Archiv pro rubriku: Aktuality

Exkurze do střediska HZS

Seděli jste někdy v hasičském autě? Viděli jste na vlastní oči technické vybavení uvnitř hasičských vozů nebo vysouvání požárního žebříku? Případně drželi v rukou konkrétní pracovní nástroje?

To vše a mnohé jiné si žáci sedmého ročníku mohli vyzkoušet a prohlédnout v budově HZS na Schweitzerově ulici v Olomouci. Pan Slováček, který se nám celých osmdesát minut věnoval, podal žákům spoustu zajímavých informací o tom, co se k čemu používá, jak vše funguje a co dalšího k pracovním povinnostem hasičů patří. Ochotně odpovídal na dotazy žáků, kteří své načerpané poznatky shrnuli do závěrečných hodnocení. Tady jsou některá z nich:

Verča:  Hasiči mají například i 15 výjezdů za službu nebo jim volá spousta lidí kvůli malichernostem.  Dozvěděla jsem se, že z jedné kapky vody a nějakého roztoku vznikne 7 kapek pěny k hašení, že auto by mělo vážit okolo 16 tun a že hadice měří po 3, 6, 9, 12, 15 a 60 m i to, že pan Slováček má ŘP skupiny D.

Jirka: Hasiči mají speciální auta, stojí kolem 20 miliónů, váží 16 až 18 tun. Hasičský sbor má 45 členů.

Šimon: Hasičská auta byla bohatě vybavena, krásně uspořádána na svém místě a jedno auto mělo vysouvací žebřík, který má výšku po vysunutí 39 m.

Saša: Překvapilo mě, že hasiči Olomouckého kraje mají hasící pilu. Řeže tlakem vody a příměsí písku.

Kuba: Zaujala mě zde ochota hasičů i moderní vybavení hasičárny. Překvapilo mě, že hasičská tyč je velmi široká a není tak malá jako ve filmech. Překvapila mě i informace, že na směně je 17 -24 lidí aktivních v akci. Jednou za rok se vyměňuje hydraulická kapalina a jednou za 10 let se vyměňují skoro všechny věci na hasičárně.

Vojta: V olomoucké hasičárně jsem byl dnes poprvé. Zajímavé byly hydraulické nůžky, které se používají při autonehodách. Překvapilo mě, kolik vybavení se do hasičského auta vejde.

Ondra: Nejvíc jsem si užil předvedení hasičského žebříku a houkání. Viděl jsem i kabinu hasičského auta. Zjistil jsem nové věci jako třeba postupy při různých zásazích. I když jsem si myslel, že mě to nezaujme, byl jsem mile překvapen.

Zuzana Linhartová

Mezinárodní soutěž o lese YPEF 6.3.2019

Naši žáci 8. ročníku se poprvé zúčastnili mezinárodní soutěže o lese YPEF (jedná se o znalostní soutěž zaměřenou na žáky a studenty všech základních a středních škol). Cílem této soutěže je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z cca 10 zemí Evropy. Tato soutěž má dvě části – teoretickou s testem, na který se žáci musejí dopředu připravit, a praktickou, ve které mají poznávat různé přírodniny. Naše škola vyslala 3 družstva, která se utkala v souboji 22 tříčlenných družstev z 8 základních škol a gymnázií. Kromě písemného testu si účastníci soutěže museli poradit s určením druhů dřevin, živočichů, hornin nebo lesnických pomůcek pro měření lesa. V písemném testu porovnávali své znalosti o lesním ekosystému a hospodaření v něm. Nejúspěšnější v řešení testu byly naše děti. Všem zúčastněným gratulujeme!

Naši účastníci z 8. A

Drogová kriminalita a my v roce 2019

V pondělí 4. března se žáci osmého a devátého ročníku zúčastnili besedy s mjr. JUDr. Jaromírem Badinem, vedoucím protidrogového oddělení Krajského ředitelství hlavního města Prahy. Pan major seznámil studenty s nejčastěji zneužívanými omamnými a psychotropními látkami, jejich vlivem na zdraví i na lidské osudy. Část prezentace byla věnována kriminalitě spojené s ilegální výrobou a prodejem drog, zmíněna byla i problematika trestné zodpovědnosti. Díky tomu, že přednášející již řadu let pracuje jako vyšetřovatel násilné a drogové kriminality, trestné činnosti mládeže a na mládeži, seznámil posluchače i s mnoha konkrétními případy. V průběhu přednášky bylo zodpovězeno i několik konkrétních dotazů z obecenstva. Beseda byla vedena odborně a zároveň poutavě – žáky velmi zaujala.

Pavla Modrianská

Myanmar

Myanmar (Barma)- země jihovýchodní Asie. A právě zde se ocitl v loňském roce český cestovatel Adam Lelek, který se v pátek 22. února podělil o své zážitky i se žáky 7. a 8. ročníku naší školy. Prostřednictvím přírodovědného vzdělávacího programu v Metropolu se žáci seznámili s divokou cestou do barmské země, zavítali na krátkou návštěvu pavoučích žen, ochutnali barmské speciality a poznali život mořských nomádů Mokenů.

Celá projekce se nesla v klidném duchu, žáci po skončení projekce odcházeli do školy plní zážitků.

Mgr. Lenka Hánková