Archiv pro den: Březen 9, 2019

Mezinárodní soutěž o lese YPEF 6.3.2019

Naši žáci 8. ročníku se poprvé zúčastnili mezinárodní soutěže o lese YPEF (jedná se o znalostní soutěž zaměřenou na žáky a studenty všech základních a středních škol). Cílem této soutěže je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z cca 10 zemí Evropy. Tato soutěž má dvě části – teoretickou s testem, na který se žáci musejí dopředu připravit, a praktickou, ve které mají poznávat různé přírodniny. Naše škola vyslala 3 družstva, která se utkala v souboji 22 tříčlenných družstev z 8 základních škol a gymnázií. Kromě písemného testu si účastníci soutěže museli poradit s určením druhů dřevin, živočichů, hornin nebo lesnických pomůcek pro měření lesa. V písemném testu porovnávali své znalosti o lesním ekosystému a hospodaření v něm. Nejúspěšnější v řešení testu byly naše děti. Všem zúčastněným gratulujeme!

Naši účastníci z 8. A