Archiv pro měsíc: Leden 2018

Návštěva VŠB- TU Ostrava

V pondělí 29. ledna 2018 navštívili žáci 7. ročníku Vysokou školu báňskou- Technickou univerzitu Ostrava, a to přímo Fakultu elektrotechniky a informatiky. Díky několikaleté spolupráci s katedrou kybernetiky a biomedicinského inženýrství měli žáci možnost zúčastnit se projektového dne. Po získání základních informací o univerzitě a katedře se žáci s chutí pustili do výroby jednoduchého vozidla s robotickým řidičem. K dispozici dostali stavebnici, ze které si sestrojili a naprogramovali autíčko na dálkové ovládání.

Všem se práce na výrobě autíčka líbila a žáci si z Ostravy odvezli plno zážitků.

Mgr. Lenka Černá / foto: Mgr. Lenka Hánková

Tříkrálová sbírka 2018 v Holici

Sešel se rok s rokem a v naší obci se opět konala Tříkrálová sbírka. V letošním roce se uskutečnila v sobotu 13. ledna 2018. Jako každý rok přišlo koledovat mnoho malých i velkých koledníků a rodičů dětí z naší školy. Do ulic obce tentokrát vyšlo 19 skupin koledníků se svými vedoucími. Zájem dětí byl rekordní a máme velkou radost, že se nám daří pokrýt všechny ulice naší obce. Děti koledovaly celé dopoledne a vracely se spokojené s úsměvy na tvářích. V této době ještě neznáme výsledek Tříkrálové sbírky, ale máme opravdovou radost, že se zapojuje mnoho obětavých rodičů a dětí, které mají příležitost naučit se pomáhat druhým. Velmi si toho vážíme a děkujeme Vám. Nezměrné díky patří všem štědrým dárcům, kteří mají otevřená svá srdce a není jim lhostejný osud druhých.

Máme radost, že se z této akce stala již pěkná tradice a všichni se těšíme na setkání v příštím roce.