Archiv pro měsíc: Září 2019

Turnaj v malé kopané

24. 9. 2019 proběhl na hřišti Gymnázium Hejčín turnaj v malé kopané. Naši žáci se v konkurenci 10 škol umístili na krásném čtvrtém místě, nejlepším hráčem turnaje byla vyhlášena Karolína Hegrová, Všem děkujeme a gratulujeme za reprezentaci školy.

ADAPTAČNÍ TÝDEN ŠESTÝCH TŘÍD

Nový školní rok každoročně přináší pro žáky šestých tříd spoustu změn. Zvykají si na nové učitele, nové kolektivy spolužáků, mění se množství požadavků, které jsou na ně kladeny. Aby se noví spolužáci poznali jinak a více než jen ve vyučovacích hodinách, strávili naši šesťáci první zářijový týden netradičně. Neučili se podle rozvrhu, ale čas ve škole trávili se svými třídními učitelkami, které se hravou a zábavnou formou snažily napomoci stmelení nových tříd. Velký důraz byl kladen na vytvoření pozitivních sociálních vazeb a také na to, aby si každý žák nalezl své místo ve skupině. Cílem bylo, aby děti lépe rozuměly jeden druhému, aby komunikace a spolupráce ve třídním kolektivu byly na dobré úrovni. Věříme, že ve třídách byly nastartovány procesy, které dětem usnadní zvládání nároků na druhém stupni. Na závěr adaptačního týdne vyjeli žáci šestých tříd do areálu centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou, kde opět absolvovali několik aktivit, které byly směřovány na budování hlubších kamarádských vztahů mezi všemi zúčastněnými dětmi. Nezbývá než jim popřát hodně štěstí na druhém stupni naší školy.

Sluňákov v Horce nad Moravou:

Čtvrtek 5. 9. Droždín – Svatý Kopeček :