Školní vzdělávací program

Vážení rodiče,

vstupujeme do dalšího školního roku s upraveným Školním vzdělávacím programem. Změny jsme uskutečnili na základě novely Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Největší změnou je zavedení výuky informatiky již od 4. ročníku.

Nutnost zařadit hodinu informatiky si vyžádala změny v učebním plánu (tj. hodinové dotace předmětů v jednotlivých ročnících). Jinak byly vyřešeny hodinové dotace např. v biologii, českém jazyce, angličtině, fyzice a v druhém cizím jazyce (ruština), který je zařazen již od 7. ročníku.

První stupeň již prošel přechodným obdobím a  druhý stupeň jím postupně prochází, přičemž do finálního stavu bychom měli vstoupit v příštím školním roce.

S naším ŠVP se můžete seznámit zde na webových stránkách školy.

Mgr. Ivana Štenclová, ředitelka školy

Další dokumenty ke stažení: