Archiv pro rubriku: Aktuality

Projektový den

V pátek 26. října jsme se my, žáci 9. ročníku, na jeden den stali učiteli na 1. stupni. K výročí 100 let od založení Československé republiky jsme si připravili různé úkoly, pracovní listy a aktivity pro žáky 1. stupně. Nebyli jsme ve třídách s malými žáky sami, byly s námi třídní paní učitelky, které na nás i na své žáky svědomitě dohlížely. Do každé třídy jsme byli vysláni ve dvojici, někomu se poštěstilo a vznikly i trojice. Aby však byly tyto skupinky netradiční, k rozdělení do skupin došlo v naší třídě a to pod taktovkou paní učitelky Černé a paní učitelky Modrianské. Celý páteční den poté probíhal tak, že každá dvojice, či trojice byla vyslána do jedné třídy a poté se prohodila s druhou dvojicí v témže ročníku. Za den jsme si „odučili“ celkem 90 minut.

Z mého pohledu to byl velký den, kterému předcházelo pár náročných dní jak pro nás, tak i pro učitele. Ale myslím si, že všechny zúčastněné toto netradiční vyučování velice bavilo (nás i naše malé svěřence), takže jsme připraveni na další takovou akci. 🙂 

 za žáky 9. ročníku – Ondřej Rýc

Třicetiletá válka a barokní perla

Ve středu 3. října se žáci osmého ročníku vydali do Pevnosti poznání na dějepisnou akci, která byla zaměřena na období třicetileté války a barokního umění. Po příchodu do Pevnosti poznání byly vytvořeny 2 skupiny. První skupina odešla na výukový program a druhá skupina měla možnost si prohlédnout stálou expozici -Živá voda. Dějepisný program byl zaměřen na prvopočátek, důvody a důsledky třicetileté války a na období barokního umění.  V průběhu programu žáci nahlédli i do dobového tisku, který jim přinesl informace o osobnostech patřících k tomuto období. Po ukončení 1. části programu došlo k výměně skupin.

Dějepisný program byl zajímavý a velice netradičním způsobem se žáci dověděli mnoho informací, které „posunuly naše vědomosti o něco výš“.                                               

 Žákyně 8. A (Amy a Lůca)

Sebeobrana

V úterý 11. 9. a v pátek 14. 9. proběhl na naší škole v rámci primární prevence kriminality speciální program Základy sebeobrany. Program probíhal pod vedením zkušené lektorky – bývalé příslušnice Policie České republiky a zúčastnili se ho žáci druhého stupně. V rámci teoretické části se žáci nejprve seznámili s pojmy jako nutná obrana, krajní nouze, davová psychóza, jak rozpoznat nebezpečí, lektorka se dotkla i témat jako je trestní zodpovědnost a trestní postih. Druhá, praktická část pak byla věnována modelovým situacím, ve kterých si žáci mohli vyzkoušet základní obranné techniky a zásady komunikace s policií. Ze strany žáků se program setkal s velmi příznivým ohlasem.

Pavla Modrianská, metodik prevence