Archiv pro rubriku: Aktuality

Školní kolo dějepisné olympiády

Ve čtvrtek 16. listopadu se v prostorách naší školy konalo školní kolo dějepisné olympiády. I přes velice komorní sestavu se tři žákyně devátého ročníku s chutí pustily do zdolávání dějepisných otázek zaměřených na období „První republiky“. Pro postup do okresního kola byla organizátory soutěže stanovena hranice 60% získaných ve školním kole. Tuto hranici překonaly dvě řešitelky – Nikol Danenbergerová (69%) a Barbora Soušková (64%).

Všem zúčastněným žákyním děkujeme za pozitivní přístup při plnění úkolů a postupujícím žákyním blahopřejeme!

Mgr. Lenka Černá

Přehlídka školních kulturních programů

V pátek 3.11. se výběr žáků naší školy (4., 5. A 7.ročník) zúčastnil přehlídky školních kulturních programů v Redutě. Samotnému vystoupení předcházel měsíc tvrdého nácviku :). Děti pod vedením paní učitelky Evy zazpívaly čtyři písničky – Studánko Rubínko, Půlnoční, Vlaštovka, Ty a já. Vystoupení sklidilo velký úspěch a nadále budeme školu reprezentovat na kulturně společenských akcích. Poslechnout si náš školní sbor můžete na již tradiční akci „Vánoční dílny“ v prosinci.

Zapsala Mgr. E. Kolaciová

Živá knihovna – vzdělávání příběhem

Tato netradiční metoda výuky proběhla na naší škole 2. listopadu 2017.

Žákům osmé a deváté třídy přinesla jiný pohled na osudy lidí, kteří jsou v něčem odlišní a vymykají se našim běžným představám. Žáci se seznámili s příběhy „živých knih“, což je vedlo k vzájemnému poznávání, toleranci, proměně zažitých představ a odbourávání předsudků.

Úvod tohoto zajímavého programu se zaměřil na osobnost jedince a mezilidská setkání. Zúčastnění se prostřednictvím cílených aktivit zamýšleli nad tím, jak druhé na první pohled hodnotí, co je při setkání s lidmi ovlivňuje, jestli podléhají předsudkům a zda se jejich první dojmy a pocity s realitou ztotožňují či nikoliv. A pak už s očekáváním vyrazili za příběhy. Živé knihy vyprávěly a čtenáři naslouchali a dotazovali se. Využili bezprostřednost, zájem a schopnost konverzovat anglicky k tomu, aby poznali svět kolem nás: osud hrdého bezdomovce, muslima ze Sýrie, dobrovolnici z Německa, zpověď řeholní sestry či mentální anorektičky nebo posoudili, zda musí být postižení překážkou.

Jednoduše řečeno: Učili se porozumět ostatním i respektovat odlišné.

A závěrem reakce našich žáků.

Mirek: Využil jsem příležitost popovídat si s lidmi o jejich životech.

Barča: Super! Měla jsem možnost konverzovat v angličtině.

Ondra: Dozvěděl jsem se, jak to funguje v jiných kulturách.

Pavel: Bylo to zajímavé, bavilo mě to. Líbila se mi otevřenost živých knih.

Natka: Bylo to dobré, mohla jsem si popovídat s člověkem z jiného státu.

Anet: Dozvěděla jsem se spoustu věcí a změnil se mi pohled na svět.

Hanka: Poznala jsem, jak můžou žít svůj život ostatní.

Ondra: Vezmete si ponaučení a zamyslíte se nad sebou.

Lucka: Velmi se mi líbily ty živé knihy. Jejich pohled na svět! Přes jejich nemoc, postižení nebo odlišnost se dotyční rozhodli stát živými knihami a dělat tyto přednášky. Tato akce byla skvělá.

Fotky z akce

Archeoskanzen a Živá voda v Modré

Den před podzimními prázdninami si žáci 6. a 7. ročníku zpříjemnili vzdělávacím výletem do Modré. Na místě se nejprve seznámili se životem lidí na Velkomoravském sídlišti a poté se přesunuli do sladkovodní expozice – Živé vody. Celkové zhodnocení našeho výletu nechám na Vás dle níže přiložených fotek J . 🙂

Mgr. Lenka Černá/ foto: Mgr. Lenka Hánková

„Burza práce a vzdělání“ za námi, „Scholaris“ před námi

Rok se s rokem sešel a současní deváťáci se rozhodují, kam po základní škole povedou jejich kroky!

V úterý 17. října navštívili pavilon A na Výstavišti Flóra Olomouc, kde se prezentovali zaměstnavatelé Olomouckého kraje se spolupracujícími středními a vysokými školami. Žáci si mohli zjistit termíny „Dnů otevřených dveří“ a poradit se při volbě střední školy i povolání, které by je mělo nejen uživit, ale především bavit a naplňovat. Další z možností k načerpání poznatků a informací bude Scholaris, který se uskuteční 22. a 23. listopadu 2017 v prostorách SŠ polytechnické.

Mgr. Zuzana Linhartová

Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky

Pod taktovkou zkušeného cestovatele a dobrodruha Adama Lelka se žáci 6. a 7. ročníku vydali do daleké Brazílie. Bohužel tedy ne aktivně, ale prostřednictvím zeměpisné projekce, která se pořádala v olomouckém kině Metropol. Společně jsme se seznámili s životem indiánů žijících u řeky Xingu, nahlédli jsme do nitra amazonské džungle, na vlastní oči jsme poznali dvě tváře Rio de Janeira (temná zákoutí brazilské favely), prozkoumali jsme podzemní říši jeskyně Abismo Anhumas a na chvíli jsme se zastavili v pantanalském království.

Zeměpisná projekce se všem zúčastněným moc líbila a už nyní se těšíme na další výlet do exotické země.

Mgr. Lenka Černá

The Action New Generation

  1. říjen 2017

Žáci 8. a 9. třídy využili možnosti zúčastnit se multimediálního preventivního projektu „The Action New Generation“. Cílem této akce s tématikou bezpečnosti silničního provozu bylo oslovit studenty jako mladé začínající řidiče a seznámit je s reálnými dopady dopravních nehod.

Netradiční divadelní pojetí (koláže složené z moderní diskotékové hudby, video snímků a výrazového tance) a otevřené zpovědi zkušených policistů, hasičů a záchranářů či lidí s trvalou invaliditou nejen vyvolaly emotivní zážitek, ale především poukázaly na zodpovědný přístup k sobě i ostatním účastníkům silničního provozu.

Mgr. Zuzana Linhartová

Kurátor pro mládež

Ve druhé polovině září navštívili naši školu kurátoři mládeže z odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce. V rámci preventivních besed seznámili žáky 8. a 9. ročníku s náplní své práce – žáci byli informováni o tom, jak probíhá spolupráce školy a OSPOD v případě rizikového chování žáka. Dále se kurátoři věnovali problematice závislostí (alkohol, kouření, hrací automaty, drogy), jejich nebezpečnosti a škodlivosti pro vlastní život. Velmi důležitou část besed tvořilo „právní minimum“ vzhledem k 15. roku dítěte. Kurátoři se věnovali i mylným názorům co se týká trestného jednání nezletilých a mladistvých. Své povídání doplnili případy z praxe a na závěr zodpověděli řadu konkrétních dotazů ze strany žáků. Ohlas na besedy byl výborný, žáci je hodnotili jako velmi užitečné pro život.

Pavla Modrianská