otázky směřovat přímo na žáky a pedagogy zúčastněných škol. Každá škola rozdávala i informační letáky, které obsahovaly ty nejdůležitější informace o škole. Takže při odchodu měl každý z nás plné ruce těchto materiálů. Během celého dne jsme získali mnoho inspirací a teď je jen na nás, kam budou směřovat naše kroky.

Veronika F., Amélie F. (9. třída)

Prezentace Tauferovy střední odborné školy veterinární Kroměříž

V pondělí 25. listopadu navštívil žáky 8. a 9. ročníku náš bývalý žák Lukáš Ondrušek, který je od letošního školního roku studentem 1. ročníku SOŠ veterinární v Kroměříži. Žákům předal mnoho zajímavých informací z prostředí střední školy, seznámil nás s celkovým chodem školy, studiem, nabízenými obory i případným uplatněním po ukončení střední školy. Naši žáci se nebáli ani diskuse a Lukáše atakovali velmi zajímavými dotazy, které směřovaly i na Lukášovo subjektivní vnímání přechodu ze základní na střední školu. Pro obě třídy bylo setkání s bývalým žákem naší školy velmi přínosné.

Lukášovi děkujeme za návštěvu, držíme mu palce při náročném studiu.

Mgr. Lenka Černá, Mgr. Lenka Hánková

Besedy v holické knihovně

V listopadu navštívili žáci 6. ročníků prostory holické knihovny. Paní knihovnice si pro žáky připravila besedu na téma PRAVĚK. Žáci si tak prohloubili dosud získané informace o tomto důležitém historickém období, které je pro celé lidstvo důležité, neboť nebýt této historické etapy, nebyli bychom tu nikdo z nás. Prostřednictvím ukázek a článků se dověděli i mnohé informace, čímž si zkompletovali a utřídili poznatky, které se v hodinách dějepisu dověděli.

Děkujeme paní knihovnici za vstřícný přístup!

Žáci 6. A a 6. B