Archiv pro rubriku: Aktuality

Informace k obnovení provozu na 1. stupni ZŠ od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

předkládám vám informace k obnovení provozu na 1. stupni ZŠ od 25. 5. 2020:

 • rozsah pobytu dětí se bude pohybovat mezi 3 – 5 hodinami (nafázování příchodu a odchodu aj.);
 • vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám;
 • před školou dodržují děti vzdálenosti min 2 metry a mají ústa a nos zakrytá rouškou (tato informace se může změnit v návaznosti na vývoj situace);
 • žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník;
 • každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky;
 • škola je oprávněna omezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat;
 • po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce, doporučuje se i předchozí umytí;
 • složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné;
 • maximální počet žáků ve skupině je 15;
 • v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry; při bližším kontaktu se musí roušky nosit i ve třídě; roušky nosí všichni i ve společných prostorách školy;
 • vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den, jsou rozděleny na dopolední a odpolední část;
 • cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku;
 • cílem odpolední části (max do 16 h) je zajistit tzv. zájmové vzdělávání žáků – obdoba školní družiny (i v odpolední části zůstává složení skupin stejné, skupinky nelze spojovat!!!);
 • ranní družina není poskytována;
 • z hygienických a provozních důvodů je třeba, aby si děti denně nosily z domova přezůvky (nebude využíván prostor šaten);

Před znovuotevřením školy je třeba, aby zákonný zástupce:

 • vyjádřil zájem o docházku do školy nejpozději do 18. 5. 2020 – žáka nelze zařadit do skupiny později, než k 25. 5. 2020 (včetně zájmu o odpolední pobyt!); řešte s třídni učitelkou;
 • v případě zájmu o obědy ve školní jídelně zajistil obnovení přihlášky na obědy;
 • vyplnil, podepsal a předal při nástupu dítěte do školy „čestné prohlášení a seznámení“ (ke stažení na www stránkách, v tištěné podobě k dispozici u vstupu na hlavní budovu ZŠ; bez podepsaného prohlášení nebude žákovi umožněna účast;
 • v případě zájmu o odpolední část vyplnil přehled o plánované docházce dítěte;

Obědy:

 • obědy budou zajištěny formou teplé stravy v době od 11 do 13:30 h;
 • z kapacitních důvodů a s ohledem na požadavek na nepromíchávání skupin nemůžeme dobu vydávání jídel předem přesně stanovit;
 • odběr jídla do jídlonosiče nebude možný – a to ani v případě nemoci dítěte!!!

Mgr. Ivana Štenclová
ředitelka školy

Čestné prohlášení

Zápisní lístek (Družina)

Škola v přírodě

Vážení rodiče.

Na Váš účet Vám byla vrácena částka uhrazená za zrušenou školu v přírodě. Prosím, zkontrolujte si, jestli Vám částka přišla správně na Váš účet.

Děkujeme, vedení ZŠ a MŠ Olomouc – Holice