Archiv pro měsíc: Říjen 2019

„Dýňování“ 5. A

K podzimnímu času a výzdobě patří i u nás vydlabané dýně. A kde jinde si tuto činnost společně mohou děti zkusit a užít než v rámci vyučování pracovních činností ve škole. Všech 26 dětí přineslo dýni, vlastní nože a lžíce na vydlabávání a mohli jsme se pustit do díla. Do práce se všichni vrhli s plným nasazením a všechny to od začátku moc bavilo. Konečné výtvory také stály za tu námahu a snahu. A kolik bylo úrazů? Světe div se, ale jen dvě malá říznutí do prstu. Jsou to prostě šikulové…

Odborné poradkyně p. uč. Pavlína Doležalová a p. uč. Liduška Moupicová

Zeměpisná projekce

„Kolumbie – ráj slasti a neřesti“

Ve čtvrtek 17. 10. 2019 jsme s žáky 6. tříd navštívili zeměpisnou projekci „Kolumbie – ráj slasti a neřesti“ v kině Metropol. Autor projekce Adam Lelek procestoval tuto zemi a díky její návštěvě zjistil, že úplně neplatí, že synonyma pro Kolumbii jsou násilí, drogy a smrtící nebezpečí. Kolumbie je temperamentní země Jižní Ameriky, která leží mezi dvěma oceány. Žáci díky projekci navštívili její různá zákoutí –  projížděli mezi vrcholky majestátních And, plavali spolu s velrybami a žraloky, viděli složitý postup zpracování a výroby výborné kávy. Čekala je i duhová řeka, jaguáří lidé, města ztracených civilizací i barevné koloniální architektury.

Šesťákům se projekce líbila a dozvěděli se díky ní mnoho zajímavostí – káva je ovoce, žraloci musí neustále plavat, kolibříkovi ťuká srdce rychlostí až 1260 tepů / min., nejoblíbenějším tancem Kolumbijců je salsa a mnoho dalších.

Burza práce a vzdělání

V úterý 22. října jsme se zúčastnili Burzy práce a vzdělání, která se konala v jednom pavilonu olomoucké Flory. K vidění bylo několik firem a středních škol z celého Olomouckého kraje. Výběr byl opravdu veliký, a tak někteří z nás si své rozhodnutí pro své budoucí vzdělání, nebo dokonce i zaměstnání jen potvrdili, jiní se naopak inspirovali.

Amélie F., Karolína H. (9. třída)

Olomoucký orloj

V roce 2019 si Olomouc připomíná 500 let od první písemné zmínky o olomouckém orloji. Při této příležitosti si Vlastivědné muzeum v Olomouci připravilo výstavu s lektorovaným programem pro žáky základních škol. Žáci 6. A tuto možnost využili a strávili páteční dopoledne netradičně. Formou zajímavých činností poznávali historii orloje. Protáhli se při muzejním tělocviku, zhlédli unikátní technické a umělecké artefakty, přiblížili si hrou pojem orloj a ve skupinkách seskládali jednotlivá patra orloje. Dozvěděli se, kdo byl Karel Svolinský. Ocenili jeho kreslené návrhy folklorních motivů Honění krále a Průvod královniček. Rovněž je zaujaly figurky a postavičky vytvořené jeho ženou Marií Svolinskou. Na závěr si pak vyrobili kouzelný kalendář, pomocí něhož mohou vyhledat podle konkrétního data narození, o který  den v týdnu se jedná.

Mgr.  Zuzana  Linhartová