Archiv pro měsíc: Listopad 2018

POPULARIZACE VĚDY

V pátek 16. listopadu navštívili žáci 9. A Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě. Na Katedře biomedicínského inženýrství absolvovali program zaměřený na popularizaci vědy a techniky. V rámci tohoto programu se seznámili se základními principy fungování některých přístrojů používaných v lékařství. Žáky zaujala zejména ukázka 3D rentgenu a možnost „na vlastní srdce“ si vyzkoušet EKG. Součástí programu byla i práce s programovatelnou stavebnicí LEGO, kterou si chlapci i děvčata patřičně vychutnali.

 Mgr. Pavla Modrianská

Olomoucké bienále

Olomoucké bienále 2018

Po dvou letech se naše škola opět zapojila do tradiční přehlídky výtvarného projevu žáků a studentů olomouckého regionu, kterou je Olomoucké bienále.

Holickou školu prezentovaly tři soubory maleb: Tajemství kamene 6. A, Cesta jablka 7.A a Sesychání švestky 9.A. Všechny soubory byly vybrány k vystavení, práce 6.A a 9.A obdržely Čestná uznání a malba Natálie Havlíčkové ze 6.A byla vyznamenána Cenou.

Výstavu mohou zájemci zhlédnout do konce listopadu v galerii Podkroví v budově Konviktu UC UP na Universitní ulici.

Všem mladým umělcům blahopřejeme a těšíme se na další práce!

Mgr. Ludmila Moupicová

Projektový den

V pátek 26. října jsme se my, žáci 9. ročníku, na jeden den stali učiteli na 1. stupni. K výročí 100 let od založení Československé republiky jsme si připravili různé úkoly, pracovní listy a aktivity pro žáky 1. stupně. Nebyli jsme ve třídách s malými žáky sami, byly s námi třídní paní učitelky, které na nás i na své žáky svědomitě dohlížely. Do každé třídy jsme byli vysláni ve dvojici, někomu se poštěstilo a vznikly i trojice. Aby však byly tyto skupinky netradiční, k rozdělení do skupin došlo v naší třídě a to pod taktovkou paní učitelky Černé a paní učitelky Modrianské. Celý páteční den poté probíhal tak, že každá dvojice, či trojice byla vyslána do jedné třídy a poté se prohodila s druhou dvojicí v témže ročníku. Za den jsme si „odučili“ celkem 90 minut.

Z mého pohledu to byl velký den, kterému předcházelo pár náročných dní jak pro nás, tak i pro učitele. Ale myslím si, že všechny zúčastněné toto netradiční vyučování velice bavilo (nás i naše malé svěřence), takže jsme připraveni na další takovou akci. 🙂 

 za žáky 9. ročníku – Ondřej Rýc