Archiv pro měsíc: Listopad 2019

Anglicko – české divadelní představení LAZY GOAT

V pondělí 25. 11. 2019 navštívili žáci 5.A anglicko –české divadelní představení Lazy goat v kině Metropol. Byla to již druhá pohádka Divadelního centra ze Zlína, kterou měli možnost zhlédnout. A protože si dšti zážitky z jarního představení stále pamatovaly, těšily se i tentokrát na nový, zábavný a poutavý příběh plný legrace. Zhruba polovina textů je v angličtině na úrovni, které jsou již děti schopné rozumět. Navíc Divadelní centrum poskytuje svým divákům předem tištěné materiály (pracovní listy) do hodin angličtiny. Děti se tak seznámily se slovní zásobou a důležitými frázemi ještě před představením.

Hodina v hledišti uběhla všem jako voda a s úsměvem na tváři. Už nyní se těšíme na další připravovaná představení a určitě si je nenecháme ujít.

Za 5.A Pavlína Doležalová

Záchranářská akademie – Záchranářský desetiboj – říjen 2019 – červen 2020

V pátek 8. listopadu  se  čtrnáct žáků z  6. A vypravilo do olomouckého aquaparku, kde se konal Záchranářský desetiboj. Jedná se o 7. ročník projektu doplňující výchovně vzdělávací oblast předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Žáci prověřují své vědomosti, schopnosti a dovednosti v deseti disciplínách z oblasti laické 1. pomoci a sbírají body, které se zapíší do průběžné tabulky. Pořadí svého týmu, respektive třídy je pak možné sledovat na stránkách aquaparku. V závěru školního roku se pak nejlepší tři týmy utkají o Putovní pohár Záchranářské akademie.

Všichni zúčastnění soutěžili v nelehkých zdravotních a pohybových disciplínách se zaujetím a s plným nasazením, aby dosáhli co nejlepších výsledků a úspěšně tak reprezentovali naši základní školu.

A jak si povedou třídy 6. B a 7. A? To se již brzy dozvíme. Soutěžní dopoledne na ně totiž čeká v posledních listopadových dnech.

Mgr. Zuzana Linhartová

Fair play třída a společnost

Na počátku listopadu se uskutečnil v šesté a sedmé třídě projektový den na téma autismus, šikana, fair play chování.

Do školy zavítal externí pracovník, který žákům přednesl zajímavá fakta o problematice autismu, povyprávěl konkrétní příběhy ze života autistů, zejména aspergerů a v zážitkových aktivitách umožnil žákům vžít se do pocitů handicapovaných a vyzkoušet si, jak autista, asperger vnímá dění okolo sebe, co to znamená na vlastní kůži, že má moc citlivé smysly.   Žáci si uvědomili problémy a překážky, s nimiž musí handicapovaní s nejrůznějšími poruchami autistického spektra denně bojovat.

V rámci fáze věnované šikaně žáci vyvozovali různé varianty jednání, které mohou volit, když se stanou svědky šikany, hledali způsoby řešení problémů a zaujali aktivní postoj proti ubližování, týrání a násilí.

V závěru si s podporou pedagoga vytvořili svůj osobní profil žáka, vyzdobili jej fotografií, barvami a sepsali do něj své nejdůležitější potřeby. Dali tak najevo, co by nemělo být nejen v kolektivu dětí přehlíženo: respekt, ohleduplnost, tolerance, jednoduše řečeno zásady fair play chování.

                            Mgr. Zuzana Linhartová