Archiv pro den: Září 19, 2018

Sebeobrana

V úterý 11. 9. a v pátek 14. 9. proběhl na naší škole v rámci primární prevence kriminality speciální program Základy sebeobrany. Program probíhal pod vedením zkušené lektorky – bývalé příslušnice Policie České republiky a zúčastnili se ho žáci druhého stupně. V rámci teoretické části se žáci nejprve seznámili s pojmy jako nutná obrana, krajní nouze, davová psychóza, jak rozpoznat nebezpečí, lektorka se dotkla i témat jako je trestní zodpovědnost a trestní postih. Druhá, praktická část pak byla věnována modelovým situacím, ve kterých si žáci mohli vyzkoušet základní obranné techniky a zásady komunikace s policií. Ze strany žáků se program setkal s velmi příznivým ohlasem.

Pavla Modrianská, metodik prevence