Drogová kriminalita a my v roce 2019

V pondělí 4. března se žáci osmého a devátého ročníku zúčastnili besedy s mjr. JUDr. Jaromírem Badinem, vedoucím protidrogového oddělení Krajského ředitelství hlavního města Prahy. Pan major seznámil studenty s nejčastěji zneužívanými omamnými a psychotropními látkami, jejich vlivem na zdraví i na lidské osudy. Část prezentace byla věnována kriminalitě spojené s ilegální výrobou a prodejem drog, zmíněna byla i problematika trestné zodpovědnosti. Díky tomu, že přednášející již řadu let pracuje jako vyšetřovatel násilné a drogové kriminality, trestné činnosti mládeže a na mládeži, seznámil posluchače i s mnoha konkrétními případy. V průběhu přednášky bylo zodpovězeno i několik konkrétních dotazů z obecenstva. Beseda byla vedena odborně a zároveň poutavě – žáky velmi zaujala.

Pavla Modrianská