Platba za ŠD – 2. pololetí

Prosíme rodiče žáků, kteří nemají zaplacen poplatek za ŠD na druhé pololetí, aby tak učinili do konce měsíce ledna. Zaplaťte, prosíme, pokud možno ved. vych. Rygelové. Poplatek můžete také zaplatit na účet ŠD. Číslo účtu je 272283382/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte, za které platíte, jinak nezjistíme, od koho platba přišla!

Děkujeme!

INFORMACE ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Provoz ŠD:

  • ranní družina 6:00 – 8.00 hodin: (děti mohou do ŠD přicházet do 7.30 hod.) Školní budova se otevírá v 7.40 hod. V době mezi 7.30 a 7.40 hod. nebudou z bezpečnostních důvodů děti do budovy vpuštěny. RANNÍ DRUŽINU MOHOU NAVŠTĚVOVAT POUZE DĚTI, KTERÉ MAJÍ ŘÁDNĚ VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK A ZAPLACEN POPLATEK.
  • odpolední družina 11.40 – 16.30 hodin

Poplatek za ŠD

Ve školním roce 2017/2018 zůstává poplatek ve výši 70 Kč měsíčně. Je možné zaplatit jednorázově (700 Kč na celý školní rok) nebo ve dvou splátkách (350 Kč za pololetí) a to v měsících září a leden.

Vyzvedávání dětí ze ŠD

  • Při vyzvednutí dítěte ze ŠD vždy zvoňte u vchodu (zvonek družina).
  • Po otevření dveří zůstaňte stát na začátku koberce (nápis STOP na podlaze). Uvidíme Vás kamerou a dítě, až po sobě uklidí, pošleme dolů.
  • Od 9. 2017 začneme ve ŠD tzv. řízenou činnost (práci ve skupinkách), proto si, prosíme, děti vyzvedávejte před 13.30 nebo po 14.30 (viz řád ŠD), aby nebyla narušována činnost.

Děkujeme za pochopení!

 

Veškeré důležité informace týkající se ŠD najdete na tomto webu nebo na nástěnce v budově ŠD.