Archiv pro den: Listopad 1, 2018

Projektový den

V pátek 26. října jsme se my, žáci 9. ročníku, na jeden den stali učiteli na 1. stupni. K výročí 100 let od založení Československé republiky jsme si připravili různé úkoly, pracovní listy a aktivity pro žáky 1. stupně. Nebyli jsme ve třídách s malými žáky sami, byly s námi třídní paní učitelky, které na nás i na své žáky svědomitě dohlížely. Do každé třídy jsme byli vysláni ve dvojici, někomu se poštěstilo a vznikly i trojice. Aby však byly tyto skupinky netradiční, k rozdělení do skupin došlo v naší třídě a to pod taktovkou paní učitelky Černé a paní učitelky Modrianské. Celý páteční den poté probíhal tak, že každá dvojice, či trojice byla vyslána do jedné třídy a poté se prohodila s druhou dvojicí v témže ročníku. Za den jsme si „odučili“ celkem 90 minut.

Z mého pohledu to byl velký den, kterému předcházelo pár náročných dní jak pro nás, tak i pro učitele. Ale myslím si, že všechny zúčastněné toto netradiční vyučování velice bavilo (nás i naše malé svěřence), takže jsme připraveni na další takovou akci. 🙂 

 za žáky 9. ročníku – Ondřej Rýc