Archiv pro den: Listopad 14, 2019

Fair play třída a společnost

Na počátku listopadu se uskutečnil v šesté a sedmé třídě projektový den na téma autismus, šikana, fair play chování.

Do školy zavítal externí pracovník, který žákům přednesl zajímavá fakta o problematice autismu, povyprávěl konkrétní příběhy ze života autistů, zejména aspergerů a v zážitkových aktivitách umožnil žákům vžít se do pocitů handicapovaných a vyzkoušet si, jak autista, asperger vnímá dění okolo sebe, co to znamená na vlastní kůži, že má moc citlivé smysly.   Žáci si uvědomili problémy a překážky, s nimiž musí handicapovaní s nejrůznějšími poruchami autistického spektra denně bojovat.

V rámci fáze věnované šikaně žáci vyvozovali různé varianty jednání, které mohou volit, když se stanou svědky šikany, hledali způsoby řešení problémů a zaujali aktivní postoj proti ubližování, týrání a násilí.

V závěru si s podporou pedagoga vytvořili svůj osobní profil žáka, vyzdobili jej fotografií, barvami a sepsali do něj své nejdůležitější potřeby. Dali tak najevo, co by nemělo být nejen v kolektivu dětí přehlíženo: respekt, ohleduplnost, tolerance, jednoduše řečeno zásady fair play chování.

                            Mgr. Zuzana Linhartová