Archiv pro den: Květen 13, 2018

„Jsem nezávislý, nekouřím“

Tento projekt Krajské hygienické stanice v Olomouci navštívily v tomto školním roce již dva ročníky naší základní školy. Nejprve byli seznámeni se závislostí na tabáku žáci 7. ročníku a pro velký úspěch posléze i žáci 6. ročníku. Projekt se skládal z několika částí. Díky prezentaci se žáci dověděli o historii užívání tabáku, o jeho účincích na organismus, dále o závislosti (příznacích) a samozřejmě i o problémech týkajících se procesu odvykání na tabákových výrobcích. Celá prezentace byla prokládána hrami zaměřenými na upevnění získaných informací.

Tímto Krajské hygienické stanici děkujeme za osvětu mládeže a věříme, že se brzy opět setkáme na dalším vzdělávacím programu.

Mgr. Lenka Černá, Mgr. Lenka Hánková