Archiv pro den: Říjen 5, 2018

Třicetiletá válka a barokní perla

Ve středu 3. října se žáci osmého ročníku vydali do Pevnosti poznání na dějepisnou akci, která byla zaměřena na období třicetileté války a barokního umění. Po příchodu do Pevnosti poznání byly vytvořeny 2 skupiny. První skupina odešla na výukový program a druhá skupina měla možnost si prohlédnout stálou expozici -Živá voda. Dějepisný program byl zaměřen na prvopočátek, důvody a důsledky třicetileté války a na období barokního umění.  V průběhu programu žáci nahlédli i do dobového tisku, který jim přinesl informace o osobnostech patřících k tomuto období. Po ukončení 1. části programu došlo k výměně skupin.

Dějepisný program byl zajímavý a velice netradičním způsobem se žáci dověděli mnoho informací, které „posunuly naše vědomosti o něco výš“.                                               

 Žákyně 8. A (Amy a Lůca)